Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 654

Rīgā 2017. gada 7. novembrī (prot. Nr. 55 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
10. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 115. nr.; 2003, 38. nr.; 2008, 168. nr.; 2009, 177. nr.; 2013, 189. nr.; 2015, 253. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka fiziskās personas - iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja (turpmāk - maksātājs) attaisnotajos izdevumos ietveramo izdevumu sastāvu un piemērošanas kārtību. Attaisnotajos izdevumos ietveramie izdevumi par izglītības un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu ir šādi:";

1.2. izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. izdevumi par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu (tai skaitā izdevumi par olšūnu punkciju (folikulu iegūšanu, izmantojot punkciju), zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu), endoprotēžu un citu veidu ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi, ja par to nav samaksāts no Nacionālā veselības dienesta vai citu personu līdzekļiem) un veselības apdrošināšanas prēmijas maksājumi saskaņā ar veselības apdrošināšanas līgumu (bez līdzekļu uzkrāšanas) ar apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumam (turpmāk - ārstnieciskie izdevumi).";

1.3. aizstāt 2. punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 1. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.3 daļā";

1.4. svītrot 3. un 3.1 punktu;

1.5. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Ja izglītības un ārstniecisko izdevumu kopsumma taksācijas gadā maksātājam vai viņa ģimenes loceklim pārsniedz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.3 daļā katrai personai noteikto summu, maksātājs izdevumu pārsnieguma daļu ir tiesīgs attiecināt uz nākamo triju taksācijas gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā. Izglītības un ārstniecisko izdevumu kopējā apmēra pārsnieguma summu, kas izveidojusies taksācijas gadā, maksātājs atskaita no sava apliekamā ienākuma katrā no nākamajiem trim pēctaksācijas gadiem pēc taksācijas gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas. Katrā nākamajā taksācijas gadā atskaitāmais kopējais attaisnoto izdevumu apmērs nedrīkst pārsniegt likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.3 daļā noteikto apmēru.";

1.6. papildināt noteikumus ar 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.2 Ja izglītības un ārstniecisko izdevumu (izņemot izdevumus par operācijām, kas ir plānveida veselības aprūpes pakalpojumi, olšūnu punkciju (folikulu iegūšanu, izmantojot punkciju), zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu), endoprotēžu un citu veidu ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi) kopsumma, kas izveidojusies 2013., 2014., 2015., 2016. vai 2017. taksācijas gadā, maksātājam vai viņa ģimenes loceklim pārsniedza 215 euro, maksātājs izdevumu pārsnieguma daļu ir tiesīgs attiecināt uz nākamo piecu taksācijas gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā. Izglītības un ārstniecisko izdevumu kopējā apmēra pārsnieguma summu, kas izveidojusies 2013., 2014., 2015., 2016. vai 2017. taksācijas gadā, maksātājs atskaita no sava apliekamā ienākuma katrā no nākamajiem pieciem pēctaksācijas gadiem pēc taksācijas gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas. Katrā nākamajā taksācijas gadā atskaitāmais kopējais attaisnoto izdevumu apmērs, ieskaitot attaisnotos izdevumus, kas izveidojušies 2013., 2014., 2015., 2016. vai 2017. taksācijas gadā, nedrīkst pārsniegt likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.3 daļā noteikto apmēru."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

01.01.2018