Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 403

Rīgā 2017. gada 4. jūlijā (prot. Nr. 33 30. §)
Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
21. panta 1. punktu

1. Noteikumi nosaka nacionālo statistisko klasifikāciju "Ūdenstilpju klasifikators" (turpmāk – klasifikators).

2. Klasifikators ir sistematizēts ūdenstilpju kodu saraksts, lai nodrošinātu vienotu ūdenstilpju kodēšanu.

3. Klasifikatora objekti ir Latvijas teritorijā pilnībā vai daļēji ietilpstoši ezeri, ūdenskrātuves un dīķi, kuru spoguļvirsmas platība nav mazāka par 10 hektāriem.

4. Klasifikatora objektus klasificē pēc to atrašanās vietas, ņemot vērā upju baseinu apgabala teritoriju, kurā atrodas ūdenstilpe.

5. Ūdenstilpju kods sastāv no pieciem cipariem (decimālajām zīmēm):

5.1. pirmie divi cipari (divas decimālās zīmes koda pirmajā un otrajā pozīcijā) ir tā upju baseinu apgabalā izdalītā upju lielbaseina kods, kurā atrodas ūdenstilpe, atbilstoši normatīvajam aktam par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru;

5.2. pārējie trīs cipari (trīs decimālās zīmes no koda trešās līdz piektajai pozīcijai) ir ūdenstilpes nosacītais kārtas numurs attiecīgajā upju lielbaseinā.

6. Ventas upju baseinu apgabala ūdenstilpju kodi ir noteikti šo noteikumu 1. un 2. pielikumā.

7. Lielupes upju baseinu apgabala ūdenstilpju kodi ir noteikti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā.

8. Gaujas upju baseinu apgabala ūdenstilpju kodi ir noteikti šo noteikumu 1. un 4. pielikumā.

9. Daugavas upju baseinu apgabala ūdenstilpju kodi ir noteikti šo noteikumu 1. un 5. pielikumā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra vietā – labklājības ministrs Jānis Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 4. jūlija
noteikumiem Nr. 403
Ūdenstilpju kodi

Nr. p. k.

Ūdenstilpes kods

Ūdenstilpes nosaukumsLKS-92 koordinātas4Novads, pilsēta5

ŪTK (2012)1

Vietvārdu datubāzē2

Oficiālais nosaukums3

Civillikuma

I vai II pielikumā

austrumu

garums L

ziemeļu

platums B

1.22004Mazais Subates ezers

 

