Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā

Izdarīt Autoceļu lietošanas nodevas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 2., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2014, 123., 214. nr.; 2016, 241. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

"2. pants. Nodevas objekts

(1) Nodevu maksā par šā likuma 1. pielikumā noteikto valsts galveno un reģionālo autoceļu posmu lietošanu (izņemot to šķērsošanu krustojumos un lietošanu apdzīvotās vietās, kuru robežas apzīmētas ar šā likuma 1.1 pielikumā noteiktajām ceļa zīmēm) ar šādiem kravas transportlīdzekļiem vai to sastāviem (turpmāk arī - transportlīdzeklis):

1) ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem;

2) ar kravas transportlīdzekļu sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem.

(2) Nodevu maksā kā par kravas transportlīdzekļu sastāvu, ja velkošā transportlīdzekļa pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus. Ja velkošā transportlīdzekļa pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem un mazāka vai vienāda ar 3500 kilogramiem, nodevu maksā tikai par velkošo transportlīdzekli."

2. 6. pantā:

papildināt pantu ar 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"10) par operatīvajiem transportlīdzekļiem;

11) no kārtējā gada 10. jūlija līdz 30. septembrim - par transportlīdzekļiem, kuru īpašnieks vai turētājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kas iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē:

a) ja personas īpašumā vai turējumā reģistrēts viens transportlīdzeklis, atbrīvojumu no nodevas par to piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai),

b) ja personas īpašumā vai turējumā reģistrēti vairāki transportlīdzekļi, par pirmo atbrīvojumu no nodevas piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un par katru nākamo transportlīdzekli atbrīvojumu no nodevas piemēro uz katriem 70 000 euro ieņēmumu no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai).";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabinets nosaka šā panta pirmās daļas 11. punktā noteikto atbrīvojumu piemērošanas kārtību.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu."

3. Papildināt 7. panta pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) ja nodeva ir samaksāta par transportlīdzekli, par kuru nodeva nav jāmaksā. Šajā gadījumā atmaksā:

a) visu samaksāto nodevu, ja atbrīvojums no nodevas samaksas bija piemērojams par visu termiņu, par kuru samaksāta nodeva,

b) daļu no nodevas mēneša likmes summas, ja atbrīvojums no nodevas samaksas bija piemērojams par daļu no termiņa, par kuru samaksāta nodeva, un atmaksājamo summu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas mēneša maksājums x 1/30 x atlikušo dienu skaits no datuma, kad transportlīdzeklim sākas termiņš atbrīvojumam no nodevas samaksas, līdz datumam, kad transportlīdzeklim beidzas termiņš atbrīvojumam no nodevas samaksas, vai līdz datumam, kad beidzas nodevas samaksas termiņš."

4. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Grozījumi par šā likuma 2. panta izteikšanu jaunā redakcijā attiecībā uz pienākumu maksāt nodevu arī par transportlīdzekļiem, kas nav paredzēti kravu autopārvadājumiem, piemērojami no 2018. gada 1. janvāra.

2. Grozījumi par šā likuma 6. panta pirmās daļas papildināšanu ar 11. punktu un 6. panta papildināšanu ar otro daļu stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

3. Ministru kabinets līdz 2018. gada 30. aprīlim izdod šā likuma 6. panta otrajā daļā minētos noteikumus."

5. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

Autoceļu lietošanas nodevas likuma
1. pielikums

Valsts galveno un reģionālo autoceļu posmi, par kuru lietošanu maksājama nodeva

Nr.
p.k.

Valsts galvenā un reģionālā autoceļa maršruta indekss

Valsts galvenā un reģionālā autoceļa maršruta nosaukums

Valsts galvenā un reģionālā autoceļa posms, par kura lietošanu maksājama nodeva (km)

no

līdz

1.

A1

Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži)

0,0

101,7

2.

A2

Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)

0,0

195,6

3.

A3

Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)

0,0

123,7

4.

A4

Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne)

0,0

20,5

5.

A5

Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte)

0,0

40,9

6.

A6

Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki)

0,0

306,5

7.

A7

Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)

0,0

85,6

8.

A8

Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene)

0,0

76,1

9.

A9

Rīga (Skulte)-Liepāja

0,0

199,3

10.

A10

Rīga-Ventspils

0,0

190,1

11.

A11

Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava)

0,0

58,9

12.

A12

Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova)

0,0

159,2

13.

A13

Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi)

9,9

163,4

14.

A14

Daugavpils apvedceļš (Kalkūni-Tilti)

0,0

15,6

15.

A15

Rēzeknes apvedceļš

0,0

7,1

16.

P5

Ulbroka-Ogre

0,0

19,9

17.

P80

Tīnūži-Koknese

0,0

63,6

6. Papildināt likumu ar 1.1 pielikumu šādā redakcijā:

Autoceļu lietošanas nodevas likuma
1.1 pielikums

Ceļa zīmes, kas apzīmē apdzīvoto vietu robežas

Nr.

Attēls

Nosaukums

1.

Apdzīvotas vietas sākums

2.

Apdzīvotas vietas beigas

3.

Apdzīvotas vietas sākums

4.

Apdzīvotas vietas beigas

5.

Pilsētas vai ciema nosaukums

6.

Pilsētas vai ciema nosaukums

7. 2.pielikumā:

aizstāt 1. punktā skaitli "3000" ar skaitli "3001";

aizstāt 2. punktā skaitli "3500" ar skaitli "3501";

aizstāt 3. punktā skaitli "12 000" ar skaitli "12 001".

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 28. jūlijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2017. gada 8. augustā

22.08.2017
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.