Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 483

Rīgā 2017. gada 5. septembrī (prot. Nr. 43 20. §)

Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā šādus Ķekavas novada pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

1.1. "Ceļš Baložu iela 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8007 001 0353) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8007 001 0323) 1,3388 ha platībā - Baložos, Ķekavas novadā;

1.2. "Ceļš Baložu iela 3" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8007 001 0351) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8007 001 0325) 0,0193 ha platībā - Baložos, Ķekavas novadā;

1.3. "Ceļš Naudītes iela" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 1415) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1378) 0,0754 ha platībā - Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

1.4. "Ceļš Ziemeļu iela" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 008 3465) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 3334) 0,0722 ha platībā - Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

1.5. "Papildceļš Katlakalna iela 16" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8007 001 0352) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8007 001 0321) 0,0313 ha platībā - Baložos, Ķekavas novadā;

1.6. "Papildceļš Lakstīgalu iela" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8007 001 0354) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8007 001 0328) 0,0313 ha platībā - Baložos, Ķekavas novadā.

2. Satiksmes ministrijai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

2.1. atbilstoši likuma "Par autoceļiem" 7. panta pirmajai daļai izmantot autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai;

2.2. ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;

2.3. bez atlīdzības nodot Ķekavas novada pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Satiksmes ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprināmas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošana;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

05.09.2017