 Mazais Subates ezers25º53’53.4”55º59’41.9”Ilūkstes novads
2.22007Svuiļu ezers   25º55’18.2”56º01’50.4”Ilūkstes novads
3.22008Āzišķu ezers   25º54’44.2”56º01’38.1”Ilūkstes novads
4.22009Lielais Subates ezers  Lielais Subates ezers25º55’07.0”56º00’39.6”Ilūkstes novads
5.22010Kazimirvāles ezers   25º56’53.9”55º59’52.6”Ilūkstes novads
6.22014Kaminčas ezersKamiņčas ezers Kaminčas ezers26º03’10.8”55º59’10.0”Ilūkstes novads
7.33003Papes ezers Papes ezersPapes ezers21º02’50.4”56º11’23.0”Rucavas novads
8.34001Kalšu ezers Kalšu ezersKalšu ezers21º52’11.6”56º21’48.8”Vaiņodes novads
9.34023Tīreļu dīķis   21º45’38.9”56º32’30.6”Vaiņodes novads
10.34024Sepenes ezers Sepenes ezersSepenes ezers21º43’58.9”56º33’25.0”Vaiņodes novads
11.34031Reiņu ezers  Reiņu ezers21º40’19.5”56º32’53.0”Priekules novads
12.34033Krotes dzirnavu dīķis   21º33’01.6”56º32’52.9”Priekules novads
13.34034Bunkas dzirnavezers   21º30’09.2”56º30’05.4”Priekules novads
14.34035Lejpors   21º31’08.8”56º35’26.1”Durbes novads
15.34040Dobeļdīķis   21º36’02.2”56º27’48.5”Priekules novads
16.34043Prūšu ūdenskrātuve   21º29’11.7”56º26’08.3”Priekules novads
17.34063Tāšu ezers Tāšu ezersTāšu ezers21º13’13.6”56º36’36.7”Grobiņas novads
18.34065Ērgļu dīķis   21º16’20.6”56º31’30.1”Grobiņas novads
19.34067Eglīšu dīķis   21º17’12.0”56º31’10.8”Grobiņas novads
20.34068Diekantu dīķis   21º16’25.9”56º30’45.0”Grobiņas novads
21.34072Jardāns   21º11’31.5”56º31’01.7”Grobiņas novads
22.34075Tosmares ezers Tosmares ezersTosmares ezers21º03’26.6”56º34’40.8”Liepāja
23.34077Liepājas ezers  Liepājas ezers21º03’19.2”56º27’29.4”Liepāja/Grobiņas novads/Nīcas novads
24.34082Morķu dīķis   21º26’47.0”56º33’59.3”Durbes novads
25.34083Dubeņu karjera dīķis   21º11’10.6”56º29’25.1”Grobiņas novads
26.34084Velekšņu dīķis   21º34’27.5”56º32’30.7”Priekules novads
27.34085Penta dīķis   21º21’05.1”56º31’38.9”Grobiņas novads
28.34086Beberliņu ūdenskrātuve  21º01’08.6”56º33’51.4”Liepāja
29.35003Zvirgzdu ezers  Zvirgzdu ezers21º38’54.8”56º56’04.7”Alsungas novads
30.35013KukšezersKukšu ezers Kukšu ezers21º40’51.2”56º57’24.8”Alsungas novads
31.35017PiņķezersPiņķezers (Piņķu ezers) Pinku ezers21º41’28.3”56º59’51.0”Kuldīgas novads
32.35032Alsungas dzirnavezers   21º34’23.0”56º58’48.5”Alsungas novads
33.35035Īvandes dzirnavezers   21º46’04.9”56º59’17.9”Kuldīgas novads
34.35060Vilgāles ezers Vilgāles ezersVilgāles ezers21º48’31.4”56º52’30.8”Kuldīgas novads
35.35093Dopors   21º30’07.6”56º40’30.9”Aizputes novads
36.35097Lažas ūdenskrātuve   21º37’50.2”56º42’39.6”Aizputes novads
37.35098Mucenieku dīķis   21º40’12.4”56º39’24.0”Aizputes novads
38.35114Tīdu ezers  Tīdu ezers21º45’22.5”56º37’51.6”Aizputes novads
39.35115Blendienas dīķis   21º41’28.9”56º40’27.9”Aizputes novads
40.35118Krūzgaļu dīķis   21º42’08.8”56º40’52.6”Aizputes novads
41.35119Krauzes dīķis   21º44’36.2”56º41’45.4”Aizputes novads
42.35287Prāvāju dīķis   21º44’13.7”56º41’34.2”Aizputes novads
43.35129Tapiņu dīķis   21º44’57.5”56º40’06.6”Aizputes novads
44.35132Kazdangas dzirnavezers   21º44’19.8”56º43’27.6”Aizputes novads
45.35164KanersKaneris  21º46’17.6”56º47’22.8”Kuldīgas novads
46.35169Rakauska dīķis   21º49’09.1”56º47’51.1”Kuldīgas novads
47.35182Ķikuru ezers Ķikuru ezersĶikuru ezers21º39’37.4”56º48’03.9”Kuldīgas novads
48.35183Alokstes ūdenskrātuve   21º35’09.8”56º47’53.8”Aizputes novads
49.35188Dzintarnieku dīķis   21º28’21.0”56º48’53.9”Aizputes novads
50.35196Mazdzērves dīķis   21º29’27.1”56º46’33.8”Aizputes novads
51.35197Krievpurva dīķis   21º28’03.9”56º46’52.1”Aizputes novads
52.35199Elku dīķis   21º30’12.1”56º47’28.4”Aizputes novads
53.35201Tāšu Padures dzirnavezers   21º42’52.5”56º35’53.2”Aizputes novads
54.35209Plūdākslis   21º32’35.2”56º40’06.9”Aizputes novads
55.35210Durbes ezers Durbes ezersDurbes ezers21º21’32.8”56º36’56.6”Durbes novads
56.35211Purva dīķis   21º23’36.3”56º36’26.8”Durbes novads
57.35217Mačpors   21º22’22.6”56º39’27.5”Durbes novads
58.35218Rimmas dīķis   21º21’35.3”56º39’31.0”Durbes novads
59.35221Lielais Bērzu dīķis   21º18’16.2”56º42’01.8”Durbes novads
60.35223Vīksnas dīķis   21º24’29.1”56º39’42.1”Durbes novads
61.35237Tīpors   21º28’45.1”56º39’13.2”Durbes novads
62.35258Dzēkainis   21º26’11.6”56º44’35.6”Aizputes novads
63.35279Aploku dīķis   21º41’02.3”56º39’03.1”Aizputes novads
64.35280Atgarozas dīķis   21º31’54.8”56º48’06.8”Aizputes novads
65.35281Baložu dīķis   21º43’36.0”56º39’02.4”Aizputes novads
66.35282Poļu dīķis   21º31’24.5”56º45’18.9”Aizputes novads
67.35283Zviedru dīķis   21º44’57.1”56º40’55.5”Aizputes novads
68.35284Zveju dīķis   21º33’42.0”56º48’45.2”Aizputes novads
69.35285Jaunostiņu dīķis   21º26’54.2”56º39’15.4”Aizputes novads
70.35286Lāču dīķis   21º31’24.9”56º47’01.2”Aizputes novads
71.35288Buļļu dīķis   21º23’55.1”56º35’16.9”Durbes novads
72.36001Ukru ezers   23º03’27.6”56º20’15.1”Auces novads
73.36009Vadakstes ūdenskrātuve   22º47’17.7”56º22’04.0”Saldus novads
74.36012Zvārdes ezers (Odzēnu ezers)  Zvārdes ezers (Odzēnu ezers)22º36’13.0”56º34’25.7”Saldus novads
75.36013Svētaiņu ezers (Sila ezers)   22º38’09.7”56º32’51.1”Saldus novads
76.36014Ķerkliņu ezers  Ķerkliņu ezers22º40’44.2”56º31’20.9”Saldus novads
77.36015Glūdaiņu dīķis   22º43’35.3”56º33’04.5”Saldus novads
78.36021Ķēniņu dīķis   22º24’34.8”56º27’32.7”Saldus novads
79.36022Ezeres dzirnavu dīķis   22º22’14.7”56º24’16.8”Saldus novads
80.36026Ezerkalna dīķis   22º17’21.1”56º27’35.5”Saldus novads
81.36031Kanavišķu dīķis   22º07’07.5”56º27’17.6”Saldus novads
82.36033Sāmeļu dīķis   22º25’32.6”56º35’37.9”Saldus novads
83.36036Rupeiku dīķis   22º19’41.8”56º34’55.8”Saldus novads
84.36037Plocenieku dīķis   22º17’14.3”56º34’55.9”Saldus novads
85.36039Groskopu dīķis   22º17’32.1”56º34’39.1”Saldus novads
86.36040Pampāļu dzirnavu dīķis   22º12’47.7”56º32’45.5”Saldus novads
87.36043Zaņas dzirnavu dīķis   22º10’58.5”56º27’20.3”Saldus novads
88.36044Mednieku dīķis   22º14’30.5”56º26’45.9”Saldus novads
89.36053Pižuka dīķis   21º50’53.8”56º25’32.8”Vaiņodes novads
90.36054Bātas dzirnavu dīķis   21º53’27.3”56º26’48.0”Vaiņodes novads
91.36059Viesdauga   21º55’44.0”56º29’44.3”Vaiņodes novads
92.36064Briņķu ezers   21º50’30.7”56º31’25.6”Skrundas novads
93.36083Ilziks   21º46’35.3”56º36’51.9”Aizputes novads
94.36095Krievkalnu dīķis   21º57’35.6”56º34’59.4”Skrundas novads
95.36109Rūtiņu dīķis   22º41’49.6”56º37’51.0”Brocēnu novads
96.36114Cieceres ezers  Cieceres ezers22º33’44.7”56º38’52.2”Brocēnu novads
97.36116Pīsenieku dīķis   22º37’02.8”56º35’32.5”Saldus novads
98.36117Lielais Lemzeres dīķis   22º34’36.3”56º35’46.0”Brocēnu novads
99.36120Ildzis   22º35’24.6”56º43’49.2”Brocēnu novads
100.36128Baltezers   22º38’04.6”56º40’49.8”Brocēnu novads
101.36133Brocēnu ezers (Brocenu ezers)  Brocēnu ezers22º33’10.8”56º41’54.9”Brocēnu novads
102.36134Saldus ezers  Saldus ezers22º30’38.5”56º40’26.1”Saldus novads
103.36143Lapsu dīķis   22º22’28.9”56º39’09.8”Saldus novads
104.36146Dekšņas dīķis   22º22’24.1”56º37’50.4”Saldus novads
105.36147Silzemju dīķis   22º23’40.8”56º37’56.2”Saldus novads
106.36151Pakuļu ūdenskrātuve   22º19’35.2”56º41’10.9”Saldus novads
