Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.32

Daugavpilī 2017.gada 4.septembrī (prot. Nr.29, 1.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.1.apakšpunktā vārdu "vienpadsmit" ar vārdu "desmit".

2. Aizstāt 5.3.apakšpunktā vārdu "seši" ar vārdu "septiņi".

3. Aizstāt 5.5.apakšpunktā vārdu "seši" ar vārdu "pieci".

4. Svītrot 23.17.apakšpunktu.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

 

Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 4.septembra saistošo noteikumu Nr.32 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļass Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmo daļu pašvaldības nolikumā norāda pašvaldības pārvaldes organizāciju; otrās daļas 3.punktu - pašvaldības nolikumā nosaka domes komitejas, to skaitlisko sastāvu.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem nolikumā:

- 5.1.apakšpunktā aizstāts vārds "vienpadsmit" ar vārdu "desmit";

- 5.3.apakšpunktā aizstāts vārds "seši" ar vārdu "septiņi";

- 5.5.apakšpunktā aizstāts vārds "seši" ar vārdu "pieci";

- svītrots 23.17.apakšpunkts.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

05.09.2017