Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām

1. pants. 2016. gada 14. novembrī parakstītais paziņojums par Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un 2016. gada 8. decembrī parakstītais paziņojums par Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām (turpmāk - Pievienošanās paziņojumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2. pants. Pievienošanās paziņojumos paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

3. pants. Pievienošanās paziņojumi stājas spēkā to pēdējā paraksta datumā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Pievienošanās paziņojumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 3. oktobrī

 

NOTE OF JOINING
FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
TO PARTICIPATE IN THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
AMONG
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC
THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
CONCERNING THE ESTABLISHMENT, ADMINISTRATION AND OPERATION OF THE NATO STRATEGIC COMMUNICATIONS CENTRE OF EXCELLENCE

The Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands

HAVING DECIDED to broaden its participation in NATO's overall strategic communications transformation efforts; and

DESIRING to join the current Participants of the NATO StratCom COE, providing the personnel for the post No.DCE006 (Staff officer at the Doctrine, concept and experimentation branch) as of 1 October 2016.

ELECTS to participate as of 1 October 2016 in the Memorandum of Understanding among the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Minister of National Defence of the Republic of Poland, the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, concerning the Establishment, Administration and Operation of the NATO StratCom COE, which came into effect on 1 July 2014.

AGREES to contribute its share to the annual budget starting with fiscal year 2016.

AGREES to abide by Technical Arrangement between the Ministry for Foreign Affairs of Finland and The Ministry of Defence of the Republic of Latvia, The Ministry of Defence of the Republic of Estonia, The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, The Ministry of Defence of the Italian Republic, The Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, The Minister of National Defence of the Republic of Poland and The Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland regarding the contributions of the Ministry for Foreign Affairs of Finland to the NATO Strategic Communications Centre of Excellence.

For the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

The Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Minister of National Defence of the Republic of Poland, the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as the Participants to the NATO StratCom COE Operational MOU;

WELCOMING the expressed commitment by the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands;

AGREE with the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands joining them as a Participant to the NATO StratCom COE Operational MOU under the terms outlined in this Note of Joining;

AGREE to consider that this Note of Joining supplements the NATO StratCom COE Operational MOU;

This Note of Joining will only be effective for the new Participant if it also signs a Note of Joining to the NATO StratCom COE Functional MOU;

This Note of Joining is signed in one original and in the English language. It constitutes an amendment to the NATO StratCom COE's Operational MOU and, as such, will be duly recorded in the NATO StratCom COE's Operational MOU Record of change.

The original document will be deposited with the Republic of Latvia, which will provide certified copies to all Participants to the NATO StratCom COE Operational MOU, the Joining Nation, the NATO StratCom COE itself, as well as HQ SACT.

For the Ministry of Defence of the Republic of Latvia:

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

For the Ministry of Defence of the Republic of Estonia:

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

For the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany:

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

For the Ministry of Defence of the Italian Republic:

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

For the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania:

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

For the Minister of National Defence of the Republic of Poland:

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

For the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

 

NEOFICIĀLS TULKOJUMS

PAZIŅOJUMS
PAR NĪDERLANDES KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS PIEVIENOŠANOS SAPRAŠANĀS MEMORANDAM
STARP
LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU,
IGAUNIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU,
VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS FEDERĀLO AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU,
ITĀLIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU,
LIETUVAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU,
POLIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRU,
LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU
PAR ZIEMEĻATLANTIJAS LĪGUMA ORGANIZĀCIJAS IZCILĪBAS CENTRA STRATĒĢISKĀS KOMUNIKĀCIJAS JAUTĀJUMOS IZVEIDOŠANU, ADMINISTRĒŠANU UN DARBĪBU

Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrija

NOLEMJOT paplašināt savu dalību NATO vispārējos centienos īstenot transformāciju stratēģiskās komunikācijas jomā;

VĒLOTIES pievienoties pašreizējiem NATO StratCom COE Dalībniekiem, nodrošinot personālu amatam No.DCE006 (vecākais eksperts/štāba virsnieks Doktrīnu, koncepciju un eksperimentācijas nodaļā) no 2016.gada 1.oktobra.

NOLEMJ, sākot no 2016.gada 1.oktobra, pievienoties Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par NATO izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību, kas stājās spēkā 2014.gada 1.jūlijā.

PIEKRĪT sniegt savu ieguldījumu gada budžetā, sākot to ar 2016. finanšu gadu.