107.36152Ķēniņu dīķis   22º23’29.1”56º45’32.9”Saldus novads
108.36153Lašupes dzirnavu dīķis   22º17’46.6”56º42’32.2”Saldus novads
109.36158Planku dīķis   22º19’05.3”56º36’29.4”Saldus novads
110.36173Veiķenieku ezers  Veiķenieku ezers22º14’22.1”56º44’19.4”Saldus novads
111.36208Āpezers (Āpu ezers)ĀpezersĀpezers 21º53’27.8”56º55’35.3”Kuldīgas novads
112.36214Zutēnu dīķis   22º26’56.7”56º51’17.7”Saldus novads
113.36215Šķēdes dzirnavezers   22º15’19.5”56º53’31.7”Kuldīgas novads
114.36216Spīķu ūdenskrātuve   22º17’36.0”56º53’03.7”Kuldīgas novads/ Saldus novads
115.36221Luntes dīķis   22º17’45.2”56º49’34.1”Saldus novads
116.36232Buku dīķis (Upesmuižas dzirnavu dīķis)Buka dīķis/Upesmuižas dzirnavu dīķis  22º22’12.9”56º57’55.9”Kuldīgas novads
117.36249Blaku dīķi   22º01’09.8”57º00’32.2”Kuldīgas novads
118.36253Kliģu ezers  Kliģu ezers23º06’31.4”56º43’12.3”Tukuma novads
119.36255Brandavu ezers   23º04’20.5”56º45’03.2”Jaunpils novads
120.36256Lestenes ezers (Pālansu ezers)  Pālansu ezers (Lestenes ezers)23º04’15.3”56º46’20.1”Tukuma novads
121.36263Brencis   22º54’57.2”56º46’40.7”Jaunpils novads
122.36264Glūdainis   22º55’05.3”56º46’18.6”Jaunpils novads
123.36270Lielais Lācis   22º56’53.1”56º47’41.3”Jaunpils novads
124.36281Remtes ezers  Remtes ezers22º41’05.6”56º44’10.8”Brocēnu novads
125.36285Kaiju dīķis   22º42’40.8”56º44’50.4”Brocēnu novads
126.36295Viesatu dzirnavezers   22º50’37.9”56º47’58.9”Jaunpils novads
127.36307Purdīķis   22º46’12.9”56º54’02.6”Kandavas novads
128.36313Bauju dīķis   22º48’22.2”56º58’58.8”Kandavas novads
129.36314Kukšu dzirnavu ezers   22º51’18.4”56º58’33.3”Tukuma novads
130.36320Sēmes ezers Sēmes ezersSēmes ezers23º04’20.4”57º03’06.3”Tukuma novads
131.36323Pilsētas ezers   23º05’09.8”57º05’49.8”Tukuma novads
132.36325Sīļezers   23º03’17.7”57º05’11.3”Tukuma novads
133.36340Klagātu dīķis   22º38’58.2”56º45’32.5”Brocēnu novads
134.36341Lanceņu dīķis   22º37’48.5”56º47’04.7”Brocēnu novads
135.36347Kazukalnu dīķis   22º42’26.6”56º48’40.7”Kandavas novads
136.36355Vecsatiķu dzirnavu dīķis   22º32’15.7”56º47’35.6”Brocēnu novads
137.36364Ķirpdīķis   22º36’53.2”56º54’42.2”Kandavas novads
138.36371Lainums   22º30’11.3”56º57’04.1”Kandavas novads
139.36376Vēderiņu dīķis   22º34’28.5”56º57’27.0”Kandavas novads
140.36379Purva dīķis   22º35’12.6”56º57’52.1”Kandavas novads
141.36380Punku dīķis   22º33’27.6”56º57’21º.0”Kandavas novads
142.36391Segliņu ezers   22º15’53.8”57º05’30.1”Kuldīgas novads
143.36393Dzilonis   22º16’57.6”57º07’23.0”Kuldīgas novads
144.36396Slujas ezers Slujas ezersSlujas ezers22º10’14.0”57º05’53.9”Kuldīgas novads
145.36397Mežzīles dzirnavezers   22º12’41.6”57º04’38.7”Kuldīgas novads
146.36400Sviriņezers (Sviriņu ezers)   22º12’29.4”57º00’57.5”Kuldīgas novads
147.36406Mazais Nabas ezers Mazais Nabas ezersMazais Nabas ezers21º50’35.2”57º04’01.2”Kuldīgas novads
148.36407Lielais Nabas ezers Lielais Nabas ezersLielais Nabas ezers21º48’40.4”57º04’12.1”Kuldīgas novads
149.36408Kāžezers Kāžezers 21º50’21.0”57º10’03.2”Ventspils novads
150.36417Vendzavas dzirnavezers   21º40’36.7”57º09’49.5”Ventspils novads
151.36427Klāņezers KlāņezersKlāņezers21º46’38.5”57º27’56.6”Ventspils novads
152.36429Berkindīķis   22º27’01.6”56º49’28.8”Saldus novads
153.36430Celmu dīķis   22º13’01.9”56º27’46.7”Saldus novads
154.36431Driguļu dīķis   22º30’56.7”56º32’14.6”Saldus novads
155.36432Smilgu dīķis   22º19’23.9”56º45’24.7”Saldus novads
156.36433Reņģenes dīķis   22º28’27.1”56º27’39.6”Saldus novads
157.36434Liepas dīķis   22º10’33.3”56º28’54.7”Saldus novads
158.36435Jaunsātu grantskarjera dīķis   22º56’50.1”56º58’01.1”Tukuma novads
159.37029Valguma ezers Valguma ezersValguma ezers23º18’34.1”56º59’22.5”Engures novads
160.37036Kugrainis   23º23’21º.5”57º01’40.7”Engures novads
161.37042Kaņieris KaņierisKaņiera ezers23º27’59.4”57º00’08.4”Engures novads
162.37043Seklis SeklisSekļa ezers23º07’16.9”57º00’15.9”Tukuma novads
163.37066Dursupes ezersDursupes dzirnavezers  22º52’37.7”57º11’37.0”Talsu novads
164.37087Pļavu ezers   22º53’19.8”57º15’38.8”Talsu novads
165.37088Dzirciema ezers  Dzirciema ezers23º00’41.8”57º06’48.0”Tukuma novads
166.37090Rindzeles ezers   23º03’03.7”57º08’20.3”Tukuma novads
167.37091Vaskaris   23º02’12.4”57º09’35.2”Tukuma novads
168.37094Rideļu dzirnavezers   23º05’15.2”57º09’04.7”Engures novads
169.37096Engures ezers  Engures ezers23º06’35.5”57º15’55.0”Mērsraga novads/Engures novads/Tukuma novads/Talsu novads
170.37106Laidzes ezers  Laidzes ezers22º41’05.3”57º17’52.0”Talsu novads
171.37124Kuļļu dīķis   22º29’41.1”57º19’48.0”Talsu novads
172.37133Dižklajamdīķis   22º29’24.4”57º24’48.5”Talsu novads
173.37134Sasmakas ezers (Valdemārpils ezers)Sasmakas ezers Sasmakas ezers (Valdemārpils ezers, Ārlavas ezers)22º36’54.0”57º21’54.1”Talsu novads
174.37141Lubezers  Lubezers22º38’23.4”57º23’46.7”Talsu novads
175.37164 Talsu ezers  22º35’45.3”57º14’34.2”Talsu novads
176.37165Vilkmuižas ezers   22º35’15.1”57º15’06.7”Talsu novads
177.37171Kalnimantu dīķis   22º24’54.0”57º18’32.2”Talsu novads
178.37174Stūriņezers   22º21’13.4”57º20’05.8”Talsu novads
179.37179Seklene (Velnezers)   22º16’ 48.5”57º17’59.0”Ventspils novads
180.37181Sipenes dzirnavezers   22º04’26.0”57º20’02.7”Ventspils novads
181.37185Dižiere (Pilsezers)   22º15’45.4”57º19’17.3”Ventspils novads
182.37190Kaļķu dīķis   22º25’03.5”57º32’49.9”Dundagas novads
183.37193Pāces dīķis (Baložezers)   22º16’33.8”57º29’17.2”Dundagas novads
184.37194Pāces dzirnavezers   22º16’48.8”57º29’53.7”Dundagas novads
185.37196Būšnieku ezers Būšnieku ezersBūšnieku ezers21º38’38.0”57º26’43.9”Ventspils
186.37198Skarbezers   22º04’42.3”57º33’15.3”Ventspils novads
187.37200Pluncezers  Plunču ezers22º23’06.0”57º10’45.4”Talsu novads
188.37204Spāres ezers  Spāres ezers22º18’46.8”57º13’02.4”Talsu novads
189.37208Ilziķis   22º10’46.3”57º15’40.4”Ventspils novads
190.37209Tirukšezers   22º11’51.7”57º14’08.8”Ventspils novads
191.37212Rūmikezers   22º18’11.6”57º10’06.9”Talsu novads
192.37214Kalvenes ezers   22º18’01.9”57º09’33.1”Talsu novads
193.37216Kāņezers  Mordangas–Kāņu ezers22º17’31.1”57º08’46.4”Talsu novads
194.37251Mordangas ezers  Mordangas–Kāņu ezers22º17’02.0”57º08’42.3”Talsu novads
195.37217Kleinis   22º18’32.3”57º08’53.7”Talsu novads
196.37218Gulbju ezers  Gulbju ezers22º15’16.4”57º12’48.6”Talsu novads
197.37220Gulbis GulbisGulbja ezers22º17’19.5”57º06’41.8”Kuldīgas novads
198.37221Mežmuižas ezers   22º16’31.0”57º07’30.5”Kuldīgas novads
199.37223Usmas ezers Usmas ezersUsmas ezers22º08’28.2”57º11’11.3”Ventspils novads
200.37226Lakšezers   22º07’12.6”57º14’40.7”Ventspils novads
201.37232Svētes ūdenskrātuve   21º57’06.9”57º17’48.4”Ventspils novads
202.37233Puzes ezers Puzes ezersPuzes ezers21º57’46.1”57º19’58.2”Ventspils novads
203.37236Zigatezers Zigatezers 21º54’05.0”57º33’17.2”Ventspils novads
204.37238Makšķerezers   21º55’35.2”57º33’30.0”Ventspils novads
205.37242Garais ezers   21º57’39.6”57º34’00.1”Ventspils novads
206.37248StruņķdīķisStruņķu dīķis  22º23’36.4”57º18’30.4”Talsu novads
207.37250Odumu dīķis   22º25’38.0”57º29’25.4”Dundagas novads
208.38002Ilzu ezers

