Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.110

Rīgā 2017.gada 28.septembrī (prot. Nr.34, 1.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU SILTUMS" saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2016.gada 15.novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU SILTUMS", vienotais reģistrācijas numurs: 40003592340, juridiskā adrese: Rīgas iela 18A, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112 (turpmāk - SIA "BALOŽU SILTUMS"), iesniegumu (2016.gada 15.novembris Nr.15/11/16_1) ar tam pievienotu saražotās siltumenerģijas tarifa projektu, kā arī 2017.gada 17.janvārī, 20.janvārī, 23.februārī, 22.martā, 11.maijā, 2.jūnijā, 10.jūlijā, 20.jūlijā, 23.augustā, 4.septembrī un 19.septembrī saņēma papildu informāciju un tarifa projekta precizējumus (2017.gada 16.janvāris Nr.16/01/17_2, 2017.gada 20.janvāra elektroniskais sūtījums, 2017.gada 9.februāris Nr.09/02/17_3, 2017.gada 22.marts Nr.22/03/17_3, 2017.gada 10.maijs Nr.10/05/17_4, 2017.gada 1.jūnijs Nr.01/06/17_5, 2017.gada 10.jūlijs Nr.05/07/17_5, 2017.gada 20.jūlija un 2017.gada 21.augusta elektroniskais sūtījums, 2017.gada 4.septembris Nr.01-04/17, 2017.gada 18.septembris Nr.18/09/17_6) (turpmāk - tarifa projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifa projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "BALOŽU SILTUMS" paziņojumu par tarifa projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2016.gada 24.novembrī (Latvijas Vēstnesis, 2016, 229.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifa projektu Regulatorā nav saņemti.

3. Regulators ir izvērtējis tarifa projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "BALOŽU SILTUMS" pamatotās saražotās siltumenerģijas izmaksas.

4. Regulatora padomes sēdē SIA "BALOŽU SILTUMS" pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt tarifa projektu.

Saskaņā ar Metodikas 5., 11., 14.punktu, 31.22.apakšpunktu, 43.1 punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "BALOŽU SILTUMS" saražotās siltumenerģijas tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 48,16 EUR/MWh;

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais tarifs stājas spēkā 2017.gada 1.novembrī;

3. atcelt no 2017.gada 1.novembra Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora 2009.gada 30.jūnija lēmuma (protokols Nr.1.2.1/09-10) §1.2.

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Ābele

28.09.2017