Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 153

Rīgā 2017. gada 14. septembrī

Grozījumi Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumos Nr. 136 "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumos Nr. 136 "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr. 102) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Pozīcijā "Vērtspapīru portfeļa veids" uzrāda:

30.1. kredītiestāžu īpašumā esošiem tirgojamiem parāda vērtspapīriem šādu kodu:

30.1.1. amortizētajā iegādes vērtībā vērtētiem vērtspapīriem - kodu "MMTB";

30.1.2. patiesajā vērtībā vērtētiem vērtspapīriem ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā - kodu "MMPV";

30.1.3. patiesajā vērtībā vērtētiem vērtspapīriem ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos - kodu "MMPI";

30.2. kredītiestāžu īpašumā esošiem netirgojamiem parāda vērtspapīriem (kuri netiek iekļauti "Mēneša bilances pārskata" 250000. pozīcijā) šādu kodu:

30.2.1. amortizētajā iegādes vērtībā vērtētiem vērtspapīriem - kodu "MMNTTB";

30.2.2. patiesajā vērtībā vērtētiem vērtspapīriem ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā - kodu "MMNTPV";

30.2.3. patiesajā vērtībā vērtētiem vērtspapīriem ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos - kodu "MMNTPI";

30.3. pensiju fondu turētiem vērtspapīriem šādu kodu:

30.3.1. pensiju fonda īpašumā esošiem vērtspapīriem - kodu "MMPF";

30.3.2. pensiju plānu vārdā turētiem vērtspapīriem - kodu "MMPL";

30.4. valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā esošiem vērtspapīriem - kodu "MMVF".";

1.2. papildināt noteikumus ar 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Pārskatos par stāvokli 2017. gada decembra beigās kredītiestāžu īpašumā esošo vērtspapīru kodus norāda saskaņā ar šo noteikumu 30. punkta redakciju, kas bija spēkā 2017. gada 31. decembrī."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

01.01.2018