Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 531

Rīgā 2017. gada 22. septembrī (prot. Nr. 45 13. §)

Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu

1. Izglītības un zinātnes ministrijai nodot Finanšu ministrijas valdījumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6009 502 0015) - divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 6009 002 0349 006 un 6009 002 0349 017) - Brīvības ielā 3F, Dagdā, Dagdas novadā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7044 508 0001) - būvi (būves kadastra apzīmējums 7044 008 0031 001) - Dzirnavu ielā 1a, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā;

1.3. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6601 001 0195) - zemes vienību 0,3380 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6601 001 0195) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 6601 001 0195 001 un 6601 001 0195 002) - Zeļļu ielā 5, Limbažos, Limbažu novadā;

1.4. nekustamo īpašumu "Irbes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6448 005 0247) - zemes vienību 1,2229 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6448 005 0246) - Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā;

1.5. nekustamo īpašumu "Saulgoži" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0271) - zemes vienību 3,1000 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0021) - Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā;

1.6. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 028 0007) Brīvības ielā 126A, Rīgā, sastāvā esošās zemes vienības 0,1424 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 028 0007) 687/1424 domājamās daļas.

2. Finanšu ministrijai sešu mēnešu laikā pēc šā rīkojuma spēkā stāšanās dienas pārņemt no Izglītības un zinātnes ministrijas šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai, nododot šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus Finanšu ministrijas valdījumā, nodrošināt, ka nekustamo īpašumu sastāvā esošās būves ir atbrīvotas no kustamās mantas un nekustamie īpašumi, kā arī tiem piegulošās teritorijas (kuru uzturēšanas pienākums ir nekustamo īpašumu īpašniekam) ir sakārtotas atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz šā rīkojuma 1.3. apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma nodošanai Finanšu ministrijas valdījumā nodrošināt tā sadali dzīvokļu īpašumos.

5. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē:

5.1. šā rīkojuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētos nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus;

5.2. šā rīkojuma 1.3. un 1.5. apakšpunktā minētos nekustamos īpašumus.

6. Pircēji par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

7. Finanšu ministrijai nodot pircējam nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

22.09.2017