PIEKRĪT ievērot Tehnisko vienošanos starp Somijas Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Somijas Ārlietu ministrijas iemaksām NATO izcilības centram stratēģiskās komunikācijas jautājumos.

Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministra vārdā:

Paraksts

Nosaukums

Amats

Vieta/datums

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija, Vācijas Federatīvās Republikas Federālā aizsardzības ministrija, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrija, Lietuvas Republikas Nacionālā Aizsardzības ministrija, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministrs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrija kā MOU par NATO StratCom COE darbību Dalībnieki,

APSVEICOT Nīderlandes karalistes Aizsardzības ministrijas izteikto apņemšanos;

PIEKRĪT, ka Nīderlandes karalistes Aizsardzības ministrija pievienojas kā MOU par NATO StratCom COE darbību Dalībnieks saskaņā ar šajā Paziņojumā par pievienošanos izklāstītajiem noteikumiem;

PIEKRĪT uzskatīt, ka šis Paziņojums par pievienošanos papildina MOU par NATO StratCom COE darbību;

Paziņojums par pievienošanos ir saistošs jaunajam Dalībniekam tikai tad, ja tas parakstīs arī Paziņojumu par pievienošanos MOU par NATO StratCom COE funkcijām;

Šis Paziņojums par pievienošanos ir parakstīts vienā eksemplārā angļu valodā. Tas veido grozījumus MOU par NATO StratCom COE darbību un, kā šādi grozījumi, tiek attiecīgi reģistrēts MOU par NATO StratCom COE darbību Izmaiņu reģistrā.

Dokumenta oriģināls tiek deponēts Latvijas Republikā, kas visiem MOU par NATO StratCom COE darbību Dalībniekiem, jaunajam Dalībniekam, NATO StratCom COE, kā arī HQ SACT izsniegs apliecinātu tā kopiju.

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts

Nosaukums

Amats

Vieta/datums

Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts

Nosaukums

Amats

Vieta/datums

Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts

Nosaukums

Amats

Vieta/datums

Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts

Nosaukums

Amats

Vieta/datums

Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts

Nosaukums

Amats

Vieta/datums

Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra vārdā

Paraksts

Nosaukums

Amats

Vieta/datums

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts

Nosaukums

Amats

Vieta/datums

 

NOTE OF JOINING
FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
TO PARTICIPATE IN THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
AMONG
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC
THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
AND HEADQUARTERS, SUPREME ALLIED COMMANDER TRANSFORMATION CONCERNING THE FUNCTIONAL RELATIONSHIP REGARDING THE NATO STRATEGIC COMMUNICATIONS CENTRE OF EXCELLENCE

The Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands

HAVING DECIDED to broaden its participation in NATO's overall strategic communications transformation efforts; and

CONSIDERING its participation in the NATO StratCom COE, located in Republic of Latvia as a Sponsoring Nation as agreed in the Note of Joining to participate in the Memorandum of Understanding among the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Minister of National Defence of the Republic of Poland, the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, concerning the Establishment, Administration and Operation of the NATO StratCom COE signed on 1 July 2014;

ELECTS to participate in the Memorandum of Understanding among the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Minister of National Defence of the Republic of Poland, the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as well as Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation, concerning the Functional Relationship regarding the NATO StratCom COE, which came into effect on 1 July 2014.

For the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands:

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

The Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Minister of National Defence of the Republic of Poland, the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as well as Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation, as the Participants to the NATO StratCom COE Functional MOU,

WELCOMING the expressed commitment by the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands;

AGREE with the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands joining them as a Participant to the NATO StratCom COE Functional MOU under the terms outlined in this Note of Joining.

This Note of Joining will come into effect on the date on which the last signature is appended to it, or to the Note of Joining for the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands to participate to the NATO StratCom COE Operational MOU.

This Note of Joining is signed in one original and in the English language. The original document will be deposited with HQ SACT, which will provide certified copies to all Participants to the NATO StratCom COE Functional MOU, as well as to the NATO StratCom COE itself and the Joining Nation. This joining will be duly recorded in the NATO StratCom COE's Functional MOU Record of Change.

