Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 534

Rīgā 2017. gada 5. septembrī (prot. Nr. 43 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 163. nr.; 2016, 62. nr.; 2017, 46. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 3.1. un 3.2. apakšpunktā vārdus "(par kuriem nav veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu")".

2. Izteikt 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, kuriem nav noteikta invaliditāte;".

3. Papildināt noteikumus ar 16.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4.1 motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti;".

4. Izteikt 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas - stipendija šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, iesaistoties šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētajā motivācijas programmā;".

5. Papildināt 18.3.1. apakšpunktu aiz skaitļa "16.4." ar skaitli "16.4. 1".

6. Papildināt 18.3.2. apakšpunktu aiz vārda "transporta" ar vārdiem "(no dzīvesvietas vai finansējuma saņēmēja filiāles līdz pakalpojuma sniegšanas vietai un atpakaļ)".

7. Papildināt noteikumus ar 18.3.2.1, 18.3.2.2 un 18.3.2.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.3.2.1 darba meklēšanas motivācijas programmas izmaksas, tai skaitā sociālā mentora pakalpojumu izmaksas, šo noteikumu 16.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

18.3.2.2 surdotulku pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 16.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

18.3.2.3 citu pakalpojumu izmaksas, ko sniedz speciālisti, kuru atbalsts nepieciešams bezdarbnieku ar invaliditāti dalībai motivācijas programmā šo noteikumu 16.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros;".

8. Svītrot 18.3.3. apakšpunktā vārdus un skaitli "- līdz 30 euro".

9. Izteikt 19.1. un 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ietverot izmaksas darba meklēšanas motivācijas programmai, tai skaitā sociālā mentora pakalpojumiem;

19.2. šo noteikumu 16.5.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ietverot:

19.2.1. bezdarbnieka (pacienta) iemaksu, saņemot ārstniecības pakalpojumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu;

19.2.2. izmitināšanas un ēdināšanas izdevumus, saņemot ārstniecības pakalpojumus;".

10. Izteikt 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 16.4., 16.4.1, 16.5.1. un 16.5.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno un šo noteikumu 18.2., 18.3.2.1, 18.3.2.2, 18.3.2.3, 18.3.3., 19.1. un 19.2. apakšpunktā minētās izmaksas plāno atbilstoši normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem noteiktajiem ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumu īstenošanas nosacījumiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi."

11. Papildināt noteikumus ar 23.2 punktu šādā redakcijā:

"23.2 Sadarbības partneris šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno un šo noteikumu 18.3.2. apakšpunktā minētās izmaksas plāno atbilstoši normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem noteiktajiem ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumu īstenošanas nosacījumiem un saskaņā ar kārtību, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi."

12. Papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Šo noteikumu 16.4. un 16.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina konsultācijas un motivācijas paaugstināšanas pakalpojumus šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem, kuri nesaņem konsultācijas un motivācijas paaugstināšanas pakalpojumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādības veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros."

13. Papildināt noteikumus ar 29.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.1.1 šo noteikumu 16.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenotāju izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem;".

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Labklājības ministrs Jānis Reirs

12.09.2017