Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 22. marta noteikumus Nr. 186 "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna dabasgāzes krātuve" izmantošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 439

Rīgā 2017. gada 8. augustā (prot. Nr. 38 4. §)
Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna dabasgāzes krātuve" izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm"
10. panta astoto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna dabasgāzes krātuve" (turpmāk – nogabals) no zemes virsmas līdz kristāliskajam pamatklintājam AR-PR izmantošanas nosacījumus.

2. Šie noteikumi attiecas uz jebkāda veida saimniecisko darbību, kas tiek veikta lielākā dziļumā par 200 metriem.

3. Zemes dzīļu izmantošanai izsniedz vienu zemes dzīļu izmantošanas licenci visam nogabalam.

4. Nogabala zemes dzīļu izmantošanu atļauts veikt pēc tam, kad normatīvajos aktos noteiktajās institūcijās saņemta attiecīgā licence.

5. Veicot nogabala izpēti, monitoringu un zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, licences saņēmējs nodrošina virszemē izsūknēto pazemes ūdeņu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nepieļaujot kaitējumu videi.

6. Ja nogabalā paredzēts ierīkot urbumus, kas ir dziļāki par 200 metriem, to rakstiski saskaņo ar vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru.

7. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nedrīkst ierobežot vai traucēt zemes dzīļu derīgo īpašību izpēti, monitoringu vai derīgo īpašību izmantošanu. Par izpētes un monitoringa darbu veikšanas vietu un laiku licences saņēmējs attiecīgo zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju informē rakstiski vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avārijas situāciju novēršanu, lokalizāciju vai likvidāciju.

8. Pēc izpētes un monitoringa darbu veikšanas licences saņēmējs sakārto zemes platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai atbilstoši iepriekšējam zemes lietošanas veidam.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
11.08.2017