Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 434

Rīgā 2017. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 37 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
26. panta pirmo daļu un 27. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 28. nr.; 2009, 57., 157. nr.; 2013, 158., 223. nr.; 2014, 167., 220. nr.; 2015, 59., 128., 167., 220. nr.; 2016, 24., 77., 152., 169., 194., 227. nr.; 2017, 11., 36., 51., 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Ierobežotās platībās, kurās pastāvīgi vai uz laiku tur savvaļas cūku sugas dzīvniekus produkcijas ieguvei un kurās nav iespējams ievērot šo noteikumu III, IV, V vai XI nodaļā noteiktās prasības attiecībā uz cūku mēra apkarošanu novietnēs un nodrošināt normatīvajos aktos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām noteiktās normas, piemēro šajos noteikumos noteiktās prasības cūku mēra apkarošanai savvaļas cūku populācijā."

2. Papildināt I nodaļu ar 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.2 Pasažieru transporta operatori, tostarp aviācijas un jūras transporta operatori, ceļojumu aģentūru operatori un pasta pakalpojumu sniedzēji, izvietojot informatīvus plakātus, informē savus klientus par to, ka no Latvijas teritorijas nav atļauts izvest, arī rokas bagāžā, mājas cūku un savvaļas cūku izcelsmes pārtikas produktus, ja šie pārtikas produkti ir marķēti ar rombveida identifikācijas marķējumu."

3. Papildināt noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Kautuvei, gaļas sadalīšanas uzņēmumam un gaļas pārstrādes uzņēmumam, kas atrodas aizsardzības zonā, atļauts izvest ārpus aizsardzības zonas svaigu cūkgaļu, cūkgaļas izstrādājumus, cūkgaļas produktus, kā arī cūkgaļu saturošus produktus, ja:

46.1 1. šie pārtikas produkti ir ražoti, uzglabāti un pārstrādāti uzņēmumos, kas atrodas šo noteikumu I, II vai III riska zonā (3. un 4. pielikums) un ir atzīti saskaņā ar šo noteikumu 71.35 punktā minētajām prasībām;

46.1 2. cūkgaļa, cūkgaļas izstrādājumi, cūkgaļas produkti, kā arī produkti, kas satur cūkgaļu, ir iegūti no cūkām, kuru izcelsmes novietne atrodas ārpus II, III vai IV riska zonas (3. un 4. pielikums) vai kuru izcelsmes novietne atrodas II riska zonā (3. un 4. pielikums), nodrošinot cūku atbilstību šo noteikumu 71.10 punktā minētajām prasībām;

46.1 3. šie pārtikas produkti ir marķēti saskaņā ar šo noteikumu 45.1 vai 45.2 punktā minētajām prasībām."

4. Papildināt noteikumus ar 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Kautuvei, gaļas sadalīšanas uzņēmumam un gaļas pārstrādes uzņēmumam, kas atrodas uzraudzības zonā, ārpus tās atļauts izvest svaigu cūkgaļu, cūkgaļas izstrādājumus, cūkgaļas produktus, kā arī cūkgaļu saturošus produktus, ja:

49.1 1. šie pārtikas produkti ir ražoti, uzglabāti un pārstrādāti uzņēmumos, kas atrodas šo noteikumu I, II vai III riska zonā (3. un 4. pielikums) un ir atzīti saskaņā ar šo noteikumu 71.35 punktā minētajām prasībām;

49.1 2. cūkgaļa, cūkgaļas izstrādājumi, cūkgaļas produkti, kā arī produkti, kas satur cūkgaļu, ir iegūti no cūkām, kuru izcelsmes novietne atrodas ārpus II, III vai IV riska zonas (3. un 4. pielikums) vai kuru izcelsmes novietne atrodas II riska zonā (3. un 4. pielikums), nodrošinot cūku atbilstību šo noteikumu 71.10 punktā minētajām prasībām;

49.1 3. šie pārtikas produkti ir marķēti saskaņā ar šo noteikumu 45.1 vai 45.2 punktā minētajām prasībām."