Ilzu ezers

(Garais ezers)

 Garais ezers (Akmeņu ezers, Ilzes ezers)25º31’50.7”56º09’47.1”Viesītes novads
209.38006Patmalnieku ezers   25º56’03.7”56º03’16.7”Ilūkstes novads
210.38015Zuju ezers   25º50’55.1’56º06’53.4”Aknīstes novads
211.38016Vecmuižas ezers   25º45’20.9”56º07’49.5”Aknīstes novads
212.38025Dumblis  Aizdumbles ezers (Dumbļa ezers, Dutvulu ezers)25º34’37.0”56º09’28.1”Viesītes novads
213.38027Krīgānu ezers  Krīgānu ezers25º28’07.2”56º12’07.4”Viesītes novads
214.38029Viņaukas ezersViņaukas ezers (Ķebānu ezers)  25º28’43.8”56º11’13.6”Viesītes novads
215.38031Sūpes ezers  Sūpes ezers25º39’19.8”56º16’44.3”Viesītes novads
216.38032Mazais Klauces ezers   25º35’47.6”56º17’13.0”Viesītes novads
217.38033Lielais Klauces ezers   25º34’03.4”56º17’08.6”Viesītes novads
218.38036Saukas ezers  Saukas ezers25º28’01.7”56º15’51.3”Viesītes novads
219.38037Štulvis   25º22’13.3”56º15’03.4”Neretas novads
220.38043Vasarāja ezers   25º39’45.1”56º21’32.3”Viesītes novads
221.38044Viesītes ezers  Viesītes ezers25º39’44.1”56º21’03.9”Viesītes novads
222.38049Mazsunākstes ezers   25º30’04.3”56º26’51.8”Jaunjelgavas novads
223.38062Rundāles dzirnavu ezers   24º00’59.7”56º25’17.3”Rundāles novads
224.38079Lielplatones ūdenskrātuve   23º40’09.8”56º27’57.0”Jelgavas novads
225.38080Platones ūdenskrātuve   23º41’42.7”56º32’02.5”Jelgavas novads
226.38083Znotiņu ezers (Aklais ezers)  Znotiņu ezers (Aklais ezers)25º08’11.6”56º29’53.6”Jaunjelgavas novads
227.38087Vāveres ezers   24º48’05.2”56º33’10.3”Vecumnieku novads
228.38091Rukšu ezers   24º35’48.0”56º25’21.6”Vecumnieku novads
229.38092Ozolaines dīķis   24º28’10.7”56º26’39.3”Bauskas novads
230.38094Griķu dīķis   23º51’12.0”56º41’07.4”Ozolnieku novads
231.38096Ozolnieku ezers (Ozolnieku ūdenskrātuve)Ozolnieku ezers  23º48’04.8”56º41’12.9”Ozolnieku novads
232.38099Bārbeles ezers   24º34’36.2”56º27’50.1”Vecumnieku novads
233.38101Vecais ezers   24º32’29.4”56º36’25.1”Vecumnieku novads
234.38102Jaunais ezers   24º31’10.8”56º36’04.0”Vecumnieku novads
235.38106Staņķu dzirnavu ezers   24º29’33.0”56º39’14.3”Vecumnieku novads
236.38116Augstkalnes dzirnavu ezers   23º19’47.9”56º24’12.6”Tērvetes novads
237.38118Mūrmuižas dzirnavu ezers   23º31’07.4”56º25’55.3”Jelgavas novads
238.38128Gulbju ūdenskrātuve (Gulbju ezers)Gulbju ezers (Gulbju ūdenskrātuve)  23º24’10.9”56º30’00.8”Tērvetes novads
239.38130Velēnu dīķis   23º12’36.4”56º27’13.0”Tērvetes novads
240.38131Klūnu dīķis   23º13’26.8”56º27’14.9”Tērvetes novads
241.38132Indrānu ūdenskrātuve   23º20’08.5”56º29’17.9”Tērvetes novads
242.38136Lielauces ezers Lielauces ezersLielauces ezers22º54’11.6”56º32’02.5”Auces novads
243.38140Vipēdis (Lielais Vipēdis)  Lielais Vipēda ezers22º59’49.9”56º35’24.1”Dobeles novads
244.38153Bēnes dzirnavezers (Bēnes ezers)Bēnes dzirnavezers  23º02’54.5”56º29’19.4”Auces novads
245.38157Kroņauces dzirnavu ezers   23º19’53.6”56º30’53.5”Tērvetes novads
246.38161Sauzeru dīķis   22º48’49.5”56º35’24.1”Dobeles novads
247.38170Pona dīķis (Pones dīķis)   22º48’42.3”56º35’48.1”Dobeles novads
248.38172Purviņu dīķi   22º49’25.7”56º35’49.8”Dobeles novads
249.38189Blīdenes dzirnavu ezers   22º47’05.0”56º39’27.3”Brocēnu novads
250.38192Jerlaku dīķis   22º48’49.2”56º37’14.4”Brocēnu novads
251.38193Dāvainis   22º49’05.1”56º38’00.0”Brocēnu novads
252.38196Žvinguļu dīķis   22º53’37.1”56º37’09.4”Dobeles novads
253.38199Svētes ezers Svētes ezersSvētes ezers22º58’54.1”56º37’01.5”Dobeles novads
254.38200Zebrus ezers Zebrus ezersZebrus ezers22º59’07.4”56º37’55.1”Dobeles novads
255.38201Palejas dzirnavu ezers   22º58’11.8”56º39’57.1”Dobeles novads
256.38203Annenieku ūdenskrātuve   23º04’40.4”56º40’20.6”Dobeles novads
257.38218Ķimšu ūdenskrātuve   23º02’25.4”56º43’57.0”Jaunpils novads
258.38220Lielapsauju ezers  Lielapsauju ezers (Apsauju ezers)23º04’55.7”56º43’04.2”Jaunpils novads
259.38228Rūju dīķi   23º12’33.9”56º37’07.5”Dobeles novads
260.38231Lāču dīķis   23º15’50.4”56º39’17.0”Dobeles novads
261.38237Sesavas ezers   23º01’08.7”56º34’11.4”Auces novads
262.38238Spārņa ezers  Spārņa ezers23º02’20.7”56º33’12.2”Auces novads
263.38246Naudītes dīķis   23º11’04.1”56º32’08.7”Dobeles novads
264.38251Apguldes ezers  Apguldes ezers23º14’47.2”56º32’26.4”Dobeles novads
265.38263Gaurata ezers  Gauratas ezers23º17’20.5”56º39’54.8”Dobeles novads
266.38267Lielais Ausekļu dīķis   23º17’26.0”56º41’12.4”Dobeles novads
267.38271Džūkstes ūdenskrātuve   23º15’34.8”56º47’50.5”Tukuma novads
268.38272Lancenieku dzirnavu ezers   23º20’14.2”56º48’51.4”Tukuma novads
269.38295Dūņieris  Dūņiera ezers23º29’57.7”56º59’18.9”Engures novads
270.38297Melnezers   23º31’38.2”56º58’08.7”Jūrmala
271.38305Aklais ezers   23º34’37.2”56º56’18.8”Jūrmala
272.38306Akacis   23º33’04.9”56º56’30.6”Jūrmala
273.38311Slokas ezers Slokas ezersSlokas ezers23º33’42.4”56º57’21.0”Jūrmala
274.38320Beberbeķu dzirnavezers   23º55’23.5”56º55’49.6”Babītes novads
275.38322Božu ūdenskrātuve   23º52’42.9”56º54’34.2”Babītes novads
276.38323Tīreļu ūdenskrātuveSkaista ezers  23º48’46.7”56º51’05.4”Babītes novads
277.38325Babītes ezers Babītes ezersBabītes ezers23º44’28.4”56º55’14.7”Babītes novads
278.38332Arves ezers   24º24’51.1”56º34’20.9”Vecumnieku novads
279.38326Beibežu dīķis   24º24’51.1”56º33’50.0”Vecumnieku novads
280.38327Sahalīnes dīķis   23º33’47.8”56º50’49.6”Valgundes novads
281.38328Mariņmuižas dīķis   23º10’05.9”56º47’07.8”Tukuma novads
282.38329Svitenes ūdenskrātuve   23º55’15.6”56º22’08.7”Rundāles novads
283.38330Auniņu dīķis   22º53’42.0”56º36’48.0”Dobeles novads
284.38331Ruļļu karjera dīķis   23º41’00.3”56º35’35.6”Jelgavas novads
285.41004Piksteres ezers  Piksteres ezers25º34’14.5”56º26’54.6”Viesītes novads
286.41005Baltiņu ezers  Baltiņu ezers25º38’45.1”56º31’25.5”Salas novads
287.41021Odzes ezers  Odzes ezers25º42’54.6”56º40’07.3”Pļaviņu novads
288.41026Pļaviņu ūdenskrātuve   25º29’17.6”56º35’36.7”