For the Ministry of Defence of the Republic of Latvia:

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

For the Ministry of Defence of the Republic of Estonia:

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

For the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany:

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

For the Ministry of Defence of the Italian Republic:

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

For the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania:

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

For the Minister of National Defence of the Republic of Poland:

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

For the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: ___________________________

Place/Date: ___________________________

For the Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation:

Signature: ___________________________

Name: ___________________________

Appointment: Supreme Allied Commander Transformation

Place/Date: Norfolk, United States of America, ___________________________

 

NEOFICIĀLS TULKOJUMS

PAZIŅOJUMS
PAR NĪDERLANDES KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS PIEVIENOŠANOS SAPRAŠANĀS MEMORANDAM
STARP
LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU,
IGAUNIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU,
VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS FEDERĀLO AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU,
ITĀLIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU,
LIETUVAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU,
POLIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRU,
LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU
KĀ ARĪ SABIEDROTO SPĒKU AUGSTĀKĀS VIRSPAVĒLNIECĪBAS TRANSFORMĀCIJAS KOMANDIERA ŠTĀBU PAR ZIEMEĻATLANTIJAS LĪGUMA ORGANIZĀCIJAS IZCILĪBAS CENTRA STRATĒĢISKĀS KOMUNIKĀCIJAS JAUTĀJUMOS FUNKCIONĀLAJĀM ATTIECĪBĀM

Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrija

NOLEMJOT paplašināt savu dalību NATO vispārējos centienos īstenot transformāciju stratēģiskās komunikācijas jomā;

ŅEMOT VĒRĀ savu dalību NATO StratCom COE, kas atrodas Latvijas Republikā kā Sponsorējošajā valstī, kā noteikts Paziņojumā par pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par NATO StratCom COE izveidi, administrāciju un darbību, kas parakstīts stājās spēkā 2014.gada 1.jūlijā.

IZVĒLAS piedalīties Saprašanās memorandā starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku virspavēlniecības štābu par NATO StratCom COE funkcionālajām attiecībām, kas stājās spēkā 2014.gada 1.jūlijā.

Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministra vārdā:

Paraksts ___________________________

Vārds, uzvārds ___________________________

Amats ___________________________

Vieta/datums ___________________________

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija, Vācijas Federatīvās Republikas Federālā aizsardzības ministrija, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrija, Lietuvas Republikas Nacionālā Aizsardzības ministrija, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministrs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrija, kā arī Sabiedroto spēku virspavēlniecības štābs, kā MOU par NATO StratCom COE funkcijām Dalībnieki,

APSVEICOT Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas izteikto apņemšanos;

PIEKRĪT, ka Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrija pievienojas kā MOU par NATO StratCom COE funkcijām Dalībnieks saskaņā ar šajā Paziņojumā par pievienošanos izklāstītajiem noteikumiem.

Šis Paziņojums par pievienošanos stāsies spēkā tā pēdējā paraksta datumā vai arī datumā, kad stājas spēkā Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas Paziņojums par pievienošanos MOU par NATO StratCom COE darbību.

Šis Paziņojums par pievienošanos ir parakstīts vienā eksemplārā angļu valodā. Dokumenta oriģināls tiek deponēts pie HQ SACT, kas visiem MOU par NATO StratCom COE funkcijām Dalībniekiem, jaunajam Dalībniekam, NATO StratCom COE, kā arī sev izsniegs apliecinātu tā kopiju. Šī pievienošanās tiek attiecīgi reģistrēta MOU par NATO StratCom COE funkcijām Izmaiņu reģistrā.

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts ___________________________

Vārds, uzvārds ___________________________

Amats ___________________________

Vieta/datums ___________________________

Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts ___________________________

Vārds, uzvārds ___________________________

Amats ___________________________

Vieta/datums ___________________________

Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts ___________________________

Vārds, uzvārds ___________________________

Amats ___________________________

Vieta/datums ___________________________

Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts ___________________________

Vārds, uzvārds ___________________________

Amats ___________________________

Vieta/datums ___________________________

Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts ___________________________

Vārds, uzvārds ___________________________

Amats ___________________________

Vieta/datums ___________________________

Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra vārdā

Paraksts ___________________________

Vārds, uzvārds ___________________________

Amats ___________________________

Vieta/datums ___________________________

Sabiedroto spēku virspavēlniecības komandiera štāba vārdā

Paraksts ___________________________

Vārds, uzvārds ___________________________

Sabiedroto spēku Augstākais transformācijas komandieris

Vieta/datums Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis ___________________________

04.10.2017