5. Izteikt 65. punktu šādā redakcijā:

"65. Pēc oficiāli apstiprinātas diagnozes par savvaļas cūku saslimšanu ar cūku mēri valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, ievērojot ekspertu grupas sniegto informāciju par savvaļas cūku migrāciju, kā arī klimatisko un ģeogrāfisko apstākļu īpatnības, cūku mēra izplatīšanās iespējamību un apdraudējumus, nosaka karantīnas teritoriju jeb I vai II riska zonu un informāciju par I vai II riska zonā iekļautajām Latvijas administratīvajām teritorijām paziņo Eiropas Komisijai."

6. Papildināt noteikumus ar 68.1 un 68.2 punktu šādā redakcijā:

"68.1 Dzīvas savvaļas cūkas ir aizliegts pārvietot ārpus Latvijas teritorijas, kā arī no šo noteikumu 3. pielikumā minētajām riska zonām uz Latvijas teritoriju, kas ir brīva no cūku mēra.

68.2 Atkāpjoties no šo noteikumu 68.1 punktā minētā aizlieguma, savvaļas cūkas no Latvijas administratīvajām teritorijām, kas nav iekļautas šo noteikumu 3. pielikuma sarakstā, atļauts pārvietot uz citām Latvijas administratīvajām teritorijām vai citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja:

68.2 1. savvaļas cūkas tiek turētas ierobežotās platībās, lai iegūtu produkciju, un šajās platībās ir iespējams ievērot šo noteikumu III, IV, V vai XI nodaļā noteiktās prasības attiecībā uz cūku mēra apkarošanu novietnēs un nodrošināt normatīvajos aktos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām noteiktās normas;

68.2 2. savvaļas cūkas turēšanas vietā vai novietnē ir uzturējušās ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvietošanai un 30 dienu laikā pirms pārvietošanas šajā teritorijā nav ievesta neviena savvaļas cūka;

68.2 3. turēšanas vietā vai novietnē ir ieviests biodrošības pasākumu kopums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām;

68.2 4. savvaļas cūkas atbilst šo noteikumu 71.10 punktā minētajām prasībām;

68.2 5. dienests izsniedz veterināro (veselības) sertifikātu dzīvu savvaļas cūku pārvietošanai, tajā papildus pamattekstam iekļaujot norādi "Cūku krava atbilst Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmuma Nr. 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES, 15. panta 3. punktā minētajām prasībām"."

7. Izteikt 71.10 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.10 1.1. izcelsmes novietnē tās atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvietošanai un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvietošanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II, III vai IV riska zonas (3. un 4. pielikums) vai arī novietnē ir izveidota nodalīta ražošanas vienība (ražošanas vienībā tiek nodarbināts personāls, un tās apkalpošanai tiek izmantots aprīkojums un tehnika, kas cūkas ļauj barot, kopt un turēt nošķirti no pārējās novietnes daļas), nodrošinot dienesta inspektora apliecinājumu par to, ka ražošanas vienības struktūra, izmērs un attālums starp to un pārējo novietnes daļu, kurā tiek turētas cūkas, un darbība visā novietnē ir organizēta tā, lai garantētu, ka cūku mēra vīruss nenonāk ražošanas vienībā no pārējās novietnes daļas;".

8. Izteikt 71.16 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.16 5. cūkas, kas kautuvē ievestas no III riska zonas, tur un kauj atsevišķi no citām cūkām. No III riska zonas atvestās cūkas kauj noteiktā dienā, kas paredzēta tikai šo cūku kaušanai, vai arī darbadienas beigās, nodrošinot, lai pēc tam netiek kautas cūkas, kuru izcelsmes novietne neatrodas III riska zonā. Kaušanas līniju pēc šo cūku kaušanas mazgā un dezinficē;".

