Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 629

Rīgā 2017. gada 17. oktobrī (prot. Nr. 51 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu
un Valsts informācijas sistēmu likuma 4. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 238. nr.; 2016, 113. nr.; 2017, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācija (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) izvērtē un saskaņo projektu detalizētos aprakstus, pirms tiek apstiprināts Ministru kabineta rīkojums par projekta iekļaušanu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā. Programmas vadošo projektu norāda attiecīgās programmas projektu detalizētajos aprakstos."

2. Aizstāt 5. punktā vārdus "publiskos pakalpojumus" ar vārdiem "valsts pārvaldes pakalpojumus".

3. Izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 139 640 840 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 118 694 714 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību budžeta finansējums, privātais finansējums) - ne mazāks kā 20 946 126 euro;".

4. Izteikt 8.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.5. pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim ir 130 397 570 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 110 837 934 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību budžeta finansējums, privātais finansējums) - ne mazāks kā 19 559 635 euro. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi var ierosināt palielināt pieejamā attiecināmā finansējuma apjomu līdz šo noteikumu 8.1. apakšpunktā noteiktajam finansējumam."

5. Izteikt 13.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2. projekta iesniegumā norādītais projekts atbilst informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā iekļautajam projekta aprakstam, kas apstiprināts Ministru kabinetā, un nepārsniedz minētajam projektam paredzētās maksimālās projekta kopējās attiecināmās izmaksas."

6. Papildināt 20.1. apakšpunktu aiz vārdiem "līguma pamata" ar vārdiem "vai ar rīkojumu ieceļot pretendentu valsts civildienesta ierēdņa amatā".

7. Papildināt 20.1.1 apakšpunktu aiz vārdiem "uz darba līguma pamata" ar vārdiem "vai ar rīkojumu ieceļot pretendentu valsts civildienesta ierēdņa amatā".

8. Izteikt 20.1.1 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1.1 1. programmas ieviešanas koordinatora izmaksas, kas attiecināmas katras programmas vadošajā projektā šo noteikumu 17.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības nodrošināšanai un tiek noteiktas kā fiksēta summa 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no tiešajām attiecināmajām izmaksām (neieskaitot programmas ieviešanas koordinatora izmaksas) un reizinot ar projekta ilgumu gados;".

9. Aizstāt 20.6. apakšpunktā vārdus "izmaksas, līdz tā uzsāk produktīvu darbību" ar vārdiem "izmaksas projekta īstenošanas laikā".

10. Izteikt 20.6.4. un 20.6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.6.4. informācijas sistēmas pielāgošana augstas pievienotās vērtības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ārpakalpojumu izmantošanai, tai skaitā informācijas sistēmas konfigurēšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas sistēmas darbināšanai izmantojamo ārpakalpojumu specificēšanu, konfigurēšanu un pielāgošanu;

20.6.5. projekta ietvaros izveidotas informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksas no tās izstrādes brīža projekta aktivitāšu apjomā, tai skaitā skaitļošanas jaudu īres un citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ārpakalpojumu izmantošanas izmaksas informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai projekta īstenošanas laikā;".

11. Papildināt 20.7. apakšpunktu aiz vārdiem "ražotāja sērijveida programmatūras iegādes" ar vārdiem "vai projekta īstenošanas laikā nepieciešamās skaitļošanas jaudas ekvivalenta".

12. Papildināt noteikumus ar 20.7.5. un 20.7.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.7.5. datu pārraides tīklu iekārtu iegādes izmaksas datu savienojumu vai datu transformācijas pieslēguma nodrošināšanai loģiski vienotajam datu centram vai loģiski vienotā datu centra pakalpojumu nodrošināšanai;

20.7.6. skaitļošanas jaudas īres pakalpojuma izmaksas projekta īstenošanas laikā."

13. Papildināt 20.8. apakšpunktu aiz vārdiem "ražotāja sērijveida programmatūras iegādes" ar vārdiem "vai projekta īstenošanas laikā nepieciešamās skaitļošanas jaudas ekvivalenta".

14. Aizstāt 20.13.2. apakšpunktā vārdus "publiskajiem pakalpojumiem" ar vārdiem "valsts pārvaldes pakalpojumiem".

15. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Šo noteikumu 20.1.1 apakšpunktā minētās projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas kopā nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot šo noteikumu 20.1.1 1. apakšpunktā minētās izmaksas. Ja projekta ietvaros tiek veidota centralizēta informācijas sistēmu platforma vai centralizētas informācijas sistēmu platformas jauna funkcionalitāte, šo noteikumu 20.1.1 apakšpunktā minētās projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas kopā nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot šo noteikumu 20.1.1 1. apakšpunktā minētās izmaksas. Šo noteikumu 20.1.1 apakšpunktā minētās projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācijas īstenotajā projektā kopā nepārsniedz 30 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot šo noteikumu 20.1.1 1. apakšpunktā minētās izmaksas."

16. Papildināt 27. punktu aiz vārdiem "uz darba līguma pamata" ar vārdiem "vai ar rīkojumu ieceļot pretendentu valsts civildienesta ierēdņa amatā".

17. Papildināt noteikumus ar 37.1, 37.2 un 37.3 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Ja projekta ietvaros tiek attīstīts valsts pārvaldes darbības procesus atbalstošs informācijas apstrādes risinājums, tai skaitā informācijas sistēma, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka sistēmas attīstības konceptuālā projektējuma (projekta detalizētā apraksta izstrādes) ietvaros tiek veikta skaitļošanas jaudu īres vai augstākas pievienotās vērtības koplietošanas un ārpakalpojumu izmantošanas iespēju analīze un definēts risinājuma īstenošanai izvēlēto pakalpojumu kopums.

37.2 Ja projekta ietvaros tiek izveidota vai attīstīta informācijas sistēma, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka attiecīgās informācijas sistēmas arhitektūra un tehnoloģiskie risinājumi nodrošina iespēju tās darbināšanai efektīvi izmantot skaitļošanas jaudas īres vai augstāka līmeņa informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumus un ārpakalpojumus. Izņēmumus attiecībā uz minētā nosacījuma izpildi finansējuma saņēmējs saskaņo ar valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizāciju.

37.3 Šo noteikumu 37.1 un 37.2 punktā minētie nosacījumi neattiecas uz projektiem, kuru apraksti ir iesniegti saskaņošanai valsts informācijas un tehnoloģiju pārvaldības organizācijā līdz 2017. gada 1. oktobrim."

18. Aizstāt 38. punktā vārdus "publiskais pakalpojums" ar vārdiem "valsts pārvaldes pakalpojums".

19. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Ja projekta ietvaros pilnveidotais valsts pārvaldes pakalpojums, tai skaitā izveidotais vai pilnveidotais elektroniskais pakalpojums, ir vērsts uz privātpersonu, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka pakalpojuma rezultāts tiek piegādāts iedzīvotāja darbavietā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv vai oficiālās elektroniskās adreses kontā, ja tas ir aktivizēts."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

03.11.2017