Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 432

Rīgā 2017. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 37 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības"

Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma
13. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 117. nr.; 2013, 52. nr.; 2014, 165. nr.; 2016, 75. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersanta (turpmāk - komersants) pilnvarotai fiziskai personai - šajos noteikumos minētās informācijas ievadīšanai par fizisko personu, kurai tā nodrošina apmācību, praktisko iemaņu apgūšanu un kvalifikācijas paaugstināšanu."

2. Papildināt 4.3.2. apakšpunktu aiz vārdiem "tai ir organizācijas" ar vārdiem "vai komersanta".

3. Svītrot 4.2 punktā vārdus "vai datu centrs" (attiecīgā locījumā).

4. Papildināt 9. punktu aiz vārdiem "iesniedzot datu centrā iesniegumu" ar vārdiem un skaitļiem "un šo noteikumu 4.3.2. apakšpunktā minēto apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā (izņemot šo noteikumu 4.4. apakšpunktā minēto fizisko personu)".

5. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Fiziska persona, kas ir saņēmusi sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā vai lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā, ne retāk kā reizi piecos gados paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, kā arī kursus, seminārus un konferences attiecīgajā darbības jomā (turpmāk - kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi), un fiziskai personai ir reģistrā reģistrēts organizācijas apliecinājums par profesionālo darbību piecu gadu laikā attiecīgajā darbības jomā. Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi ir ne mazāk kā 16 stundu apjomā, un no tām:

23.1. astoņas stundas ir teorētiskā apmācība, tai skaitā vismaz četras stundas par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu vai lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības darba organizāciju, atbilstoši attiecīgajai darbības jomai;

23.2. astoņas stundas ir praktiskā apmācība."

6. Papildināt noteikumus ar 23.1, 23.2 un 23.3 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Fiziska persona, kas ir saņēmusi sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā vai lauksaimniecības dzīvnieku olšūnu un embriju transplantācijā, ne retāk kā reizi piecos gados paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot šo noteikumu 23. punktā minētos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, un fiziskai personai ir reģistrā reģistrēts organizācijas vai komersanta apliecinājums par profesionālo darbību piecu gadu laikā attiecīgajā darbības jomā. Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi ir ne mazāk kā 16 stundu apjomā atbilstoši attiecīgajai darbības jomai.

23.2 Šo noteikumu 23. un 23.1 punktā minētā fiziskā persona pēc kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma apmeklēšanas iesniedz izglītības iestādē, datu centrā, organizācijā vai komersantam kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu, un attiecīgā iestāde septiņu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas iekļauj reģistrā informāciju par apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma stundu skaitu.

23.3 Ja šo noteikumu 23. un 23.1 punktā minētā fiziskā persona ir apmeklējusi kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu izglītības iestādē, datu centrā, organizācijā vai pie komersanta, attiecīgā iestāde septiņu darbdienu laikā pēc fiziskās personas kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma apmeklēšanas iekļauj reģistrā informāciju par apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma stundu skaitu."

7. Aizstāt 24. punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 23. punktu" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 23. vai 23.1 punktu".

8. Aizstāt 25. punktā skaitli "23." ar skaitli "23.1".

9. Izteikt 32. un 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32. Fiziska persona šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto teorētiskās un praktiskās apmācības kursu apgūst izglītības iestādē. Praktisko apmācību izglītības iestāde nodrošina sadarbībā ar organizāciju. Pēc apmācības kursa pabeigšanas izglītības iestāde fiziskai personai izsniedz apmācību apliecinošu dokumentu.

32.1 Fiziska persona šo noteikumu 31.2. apakšpunktā minēto teorētiskās un praktiskās apmācības kursu apgūst izglītības iestādē vai pie komersanta. Praktisko apmācību izglītības iestāde nodrošina sadarbībā ar organizāciju vai komersantu. Pēc apmācības kursa pabeigšanas izglītības iestāde vai komersants fiziskajai personai izsniedz apmācību apliecinošu dokumentu."

10. Papildināt noteikumus ar 32.2 un 32.3 punktu šādā redakcijā:

"32.2 Ja fiziska persona ir apguvusi šo noteikumu 30. punktā minēto apmācības kursu, sekmīgi nokārtojusi apmācības beigu testu un var saņemt apliecību, izglītības iestāde vai komersants septiņu darbdienu laikā pēc apmācības beigu testa nokārtošanas iekļauj reģistrā šo noteikumu 36. un 36.1 punktā minēto informāciju. Datu centrs pēc fiziskās personas pieprasījuma izsniedz tai apliecību.

32.3 Ja fiziska persona triju gadu laikā pēc šo noteikumu 32. un 32.1 punktā minētā apmācību apliecinoša dokumenta saņemšanas nav sākusi lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību vai lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu, tā atkārtoti apgūst šo noteikumu 30. punktā minēto apmācības kursu."

11. Papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Fiziskai personai, kas veic slaucamo govju pārraudzību, apliecībā papildus šo noteikumu 36. punktā minētajai informācijai norāda apgūto piena parauga iegūšanas metodi. Ja ganāmpulkā, kurā fiziskā persona veic slaucamo govju pārraudzību, mainās piena parauga iegūšanas metode, fiziskā persona apgūst vismaz astoņas stundas ilgu praktisko apmācību par jauno piena parauga iegūšanas metodi un iesniedz datu centrā praktisko apmācību apliecinoša dokumenta kopiju."

12. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Fiziska persona, kas ir saņēmusi apliecību lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā, ne retāk kā reizi piecos gados paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, kā arī kursus, seminārus un konferences attiecīgajā darbības jomā (turpmāk - kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi), un fiziskai personai ir reģistrā reģistrēts organizācijas apliecinājums par profesionālo darbību piecu gadu laikā attiecīgajā darbības jomā. Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi ir ne mazāk kā 16 stundu apjomā, un no tām:

38.1. astoņas stundas ir teorētiskā apmācība, tai skaitā vismaz četras stundas par lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības darba organizāciju;

38.2. astoņas stundas ir praktiskā apmācība."

13. Papildināt noteikumus ar 38.1, 38.2 un 38.3 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Fiziska persona, kas ir saņēmusi apliecību lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, ne retāk kā reizi piecos gados paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot šo noteikumu 38. punktā minētos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, un fiziskai personai ir reģistrā reģistrēts organizācijas vai komersanta apliecinājums par profesionālo darbību piecu gadu laikā attiecīgajā darbības jomā. Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi ir ne mazāk kā 16 stundu apjomā.

38.2 Šo noteikumu 38. un 38.1 punktā minētā fiziskā persona pēc kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma apmeklēšanas iesniedz izglītības iestādē, datu centrā, organizācijā vai komersantam kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu, un attiecīgā iestāde septiņu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas iekļauj reģistrā informāciju par apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma stundu skaitu.

38.3 Ja šo noteikumu 38. un 38.1 punktā minētā fiziskā persona ir apmeklējusi kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu izglītības iestādē, datu centrā, organizācijā vai pie komersanta, attiecīgā iestāde septiņu darbdienu laikā pēc fiziskās personas kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma apmeklēšanas iekļauj reģistrā informāciju par apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma stundu skaitu."

14. Aizstāt 39. punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 38. punktu" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 38. vai 38.1 punktu".

15. Papildināt noteikumus ar 40.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.3. triju gadu laikā pēc apliecības saņemšanas nav sākusi darbību apliecībā noteiktajā darbības jomā."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

28.07.2017