9. Svītrot 71.25 1.1. apakšpunktā romiešu skaitli "I".

10. Izteikt 3. un 4. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 17. februāra
noteikumiem Nr. 83

Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijas Republikā

I riska zona
1. Novads un pagasts
1.1. Aizputes novads
1.2. Alsungas novads
1.3. Auces novads
1.4. Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts
1.5. Brocēnu novads
1.6. Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasts, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98
1.7. Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts
1.8. Kandavas novada Vānes un Matkules pagasts
1.9. Kuldīgas novads
1.10. Pāvilostas novada Sakas pagasts
1.11. Rundāles novads
1.12. Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagasts
1.13. Skrundas novads
1.14. Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes
1.15. Talsu novada Ģibuļu pagasts
1.16. Tērvetes novads
1.17. Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts
2. Pilsētas
2.1. Bauska
2.2. Dobele
2.3. Pāvilosta
2.4. Jelgava
2.5. Saldus
2.6. Talsi
II riska zona
3. Novads un pagasts
3.1. Ādažu novads
3.2. Aglonas novads
3.3. Aizkraukles novads
3.4. Aknīstes novads
3.5. Alojas novads
3.6. Alūksnes novads
3.7. Amatas novads
3.8. Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts
3.9. Babītes novads
3.10. Baldones novads
3.11. Baltinavas novads
3.12. Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts
3.13. Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts
3.14. Beverīnas novads
3.15. Burtnieku novads
3.16. Carnikavas novads
3.17. Cēsu novads
3.18. Cesvaines novads
3.19. Ciblas novads
3.20. Dagdas novads
3.21. Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts
3.22. Dobeles novada Dobeles, Annenieku un Bikstu pagasts un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98
3.23. Dundagas novads
3.24. Engures novads
3.25. Ērgļu novads
3.26. Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2
3.27. Gulbenes novada Līgo pagasts
3.28. Iecavas novads
3.29. Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10
3.30. Ilūkstes novads
3.31. Jaunjelgavas novads
3.32. Jaunpils novads
3.33. Jēkabpils novads
3.34. Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts
3.35. Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts
3.36. Kārsavas novads
3.37. Ķeguma novads
3.38. Ķekavas novads
3.39. Kocēnu novads
3.40. Kokneses novads
3.41. Krāslavas novads
3.42. Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128
3.43. Krustpils novads
3.44. Lielvārdes novads
3.45. Līgatnes novads
3.46. Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts
3.47. Līvānu novads
3.48. Lubānas novads
3.49. Ludzas novads
3.50. Madonas novads
3.51. Mālpils novads
3.52. Mārupes novads
3.53. Mazsalacas novads
3.54. Mērsraga novads
3.55. Naukšēnu novads
3.56. Neretas novads
3.57. Ogres novads
3.58. Olaines novads
3.59. Ozolnieku novads
3.60. Pārgaujas novads
3.61. Pļaviņu novads
3.62. Preiļu novada Saunas pagasts
3.63. Priekuļu novads
3.64. Raunas novada Raunas pagasts
3.65. Rēzeknes novads
3.66. Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts
3.67. Rojas novads
3.68. Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10
3.69. Rugāju novada Lazdukalna pagasts
3.70. Rūjienas novads
3.71. Salacgrīvas novads
3.72. Salas novads
3.73. Saulkrastu novads
3.74. Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3
3.75. Skrīveru novads
3.76. Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts
3.77. Strenču novads
3.78. Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu, Abavas, Sabiles un Stendes pagasts
3.79. Tukuma novads
3.80. Valkas novads
3.81. Varakļānu novads
3.82. Vecpiebalgas novads
3.83. Vecumnieku novads
3.84. Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagasts
3.85. Viesītes novads
3.86. Viļakas novads
3.87. Viļānu novads
3.88. Zilupes novads
4. Pilsētas
4.1. Ape
4.2. Ikšķile
4.3. Kandava
4.4. Limbaži
4.5. Daugavpils
4.6. Jēkabpils
4.7. Jūrmala
4.8. Rēzekne
4.9. Valmiera
4.10. Smiltene
4.11. Valdemārpils
4.12. Piltene
III riska zona
5. Novads un pagasts
5.1. Apes novada Virešu pagasts
5.2. Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts
5.3. Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts
5.4. Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2
5.5. Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts
5.6. Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10
5.7. Inčukalna novads
5.8. Jaunpiebalgas novads
5.9. Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128
5.10. Limbažu novada Vidrižu pagasts
5.11. Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts
5.12. Raunas novada Drustu pagasts
5.13. Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts
5.14. Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10
5.15. Rugāju novada Rugāju pagasts
5.16. Salaspils novads
5.17. Sējas novads
5.18. Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3
5.19. Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts
5.20. Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes
5.21. Vārkavas novads
6. Pilsētas
6.1. Balvi
6.2. Gulbene
6.3. Preiļi
6.4. Sigulda

4. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 17. februāra
noteikumiem Nr. 83

Āfrikas cūku mēra riska zonas Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Polijas Republikā un Itālijas Republikā

I riska zona
1. Igaunijas Republikas administratīvā teritorija
Hījumā apriņķis
2. Lietuvas Republikas administratīvā teritorija
2.1. Jonišķu rajona pašvaldības teritorija
2.2. Jurbarkas rajona pašvaldības teritorija
2.3. Kalvarijas pašvaldības teritorija
2.4. Kazlu Rūdas pašvaldības teritorija
2.5. Kelmes rajona pašvaldības teritorija
2.6. Marijampoles pašvaldības teritorija
2.7. Pakrojas rajona pašvaldības teritorija
2.8. Panevēžas rajona pašvaldības teritorijā - Krekenavas pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no Nevēžas upes
2.9. Pasvales rajona pašvaldības teritorijā - Jonišķēles pagasts ar Jonišķēles pilsētu un tās apkaimi, Namišu, Pasvales pagasts ar Pasvales pilsētu un tās apkaimi, Pumpēnu, Pušalotas, Saloču un Vašku pagasts
2.10. Radivilišķu rajona pašvaldības teritorija
2.11. Raseiņu rajona pašvaldības teritorija
2.12. Šaķu rajona pašvaldības teritorija
2.13. Šauļu pilsētas pašvaldības teritorija
2.14. Šauļu rajona pašvaldības teritorija
2.15. Vilkavišķu rajona pašvaldības teritorija
3. Polijas Republikas administratīvā teritorija
3.1. Varmijas-Mazūrijas vojevodistē:
3.1.1. Elkas apriņķa Kalinovas, Prostku un Stare Juči pašvaldība
3.1.2. Pišas apriņķa Bjala Piska, Oržicas, Pišas un Ruciane Nida pašvaldība
3.1.3. Gžickas apriņķa Milkas un Vidminas pašvaldība
3.1.4. Olecki apriņķa Olecki, Švitaino un Vielickas pašvaldība
3.2. Podlases vojevodistē:
3.2.1. Belskas apriņķa Braņskas pašvaldība un Braņskas pilsēta, Bočku, Rudkas, Višku pašvaldība, Belskas Podlaskas pašvaldības daļa, kas atrodas uz rietumiem no līnijas, kuru veido ceļš Nr. 19 (uz ziemeļiem no Belskas Podlaskas pilsētas) un turpina Belskas Podlaskas pilsētas austrumu robežu un ceļš Nr. 66 (uz dienvidiem no Belskas Podlaskas pilsētas), Belskas Podlaskas pilsēta un Orlas pašvaldības daļa, kas atrodas uz rietumiem no ceļa Nr. 66
3.2.2. Sokulka apriņķa Dombrova Bjalistoka, Kužnicas, Janovas, Novi Dvoras, Sidras, Sokulkas, Suhovolas un Koricinas pašvaldība
3.2.3. Semjatičes apriņķa Drohičina, Dziadkovices, Grodziskas un Perlejevas pašvaldība
3.2.4. Kolno apriņķis
3.2.5. Bjalistokas apriņķa Juhnovecas Koscelni, Suražas, Turosņas Koscelnas, Lapu un Posventes pašvaldība
3.2.6. Zambrovas apriņķis
3.2.7. Suvalku apriņķa Bakalarzevas, Račku, Rutka-Tartakas, Suvalku un Suplišķu pašvaldība
