Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.09.2017. - 30.11.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 455

Rīgā 2017. gada 29. augustā (prot. Nr. 42 1. §)
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu, 64. panta 2. punkta "a" apakšpunktu un Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "c" apakšpunktu un otrās daļas 2. punktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot zemkopības ministra sniegto informāciju par lietavu un plūdu izraisītajām sekām:

1. Izsludināt ārkārtējo situāciju no 2017. gada 29. augusta līdz 2017. gada 30. novembrim šādās administratīvajās teritorijās:

1.1. Aglonas novads;

1.2. Baltinavas novads;

1.3. Balvu novads;

1.4. Ciblas novads;

1.5. Dagdas novads;

1.6. Daugavpils novads;

1.7. Ilūkstes novads;

1.8. Kārsavas novads;

1.9. Krāslavas novads;

1.10. Līvānu novads;

1.11. Ludzas novads;

1.12. Preiļu novads;

1.13. Rēzeknes novads;

1.14. Riebiņu novads;

1.15. Rugāju novads;

1.16. Vārkavas novads;

1.17. Viļakas novads;

1.18. Viļānu novads;

1.19. Zilupes novads;

1.20. Alūksnes novads;

1.21. Jēkabpils novads;

1.22. Madonas novads;

1.23. Lubānas novads;

1.24. Gulbenes novads;

1.25. Cesvaines novads;

1.26. Varakļānu novads;

1.27. Krustpils novads;

1.28. Salas novads;

1.29. Aknīstes novads.

(Grozīts ar MK 05.09.2017. rīkojumu Nr. 479)

2. Noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

3. Zemkopības ministrijai:

3.1. līdz 2017. gada 1. oktobrim apzināt ārkārtējās situācijas teritorijā cietušās personas (lauksaimniekus) un faktiskos nodarītos zaudējumus atbilstoši Lauku atbalsta dienestā 2017. gadā deklarētajām platībām;

3.2. līdz 2017. gada 1. novembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par kopīgajiem lauksaimnieku zaudējumiem, kā arī priekšlikumus par kompensācijas apmēru atbilstoši kultūraugu un zemes izmantošanas veidam un pieprasījumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

4. Lauku atbalsta dienests un Valsts ieņēmumu dienests cietušajām personām (lauksaimniekiem), kas tieši saistītas ar minētajiem plūdiem un to radītajām sekām, nepiemēro soda sankcijas līgumsaistību neizpildīšanas gadījumā. Iespēju nepiemērot soda sankcijas minētajām personām lūgums rast arī kredītiestādēm un citām līguma attiecībās esošajām personām.

5. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9. panta ceturto daļu informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
05.09.2017