Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā

Izdarīt Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 43. nr.; 2011, 52., 85. nr.; 2013, 128., 187. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 108., 241. nr.; 2017, 54. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 2. panta otrās daļas 3. punktu un 2.1 daļas 3. punktu.

2. 20. pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja iestāde papildus maksājumu pakalpojumu sniegšanai vai elektroniskās naudas emisijai veic cita veida komercdarbību, kas uzskatāma par tās pamata komercdarbību, tā no iestādes valdes un padomes (ja tāda izveidota) locekļiem ieceļ vienu vai vairākas personas, kas atbilst šā panta pirmās un otrās daļas prasībām un ir atbildīgas par iestādes maksājumu pakalpojumu sniegšanu vai elektroniskās naudas emisiju.";

papildināt trešo un ceturto daļu pēc vārda "pirmajā" ar vārdu un skaitli "un 2.1".

3. Papildināt 29. panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda "nodrošināšanai" ar vārdiem "maksājumu pakalpojumu sniegšanas vai elektroniskās naudas emisijas jomā".

4. Izteikt 56. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā Komisija piemēro Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktās sankcijas."

5. Pārejas noteikumos:

izteikt 21. un 22. punktu šādā redakcijā:

"21. Komisija triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājusies spēkā Eiropas Komisijas deleģētā regula par patērētāju plaši izmantoto ar maksājumu kontu saistīto pakalpojumu standartizēto terminu sarakstu un to definīcijām, Eiropas Komisijas deleģētā regula par pakalpojumu cenrādi un Eiropas Komisijas deleģētā regula par pārskatu par pakalpojumiem piemēroto maksu, izdod šā likuma 60.1 un 60.2 pantā minētos normatīvos noteikumus, un maksājumu pakalpojumu sniedzēji minētajos pantos noteiktās prasības sāk pildīt sešu mēnešu laikā pēc attiecīgo Komisijas normatīvo noteikumu spēkā stāšanās.

22. Pirmais pārskata periods, par kuru maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz šā likuma 60.2 panta pirmajā daļā minēto pakalpojumu maksas pārskatu, sākas ar šā likuma 60.2 panta otrajā daļā minēto Komisijas normatīvo noteikumu spēkā stāšanās dienu.";

aizstāt 23. punktā vārdus un skaitļus "līdz 2018. gada 1. janvārim" ar vārdiem un skaitli "ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma 60.1 panta pirmajā daļā minēto Komisijas normatīvo noteikumu spēkā stāšanās dienas";

papildināt pārejas noteikumus ar 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Grozījums par šā likuma 2. panta otrās daļas 3. punkta un 2.1 daļas 3. punkta izslēgšanu stājas spēkā 2019. gada 25. jūnijā."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 26. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 8. novembrī

09.11.2017