3.2.8. Visoke Mazoveckes apriņķa Sokolu, Kuleše Koscelnes, Nove Pekutu, Šepetovas, Klukovas, Čehanovecas un Visoke Mazoveckes pašvaldība ar Visoke Mazoveckes pilsētu un Čiževas pašvaldība
3.2.9. Augustovas apriņķis
3.2.10. Lomžas apriņķis
3.2.11. Bjalistokas pilsētas apriņķis
3.2.12. Lomžas pilsētas apriņķis
3.2.13. Suvalku pilsētas apriņķis
3.2.14. Sejnu apriņķis
3.3. Mazovijas vojevodistē:
3.3.1. Sokolova apriņķa Bielaņas, Ceranovas, Jabloņas Lackas, Sabņu, Strediņas un Repku pašvaldība un Sokolovas Podlaskes lauku novads
3.3.2. Siedlices apriņķa Domanices, Korževas, Katiņas, Mokobodu, Pržesmiku, Paprotņas, Skoržecas, Suhožebru, Mordu, Siedlices, Višņevas un Zbučinas pašvaldība
3.3.3. Siedlices pilsētas apriņķis
3.3.4. Ostroleckas apriņķa Rzekuņas, Trosciņas, Červinas un Govorovas pašvaldība
3.3.5. Losices apriņķa Oļšankas un Losices pašvaldība
3.3.6. Ostrovas apriņķis
3.4. Ļubļinas vojevodistē:
3.4.1. Vlodavas apriņķa Hannas un Viriķu pašvaldība ar Vlodavas lauku novadu
3.4.2. Radzinskas apriņķa Kakoļevnicas Vshodņas, Komarovkas Podlaskas, Radziņas Podlaskas, Ulat-Majoratas un Vohinas pašvaldība
3.4.3. Belskas apriņķa Miedzirces Podlaskes pašvaldība ar Miedzirces Podlaskes pilsētu, Drelovas, Rossožas, Slavatičes, Višnicas, Sosnuvkas, Lomažu un Tučnas pašvaldība
3.4.4. Lukovskas apriņķa Trzebiešovas pašvaldība un Lukovskas lauku novads
3.4.5. Parčevskas apriņķa Debova Kloda, Jabloņas, Milanovas, Parčevas, Podedvoržes un Siemieņu pašvaldība
II riska zona
4. Igaunijas Republikas administratīvā teritorija
4.1. Elvas pilsēta
4.2. Vehmas pilsēta
4.3. Kuresāres pilsēta
4.4. Rakveres pilsēta
4.5. Tartu pilsēta
4.6. Vīlandes pilsēta
4.7. Harju apriņķis (izņemot Kūsalu pagasta daļu, kas atrodas uz dienvidiem no ceļa Nr. 1 (E20), Aegvīdu pagastu un Anijas pagastu)
4.8. Austrumviru apriņķis
4.9. Lēnes apriņķis
4.10. Pērnavas apriņķis, izņemot Audru un Testamā pagastu
4.11. Pelvas apriņķis
4.12. Veru apriņķis
4.13. Valgas apriņķis
4.14. Raplas apriņķis
4.15. Sūrejāni pagasts
4.16. Tamsalu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no Tallinas-Tartu dzelzceļa
4.17. Tartu pagasts
4.18. Abjas pagasts
4.19. Alatskivi pagasts
4.20. Hāslavas pagasts
4.21. Haljalas pagasts
4.22. Tarvastu pagasts
4.23. Neo pagasts
4.24. Ilenurmes pagasts
4.25. Tehtveres pagasts
4.26. Rengu pagasts
4.27. Rannu pagasts
4.28. Kongutas pagasts
4.29. Puhjas pagasts
4.30. Hallistes pagasts
4.31. Kambjas pagasts
4.32. Karksi pagasts
4.33. Kihelkonnas pagasts
4.34. Kepu pagasts
4.35. Rietumsāres pagasts
4.36. Laekveres pagasts
4.37. Leizi pagasts
4.38. Lūnjas pagasts