Pļaviņu novads/ Kokneses novads/ Aizkraukles novads/

Jaunjelgavas novads/Salas novads

289.41055Taurkalnes Aklezers (Aklais ezers)Taurkalnes Aklezers Taurkalnes Aklezers24º53’58.2”56º33’57.4”Vecumnieku novads
290.41056Vitkapu ezers   24º55’27.8”56º36’08.3”Ķeguma novads
291.41062Ņegas ezers   24º45’30.4”56º42’05.2”Ķeguma novads
292.41064Ķeguma ūdenskrātuve   24º53’10.8”56º40’22.1”Lielvārdes novads/ Ķeguma novads
293.41076Atstirves ezers   26º05’07.3”56º58’12.0”Madonas novads
294.41078Mazais Līdēris   26º01’33.8”56º57’29.7”Madonas novads
295.41081Viešūrs (Kaķīša ezers)  Viešūra ezers (Kaķīšu ezers)25º58’05.3”56º53’47.7”Madonas novads
296.41084Lielais Līdēris  Lielais Līdēra ezers26º01’33.4”56º56’48.4”Madonas novads
297.41088Govenis   25º59’51.1”56º59’57.3Madonas novads
298.41089Gulbēris  Gulbēra ezers25º59’31.3”56º59’23.6”Madonas novads
299.41091Ūbēris  Ūbēra ezers25º58’56.8”56º58’09.1”Madonas novads
300.41097Vidusezers   25º52’25.9”56º54’20.1”Ērgļu novads
301.41098Sietnieku ezers   25º51’30.8”56º54’20.8”Madonas novads
302.41101Pāvītes ezers   25º51’36.3”56º59’12.0”Vecpiebalgas novads
303.41105Briņģu ezers   25º52’39.2”57º00’10.8”Vecpiebalgas novads
304.41106Alauksts  Alauksta ezers25º46’23.7”57º05’36.9”Vecpiebalgas novads
305.41107Tauns  Tauna ezers25º46’43.5”57º03’31.5”Vecpiebalgas novads
306.41110Inesis  Ineša ezers25º47’26.2”57º01’55.2”Vecpiebalgas novads
307.41111Nedzis  Nedža ezers25º48’09.9”57º00’27.3”Vecpiebalgas novads
308.41119Leimaņu ezers   25º37’24.7”57º01’34.5”Vecpiebalgas novads
309.41123Kūsītis   25º46’34.6”56º52’14.8”Madonas novads
310.41125Zosins   25º43’23.9”56º51’25.4”Ērgļu novads
311.41126Ilzins  Ilzēnu ezers25º42’05.5”56º51’39.0”Ērgļu novads
312.41127Laišķenu ezers   25º43’34.3”56º52’34.3”Ērgļu novads
313.41128Stirnezers  Stirnezers25º44’10.5”56º52’04.3”Ērgļu novads
314.41134Lācīšu ezers   25º44’11.1”56º58’30.1”Ērgļu novads
315.41136Jumurdas ezers  Jumurdas ezers25º45’19.3”56º56’43.6”Ērgļu novads
316.41137Pakšēnu ezers  Pakšēnu ezers25º42’24.6”56º55’19.5”Ērgļu novads
317.41141Ērgļu ūdenskrātuve   25º38’34.6”56º54’06.6”Ērgļu novads
318.41142Pulgosnis (Pulgošņa ezers)  

