Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 569

Rīgā 2017. gada 19. septembrī (prot. Nr. 47 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma
15. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 62. nr.; 2015, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt I nodaļu ar 6.1 un 6.2 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Dienests probācijas klientam adresētos dokumentus paziņo vienā no šādiem veidiem:

6.1 1. izsniedz probācijas klientam personīgi;

6.1 2. nosūta uz probācijas klienta dzīvesvietas adresi vai norādīto korespondences saņemšanas adresi;

6.1 3. izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja saziņa ar probācijas klientu, kuram ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, notiek elektroniski vai dienests nosūta elektronisko dokumentu.

6.2 Dienests cietušajam adresētos dokumentus paziņo vienā no šādiem veidiem:

6.2 1. nosūta uz cietušā dzīvesvietas adresi vai norādīto korespondences saņemšanas adresi;

6.2 2. izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja cietušajam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts."

2. Svītrot 11.1. un 11.2. apakšpunktā vārdus "uz minētās personas deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tā neatbilst faktiskajai dzīvesvietai, arī uz tiesas vai prokurora norādīto adresi".

3. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Uzaicinājumā norādītais ierašanās termiņš nedrīkst pārsniegt 10 dienas pēc uzaicinājuma:

13.1. nodošanas pastā;

13.2. nosūtīšanas, izmantojot oficiālo elektronisko adresi."

4. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Pēc tam kad saņemts šo noteikumu 7. punktā minētā izvērtēšanas ziņojuma pieprasījums, amatpersona ne vēlāk kā triju darbdienu laikā nosūta uzaicinājumu cietušajam (ja ir zināma viņa kontaktinformācija). Ja cietušais ir nepilngadīga persona, uzaicinājumu nosūta arī viņa likumiskajam pārstāvim. Uzaicinājumu nenosūta, ja amatpersonai izdevies sazināties ar cietušo un viņa likumisko pārstāvi un izsniegt uzaicinājumu personīgi."

5. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Amatpersona 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 2. punktā minētās informācijas saņemšanas sastāda izvērtēšanas ziņojumu un nosūta to tiesai, prokuroram vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijai."

6. Papildināt noteikumus ar V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Noslēguma jautājums

47. Šo noteikumu 6.1 3., 6.2 2. un 13.2. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

22.09.2017