4.39. Meksas pagasts
4.40. Mēksi pagasts
4.41. Muhu pagasts
4.42. Mustjalas pagasts
4.43. Orisāres pagasts
4.44. Peipsiēres pagasts
4.45. Pīrisāres pagasts
4.46. Peides pagasts
4.47. Regaveres pagasts
4.48. Rakveres pagasts
4.49. Ruhnu pagasts
4.50. Salmes pagasts
4.51. Semeru pagasts
4.52. Torgu pagasts
4.53. Varas pagasts
4.54. Vihulas pagasts
4.55. Vīlandes pagasts
4.56. Vinni pagasts
4.57. Viru-Nigulas pagasts
4.58. Vennu pagasts
5. Lietuvas Republikas administratīvā teritorija
5.1. Alītas pilsētas pašvaldības teritorija
5.2. Alītas rajona pašvaldības teritorija
5.3. Anīkšču rajona pašvaldības teritorija
5.4. Birštonas pašvaldības teritorija
5.5. Biržu pilsētas pašvaldības teritorija
5.6. Biržu rajona pašvaldības teritorijā - Nemunēļu, Radvilišķu, Pabiržes, Pačeraukštes un Parovējas pagasts
5.7. Druskininku pašvaldības teritorija
5.8. Elektrēnu pašvaldības teritorija
5.9. Ignalinas rajona pašvaldības teritorija
5.10. Jonavas pilsētas pašvaldības teritorija
5.11. Jonavas rajona pašvaldības teritorija
5.12. Kaišadores pilsētas pašvaldības teritorija
5.13. Kaišadores rajona pašvaldības teritorija
5.14. Kauņas pilsētas pašvaldības teritorija
5.15. Kauņas rajona pašvaldības teritorija
5.16. Ķēdaiņu rajona pašvaldības teritorija
5.17. Kursišķu rajona pašvaldības teritorijā - Norūnu, Skapišķu, Subačus un Šimoņu pagasts
5.18. Lazdiju rajona pašvaldības teritorija
5.19. Molētu rajona pašvaldības teritorija
5.20. Prienu pilsētas pašvaldības teritorija
5.21. Prienu rajona pašvaldības teritorija
5.22. Rokišķu rajona pašvaldības teritorija
5.23. Šaļčininku rajona pašvaldības teritorija
5.24. Širvintu rajona pašvaldības teritorija
5.25. Švenčoņu rajona pašvaldības teritorija
5.26. Traķu rajona pašvaldības teritorija
5.27. Ukmerģes rajona pašvaldības teritorija
5.28. Utenas rajona pašvaldības teritorija
5.29. Viļņas pilsētas pašvaldības teritorija
5.30. Viļņas rajona pašvaldības teritorija
5.31. Visaginas pašvaldības teritorija
5.32. Zarasu rajona pašvaldības teritorija
6. Polijas Republikas administratīvā teritorija
6.1. Podlases vojevodistē:
6.1.1. Hajnovkas apriņķa Dubiče Cerkevnes pašvaldība, Kleščeles un Čeremhas pašvaldības daļas, kas atrodas uz austrumiem no ceļa Nr. 66
6.1.2. Visoke-Mazoveckes apriņķa Kobilin-Boržimu pašvaldība
6.1.3. Bjalistokas apriņķa Čarna Bjalostockas, Dobržiņevo Dužes, Grodekas, Mihalovas, Supraslas, Tikocinas, Vasilkovas, Zabludovas, Zavadu un Horoščas pašvaldība