Pulgosņa ezers

(Āķēnu ezers)

25º41’19.9”56º53’01.7”Ērgļu novads
319.41143Vecmuižas ezers   25º37’26.5”56º53’25.2”Ērgļu novads
320.41148Zvannieku ezers   25º25’25.4”57º02’10.1”Amatas novads
321.41151Annas ezers (Nelabais ezers)   25º21’38.5”57º02’06.6”Amatas novads
322.41165Lobes ezers  Lobes ezers25º16’31.5”56º43’16.8”Ogres novads
323.41176Rīgas ūdenskrātuveRīgas HES ūdenskrātuve Rīgas HES ūdenskrātuve24º23’32.8”56º50’06.5”Salaspils novads/ Ikšķiles novads/ Ķekavas novads/ Ogres novads/Ķeguma novads
324.41187Tīturgas ezers   24º08’03.1”56º52’25.4”Ķekavas novads
325.41198Stūnīšu ezers   24º03’16.5”56º51’48.0”Olaines novads
326.41205 Māras dīķis  24°04’46.7"56°55’49.6"Rīga
327.41207 Dambjapurva ezers  24°14’24.4"56°58’37.1"Rīga
328.41208 Velnezers  24°14’48.0"56°58’35.3"Rīga
329.41209 Sauriešu karjera ūdenskrātuves (Ziemeļu ezers, Austrumu ezers, Dienvidu ezers, Rietumu ezers)  24°20’48.8”56°54’27.7”Stopiņu novads
330.41211Ulbrokas ezers   24º17’13.5”56º56’15.1”Stopiņu novads
331.41214Plaužu ezers  Plaužu ezers25º15’08.0”56º53’17.4”Ogres novads
332.41224Pečora ezers  Pečora ezers25º07’55.8”56º53’13.7”Ogres novads
333.41237Dzirnavu dīķis   24º56’04.2”56º53’45.2”Ogres novads
334.41265Ezerrožu ezers   25º16’56.0”57º02’43.0”Amatas novads
335.41283Inderdēļu ezers   24º59’13.4”57º08’37.3”Līgatnes novads
336.41284Zviedru ezers   25º00’18.5”57º09’04.3”Līgatnes novads
337.41292Jūdažu ezers  Jūdažu ezers24º57’06.5”57º06’14.9”Siguldas novads
338.41314Sunīšu ezers  Sunīšu ezers24º21’50.2”56º58’25.4”Garkalnes novads
339.41321Langstiņu ezers  Langstiņu ezers24º20’19.6”57º00’42.1”Garkalnes novads
340.41328Mašēnu ezers   24º19’11.6”56º58’35.4”Garkalnes novads
341.41329Juglas ezers Juglas ezersJuglas ezers24º16’46.8”56º58’46.7”Rīga
342.41330Venču ezers   24º22’40.3”57º02’52.9”Garkalnes novads
343.41331Sekšu ezers   24º21’08.0”57º02’10.8”Garkalnes novads
344.41332Sudrabezers  Sudrabezers24º20’44.0”57º01’42.1”Garkalnes novads
345.41333Mazais Baltezers  Mazais Baltezers24º19’41.8”57º02’48.5”Ādažu novads
346.41334Ataru ezers   24º16’08.6”57º03’53.0”Ādažu novads
347.41335Lielais Jūgezers  Lielais Jūgezers24º14’24.1”57º03’11.8”Garkalnes novads
348.41338Vidusezers   24º13’52.8”57º02’01.9”Garkalnes novads
349.41340Lielais Baltezers  Lielais Baltezers24º17’41.6”57º01’42.6”Garkalnes novads
350.41342 Bābelītis  24º13’05.2”56º59’26.1”Rīga
351.41345Ķīšezers ĶīšezersĶīšezers24º10’30.5”57º01’22.5”Rīga
352.41347Vecdaugava   24º05’23.5”57º03’33.2”Rīga
353.41350Ziemas osta   24º01’49.4”57º03’17.6”Rīga
354.41351Noru dīķis   25º03’51.1”56º50’49.6”Ogres novads
355.41352 Bolderājas karjers  24°02’01.4"57°00’44.1"Rīga
356.41353 mākslīga ūdenstilpe bez nosaukuma Zirgu silā6  24°01’09.9"56°50’51.1"Olaines novads
357.42001Baļinovas ezers   27º27’00.7”56º23’17.8”Rēzeknes novads
358.42003Harčenku ezers   27º17’10.4”56º21’50.7”Rēzeknes novads
359.42009Ismeru ezers ( Žogotu ezers)  Ismeru–Žogotu ezers, Ismeru ezers (Žagatu ezers)27º20’53.9”56º23’01.3”Rēzeknes novads
360.42012Zosnas ezers  Zosnas ezers27º19’14.6”56º19’59.9”Rēzeknes novads
361.42018Gostiuns   27º34’30.6”56º14’28.0”Dagdas novads
362.42021Antropovas ezers   27º32’35.9”56º17’04.2”Rēzeknes novads
363.42023Rāznas ezers  Rāznas ezers (Rēznas ezers)27º26’45.4”56º19’36.8”Rēzeknes novads
364.42024Kaunatas ezers  Kaunatas ezers27º31’25.1”56º19’34.9”Rēzeknes novads
365.42025Vaišļu ezers   27º38’54.4”56º17’28.1”Rēzeknes novads
366.42027Marguču ezers   27º37’53.2”56º20’16.1”Rēzeknes novads
367.42029Pārtovas ezers  Pārtavas ezers27º38’48.2”56º18’34.1”Rēzeknes novads
368.42030Spruktu ūdenskrātuve   27º33’08.1”56º24’32.0”Rēzeknes novads
369.42031Viecinu ezers   27º37’36.6”56º25’23.5”

