Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 588

Rīgā 2017. gada 26. septembrī (prot. Nr. 48 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
11. panta 1. punktu un 43. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210. nr.; 2006, 193. nr.; 2007, 198. nr.; 2008, 192. nr.; 2009, 206. nr.; 2010, 165., 198. nr.; 2011, 164. nr.; 2012, 39., 147. nr.; 2013, 239. nr.; 2014, 229. nr.; 2015, 118., 237., 252. nr.; 2016, 169. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt pielikuma 1.3. apakšgrupu aiz 2.4.4.0. koda ar 2.5.0.0. kodu šādā redakcijā:

"1.3.

2.5.0.0.

Ieņēmumi valsts pamatbudžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales veselības aprūpes finansēšanai"

1.2. izteikt pielikuma 2.0. grupas 8.4.1.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

8.4.1.0.

Valsts budžeta procentu ieņēmumi par aizdevumiem
    Uz 8.4.1.0. kodu attiecina valsts budžeta procentu, tai skaitā nokavējuma naudu un līgumsodu, ieņēmumus par valsts budžeta aizdevumiem"

1.3. papildināt pielikuma 2.0. grupas 8.6.2.1. koda skaidrojumu aiz vārda "kredītiestādēs" ar vārdiem "un par Valsts kases klientu kontu atlikumiem ar negatīvu procentu likmi";

1.4. papildināt pielikuma 2.0. grupas 8.9.1.0. koda skaidrojumu aiz vārdiem "cita persona" ar vārdiem "atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā";

1.5. izteikt pielikuma 2.0. grupas 8.9.9.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

8.9.9.0.

Pārējie iepriekš neklasificētie finanšu ieņēmumi
    Uz 8.9.9.0. kodu attiecina pārējos iepriekš neklasificētos finanšu ieņēmumus, tai skaitā valsts emitēto vērtspapīru prēmiju"

1.6. papildināt pielikuma 2.0. grupu aiz 10.1.9.7. koda ar 10.1.9.8. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

10.1.9.8.

Naudas sodi, ko uzliek Valsts darba inspekcija"

1.7. izteikt pielikuma 2.0. grupas 10.2.2.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

10.2.2.0.

Iemaksas no Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēs muitas jomā atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām"

1.8. papildināt pielikuma 2.0. grupas 12.3.9.5. koda skaidrojumu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"12.3.9.5. kodā neuzskaita nokavējuma naudas un līgumsodu ieņēmumus par valsts budžeta aizdevumiem";

1.9. papildināt pielikuma 2.0. grupu aiz 12.3.9.5. koda ar 12.3.9.6. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

12.3.9.6.

Ieņēmumi no veselības apdrošināšanas iemaksām"

1.10. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas 22.5.2.0. kodu šādā redakcijā:

"1.3.

22.5.2.0.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un solidaritātes nodoklis fondēto pensiju shēmā
    Uz 22.5.2.0. kodu attiecina fondēto pensiju shēmas sadales rezultātā saņemtos pārskaitījumus no valsts sociālās apdrošināšanas, kā arī solidaritātes nodokļa iemaksas fondēto pensiju shēmā"

1.11. papildināt pielikuma 1.3. apakšgrupas 22.5.3.0. koda skaidrojumu aiz vārda "pamatbudžetu" ar vārdiem "saskaņā ar Solidaritātes nodokļa likuma redakciju, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim";

1.12. papildināt pielikuma 1.3. apakšgrupu aiz 22.5.3.0. koda ar 22.5.4.0., 22.5.5.0., 22.5.6.0., 22.5.6.1., 22.5.6.2. un 22.5.6.3. kodu šādā redakcijā:

"1.3.

22.5.4.0.

Solidaritātes nodokļa iemaksa iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā

1.3.

22.5.5.0.

Solidaritātes nodokļa iemaksa nodokļa maksātāju privāto pensiju fondu pensiju plānos

1.3.

22.5.6.0.

Solidaritātes nodokļa iemaksa valsts pensiju speciālajā budžetā

1.3.

22.5.6.1.

Solidaritātes nodokļa iemaksa valsts pensiju speciālajā budžetā no nodarbinātības speciālā budžeta

1.3.

22.5.6.2.

Solidaritātes nodokļa iemaksa valsts pensiju speciālajā budžetā no darba negadījumu speciālā budžeta

1.3.

22.5.6.3.

Solidaritātes nodokļa iemaksa valsts pensiju speciālajā budžetā no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta"

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

3. Šo noteikumu 1.9. apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar Veselības aprūpes finansēšanas likumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

01.01.2018