Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Jēkabpilī 2017.gada 15.jūnijā

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2012., 194.nr.; 2013., 31.nr., 46.nr.; 2016., 88.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.7.apakšpunktu.

2. Svītrot 28.punktā vārdus "krīzes situācijā nonākušām".

3. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Dienests pieprasītājam izsniedz par katru bērnu vienu talonu skolas piederumu iegādei, kura vērtība ir 40 euro. Talons skolas piederumu iegādei izmantojams līdz kārtējā gada beigām tirdzniecības vietā, ar kuru Dienestam noslēgts līgums."

4. Aizstāt 35.punktā vārdus "no trūcīgas ģimenes" ar vārdiem "no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes".

5. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Pabalsts pieprasāms trīs mēnešu laikā pēc skolēnu braukšanas kartes derīguma termiņa beigām, uzrādot iegādāto skolēnu braukšanas karti darba dienām."

6. Aizstāt 42.punktā skaitli "142,29" ar skaitli "145".

7. Aizstāt 43.punktā skaitli "213,43" ar skaitli "215".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

 

Saistošo noteikumu Nr.10 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Patlaban ir spēkā Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošie noteikumi Nr.33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā" (turpmāk - saistošie noteikumi), kas izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu.

Saskaņā ar saistošo noteikumu 34.punktu pabalsta, uzsākot mācību gadu, apmērs ir piesaistīts valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai, proti, talona vērtība sastāda 10 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu samaksai izglītojamajiem atbilstoši saistošo noteikumu 35.punktam ir tiesības saņemt izglītojamajiem tikai no trūcīgām ģimenēm.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz:

1. Palielināt pabalsta, uzsākot mācību gadu, apmēru līdz 40 euro katram izglītojamajam līdz 19 gadu vecumam no trūcīgas ģimenes, atsakoties no piesaistes valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai.

2. Paplašināt pabalsta sabiedriskā transporta izdevumu samaksai izglītojamajiem loku ar izglītojamajiem no maznodrošinātām ģimenēm, kā arī noteikt pabalsta pieprasīšanas termiņu.

3. Palielināt pabalsta ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai maksimālo apmēru kalendārajam gadam līdz pilniem euro.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2017.gadā budžeta izdevumu sadaļu būtiski neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ir veiktas ar sabiedriskā labuma biedrību "Jēkabpils NVO resursu centrs".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

19.07.2017