Ludzas novads/

Rēzeknes novads

370.42032Ancovas ezers   27º36’40.3”56º25’15.7”Rēzeknes novads
371.42039Stoļerovas ezers   27º33’13.7”56º26’12.2”Rēzeknes novads
372.42041Križutu ezers  Križutu ezers27º30’15.2”56º28’57.2”Ludzas novads
373.42043Bižu ezers  Bižas ezers27º29’24.9”56º31’35.5”Rēzeknes novads
374.42045Niperovas ezers   27º27’43.7”56º30’37.4”Rēzeknes novads
375.42050Vizuleitis   27º24’23.0”56º34’56.9”Rēzeknes novads
376.42051Sološu ezers (Zeļteņu ezers)  Labvārža ezers (Salatu ezers, Sološu ezers)27º26’12.3”56º34’13.0”Rēzeknes novads
377.42052Odumovas ezers (Adamovas ezers)  Adamovas ezers27º23’26.4”56º33’35.1”Rēzeknes novads
378.42058Gaiduļu ezers   27º17’53.6”56º25’38.2”Rēzeknes novads
379.42063Kiuku ezers   27º18’01.2”56º27’29.4”Rēzeknes novads
380.42066Kovšu ezers (Rēzeknes ezers)  Rēzeknes ezers27º19’08.9”56º29’51.3”Rēzekne
381.42078Lielais Ildzis   27º30’38.1”56º10’12.9”Dagdas novads
382.42080Arla ezers  Arla ezers (Rokuļu ezers)27º33’07.2”56º11’43.3”Dagdas novads
383.42082Rokolu ezers  Isakovas ezers (Rokoļu ezers, Lielais ezers)27º32’17.6”56º11’47.9”Dagdas novads
384.42084Rešetnīku ezers  Rešetnieku ezers (Gubena ezers)27º31’17.3”56º11’44.6”Dagdas novads
385.42087Borauga (Dauguļu ezers)   27º29’15.4”56º11’28.9”Dagdas novads
386.42089Luknojs   27º28’29.6”56º10’56.0”Dagdas novads
387.42090Diunoklis   27º27’54.6”56º11’59.2”Dagdas novads
388.42095Grižanku ezers   27º30’04.4”56º13’02.4”Dagdas novads
389.42096Svoitānu Ildzis   27º26’58.9”56º12’18.8”Dagdas novads
390.42099Žuguru ezers   27º26’04.3”56º12’12.3”Dagdas novads
391.42104Solojs  Salāja ezers (Lakstīgalu ezers, Solovju ezers)27º24’30.8”56º12’27.0”Rēzeknes novads
392.42110Viraudas ezers  Viraudas ezers27º23’37.8”56º13’20.6”Rēzeknes novads
393.42113Stībraišs (Stībraiša ezers)Stībraišs Stiebrāja ezers27º20’25.3”56º14’07.5”Rēzeknes novads
394.42121Križovs   27º26’49.7”56º10’35.9”Dagdas novads
395.42122Olovecs  Olovecas ezers (Volovecas ezers)27º26’17.4”56º09’58.8”Dagdas novads
396.42123Bižas ezers  Bižas ezers27º22’10.7”56º09’57.8”Dagdas novads
397.42126Meiruļa ezers   27º15’58.8”56º10’33.1”Aglonas novads
398.42128Ižuņa (Ižuņas ezers)Ižuņa Užuņu ezers27º16’40.6”56º09’29.4”Aglonas novads
399.42129Idaņa  Jidausa ezers (Idaņas ezers, Kurlais ezers)27º17’35.3”56º10’08.3”Aglonas novads
400.42130Zundu ezers   27º18’57.7”56º11’35.6”Dagdas novads
401.42133Umaņu ezers  Umaņu ezers27º18’37.2”56º13’01.2”Rēzeknes novads
402.42134Boltais ezers   27º16’31.4”56º14’44.8”Rēzeknes novads
403.42137Kaugurs  Kaugaru ezers27º18’21.3”56º14’24.2”Rēzeknes novads
404.42138Soročkas ezers   27º16’36.6”56º15’05.4”Rēzeknes novads
405.42139Ilzas ezers  Ilzas ezers27º16’15.5”56º15’30.6”Rēzeknes novads
406.42148Krāku ezeri   27º16’25.8”56º17’02.1”Rēzeknes novads
407.42158Špieļu ezers   27º13’41.5”56º19’45.9”Rēzeknes novads
408.42166Viertiukšņa ezers  Virtūkšņa ezers (Vertūkšņas ezers)27º11’37.7”56º21’39.0”Rēzeknes novads
409.42172Grigorija ezers   27º10’25.6”56º27’06.9”Rēzeknes novads
410.42173Tarakanovkas ezers   27º08’04.5”56º26’29.4”Rēzeknes novads
411.42174Losu ezers (Lošu ezers)   27º10’30.7”56º26’28.7”Rēzeknes novads
412.42182Ciskodu ezers  Tiskādu ezers (Ciskada ezers)27º04’39.1”56º27’07.2”Rēzeknes novads
413.42189Lubāns (Lubons)  Lubāna ezers26º53’09.6”56º46’29.2”Rēzeknes novads/ Madonas novads
414.42190Lielais Kiuriņa ezers  Lielais Kūriņu ezers (Lielais Kiuriņa ezers)27º03’33.8”56º45’44.4”Rēzeknes novads
415.42193Stogoršņu ezers   27º24’29.9”56º38’50.3”Rēzeknes novads
416.42194Sološnīku ezers (Sološu ezers)  Sološnieku ezers (Sološu ezers)27º19’36.0”56º39’53.0”Rēzeknes novads
417.42199Gailumu ezers   27º25’42.8”56º40’46.7”Rēzeknes novads
418.42200Pujatu ezers  Pujatu ezers27º20’06.0”56º40’58.9”Rēzeknes novads
419.42204Tiļžas ezers   27º23’55.0”56º57’27.1”Balvu novads
420.42210Raicinis   27º25’49.0”56º54’27.1”Balvu novads
421.42212Jiusers   27º17’05.2”56º37’03.8”Rēzeknes novads
422.42215Pūderovas ezers   27º13’12.8”56º36’19.2”Rēzeknes novads
423.42221Lielais Svieteņu ezers   27º08’57.6”56º45’36.9”Rēzeknes novads
424.42222Mazais Kiuriņa ezers   27º04’54.0”56º46’29.5”Rēzeknes novads
425.42230Lielais Pokuļevas ezers  Lielais Pokuļevas ezers27º26’49.4”57º12’42.9”Balvu novads
426.42232Pārkunu ezers  Pērkonu ezers27º18’14.8”57º08’40.6”Balvu novads
427.42233Balvu ezers  Balvu ezers27º14’01.2”57º07’51.4”Balvu novads
428.42237Sprūgu ezers  Sprūgu ezers27º21’57.3”57º14’06.0”Balvu novads
429.42238Kalnis  Kaļņa ezers26º58’57.1”57º05’43.8”

