Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums Brīvprātīgā darba likumā

Izdarīt Brīvprātīgā darba likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 127. nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

"3. pants. Brīvprātīgā darba organizētājs

Brīvprātīgo darbu ir tiesības organizēt:

1) biedrībām un nodibinājumiem, tai skaitā arodbiedrībām un to apvienībām;

2) valsts un pašvaldību iestādēm;

3) politiskajām partijām un to apvienībām;

4) sociālajiem uzņēmumiem."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 12. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 25. oktobrī

01.04.2018