6.1.4. Belskas apriņķa Belskas Podlaskas pašvaldības daļa, kas atrodas uz austrumiem no iedomātas līnijas, kuru veido ceļš Nr. 19 (uz ziemeļiem no Belskas Podlaskas pilsētas) un turpina Belskas Podlaskas pilsētas austrumu robežu un ceļš Nr. 66 (uz dienvidiem no Belskas Podlaskas pilsētas), un Orlas pašvaldības daļa, kas atrodas uz austrumiem no ceļa Nr. 66
6.1.5. Sokulkas apriņķa Sokulkas, Sudzijalovo un Krinku pašvaldība
6.2. Mazovijas vojevodistē:
6.2.1. Losices apriņķa Platerovas pašvaldība
6.3. Ļubļinas vojevodistē:
6.3.1. Belskas apriņķa Pišzacu un Kodeņas pašvaldība
III riska zona
7. Lietuvas Republikas administratīvā teritorija
7.1. Biržu rajona pašvaldības teritorijā - Vabalninkas, Papiles un Širvenas pagasts
7.2. Kupišķu rajona pašvaldības teritorijā - Alizavas un Kupišķu pagasts
7.3. Paņevēžas pilsētas pašvaldības teritorija
7.4. Paņevēžas rajona pašvaldības teritorijā - Karsakišķu, Miežišķu, Raguvas, Naujamiesta, Paistres, Ramīgalas, Smiļģu, Upītes, Vadokļu un Velžas pagasts un Krekenavas pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no Nevēžas upes
7.5. Pasvales rajona pašvaldības teritorijā - Daujēnu un Krinčinas pagasts
7.6. Varēnas rajona pašvaldības teritorija
8. Igaunijas Republikas administratīvā teritorija
8.1. Audru pagasts
8.2. Jervas apriņķis
8.3. Jegevas apriņķis
8.4. Kūsalu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no ceļa Nr. 1 (E20)
8.5. Tamsalu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no Tallinas-Tartu dzelzceļa
8.6. Aegvīdu pagasts
8.7. Anijas pagasts
8.8. Kadrinas pagasts
8.9. Kolgajāni pagasts
8.10. Keo pagasts
8.11. Laevas pagasts
8.12. Laimjalas pagasts
8.13. Pihtlas pagasts
8.14. Rakes pagasts
8.15. Tapas pagasts
8.16. Veikemārjas pagasts
8.17. Valjalas pagasts
8.18. Testamā pagasts
9. Polijas Republikas administratīvā teritorija
9.1. Podlases vojevodistē:
9.1.1. Grajevas apriņķis
9.1.2. Moņķu apriņķis
9.1.3. Hajnuvkas apriņķa Čižes, Bjalovežas, Hajnuvkas pašvaldība ar Hajnuvkas pilsētu, Narevas, Narevkas, kā arī Čeremhas un Kleščeles pašvaldības daļas, kas atrodas uz rietumiem no ceļa Nr. 66
9.1.4. Semjatičes apriņķa Meļņikas, Milejčices, Nurzecas-Stacjas un Semjatičes pašvaldība un Semjatičes pilsēta
9.2. Mazovijas vojevodistē:
9.2.1. Losices apriņķa Sarnaki, Stara Kornicas un Hušlevas pašvaldība
9.3. Ļubļinas vojevodistē:
9.3.1. Belskas apriņķa Konstantinovas, Janovas Podlaskes, Lesnas Podlaskes, Rokitno, Bjala Podlaskes, Zalesjes un Terespoles pašvaldība ar Terespoles pilsētu
9.3.2. Bjala Podlaskes apriņķis
IV riska zona
10. Itālijas Republikas administratīvā teritorija
Sardīnijas teritorija"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

28.07.2017