Gulbenes novads/

Rugāju novads

430.42239Lazdags  Lazdaga ezers26º57’25.9”57º03’30.2”Rugāju novads/ Gulbenes novads
431.42243Ilganču ezers   27º11’55.6”56º58’60.0”Rugāju novads
432.42244Griuznis   27º18’04.0”56º58’10.0”Rugāju novads
433.42247Boževas ezers   27º09’59.9”56º59’25.5”Rugāju novads
434.42248Pokratas ezers   27º13’34.0”56º57’27.1”Rugāju novads
435.42249Kopiunes ezers   27º03’36.0”56º58’06.7”Rugāju novads
436.42256Dzilnas ezers   27º03’18.1”57º27’58.3”Alūksnes novads
437.42261Alūksnes ezers  Alūksnes ezers27º05’06.4”57º26’58.7”Alūksnes novads
438.42266Grundu ezers  Grundu ezers27º18’16.2”57º18’05.3”Alūksnes novads
439.42275Pullans  Pullanu ezers27º02’27.9”57º24’01.9”Alūksnes novads
440.42279Buliņa ezers   26º58’52.5”57º23’31.2”Alūksnes novads
441.42280Indzeris  Indzera ezers27º00’09.7”57º22’49.7”Alūksnes novads
442.42284Kalnienas ezers   26º56’30.6”57º16’16.2”Gulbenes novads
443.42293Ludza ezers  Ludza ezers26º52’54.6”57º15’50.8”Gulbenes novads
444.42294Stāmerienas ezers  Stāmerienas ezers26º53’28.5”57º13’21.0”Gulbenes novads
445.42295Pogas ezers  Pogas ezers26º53’55.6”57º12’32.3”Gulbenes novads
446.42296Kauguru ezers   26º57’25.9”57º10’57.5”Gulbenes novads
447.42302Mezītis  Mezīša ezers26º54’42.9”57º05’17.5”Gulbenes novads
448.42305Siladzirnavu ezers   26º34’58.8”57º05’04.0”Gulbenes novads
449.42308Ušura ezers  Ušura ezers26º39’22.3”57º03’03.4”Gulbenes novads
450.42312PīslaistsPīslaistes ezers Pieslaista ezers26º34’05.5”56º34’28.4”Krustpils novads
451.42313Lisiņš (Lisinis)   26º32’37.5”56º37’51.6”Varakļānu novads
452.42315Lielais Murmasts   26º31’02.9”56º37’23.3”Varakļānu novads
453.42318Vērtēzis   26º28’57.5”56º40’09.5”Varakļānu novads
454.42321Teirumnīku ezers   26º56’53.3”56º43’13.5”Rēzeknes novads
455.42322 Nagļu dīķi  26 º54’35.2”56º41’57.8”Rēzeknes novads
456.42323 Ļodānu dīķi  26 º53’29.5”56º41’16.3”Rēzeknes novads
457.42325Islienas ezers   26º22’56.2”56º39’18.8”Varakļānu novads
458.42326Tolkajas ezers   26º25’52.5”56º38’40.2”Varakļānu novads
459.42327Siksalas ezers   26º25’03.2”56º38’55.2”Varakļānu novads
460.42329Mindaugas ezers   26º25’40.4”56º39’58.7”Varakļānu novads
461.42333Liezēris  Liezēra ezers26º03’09.3”57º00’18.7”Madonas novads
462.42334Siežu ezers   26º03’30.8”56º58’32.1”Madonas novads
463.42335Dziļūkstes ezers  Dziļūkstes ezers26º04’22.8”56º58’43.8”Madonas novads
464.42341Sezēris  Sezēra ezers26º04’55.0”56º59’59.8”Madonas novads
465.42348Kārzdabas ezers   26º13’11.7”56º59’11.6”Cesvaines novads
466.42358Bedres ezers   26º26’15.2”56º58’07.2”Madonas novads
467.42378Lazdonas ezers  Lazdonas ezers26º14’21.4”56º49’34.0”Madonas novads
468.42379Rāceņu ezers  Rāceņu ezers26º13’16.9”56º49’49.2”Madonas novads
469.42380Salas ezers  Salas ezers26º15’02.3”56º50’38.4”Madonas novads
470.42397Driksnis (Drikšņa ezers)Driksnis Driksņa ezers26º12’40.8”56º40’34.6”Madonas novads
471.42405Dūku ezers  Dūku ezers26º09’51.2”56º46’36.6”Madonas novads
472.42407Svētes ezers (Dreimanis)  Dreimaņa ezers (Svētes ezers)26º09’15.5”56º46’05.5”Madonas novads
473.42414Baltiņu ezers   26º13’07.5”56º47’54.2”Madonas novads
474.42429Sāvienas ezers  Sāvienas ezers26º05’43.3”56º39’52.9”Madonas novads
475.42440Pelšu ezers   26º09’10.8”56º50’06.6”Madonas novads
476.42443Labones ezers  Labones ezers26º06’55.8”56º47’14.9”Madonas novads
477.42447Diņķēnu ezers   26º03’15.1”56º46’31.6”Madonas novads
478.42451Pudulu ezers   26º02’28.2”56º45’12.0”Madonas novads
479.42452Kalsnavas ezers  Kalsnavas ezers26º02’04.9”56º44’38.3”Madonas novads
480.42456Lipielu ezers   26º03’30.2”56º51’03.5”Madonas novads
481.42464Talejas ezers  Talejas ezers25º55’21.2”56º51’48.3”Madonas novads
482.42471Aiviekstes ūdenskrātuve   25º57’05.1”56º38’54.8”Madonas novads
483.42474Asmenītis   25º54’49.2”56º52’35.7”Madonas novads
484.42475Ilziņš  Ilziņa ezers25º52’45.5”56º51’49.6”Madonas novads
485.42476Salājs  Salāja ezers25º52’16.4”56º52’23.8”Madonas novads
486.42478Sudzērdiņš   25º50’14.1”56º52’32.1”Madonas novads
487.42479Laipītis   25º48’51.0”56º52’38.0”Madonas novads
488.42480Kālezers  Kālezers25º49’32.3”56º51’34.4”Madonas novads
489.42483Alvīšezers   25º48’23.4”56º46’07.4”Pļaviņu novads
490.42487Dāmenezers  Dāmenezers25º47’17.3”56º40’22.4”Pļaviņu novads
491.42494Kaņepēnu ezers   25º54’04.4”56º49’38.7”Madonas novads
492.42500Silabebru ezers   26º05’03.5”56º36’16.7”Krustpils novads
493.42503 Drabāku-Orenīšu dīķi  26º58’42.3”56º41’17.2”Rēzeknes novads
494.43008Bižas ezers  Bižas ezers27º43’18.3”56º15’32.2”Ludzas novads
495.43014Testečkovas ezers   27º44’59.4”56º14’14.4”Ludzas novads
496.43018Bezļesjes ezers   27º42’40.8”56º14’08.1”Ludzas novads
497.43019Adamovas ezers   27º42’57.4”56º11’45.2”Dagdas novads
498.43024Nazaru ezersMalcānu ezers (Nazaru ezers) Nazaru ezers (Malcānu ezers)27º51’35.4”56º06’51.3”Dagdas novads
499.43027Kaitras ezers  Kaitras ezers27º39’28.7”56º03’47.9”Dagdas novads
500.43034Dubuļu ezers   27º37’09.1”56º15’30.9”Rēzeknes novads
501.43042Udrijas ezers  Ūdrāju ezers (Ūdriņu ezers)27º37’37.5”56º11’41.9”Dagdas novads
502.43043Pauliņu Ildzis (Pauliņu Ildža ezers)Pauliņu Ildzis  27º34’07.7”56º13’42.3”Dagdas novads
503.43045Plaudeiša ezers   27º33’45.4”56º13’24.6”Dagdas novads
504.43046Patmaļnīku ezers (Košiuns)  Patmalnieku ezers27º36’20.6”56º13’51.3”Dagdas novads
505.43049Stībreiša ezers   27º35’18.3”56º12’39.7”Dagdas novads
506.43057Eša ezersEša ezers (Ežezers) Ežezers (Ješa ezers)27º36’18.5”56º10’08.5”Dagdas novads
507.43059GalšūnsGaļšūns Galšūna ezers (Rapšu ezers)27º33’45.7”56º07’09.6”Dagdas novads
508.43060Janovas ezers (Beitānu ezers)  Janovas ezers (Beitānu ezers, Puteņu ezers)27º33’47.1”56º07’58.8”Dagdas novads
509.43066Praļņica   27º29’51.8”56º08’11.0”Dagdas novads
510.43068Visolda ezers  Visaldas ezers (Viraudas ezers, Kazimirovas ezers)27º26’13.6”56º08’19.2”Dagdas novads
511.43072Dagdas ezers  Dagdas ezers27º34’46.2”56º04’58.6”Dagdas novads
512.43075Ļutaucu ezers   27º33’46.1”56º02’34.8”Dagdas novads
513.43076Jolzas ezersJolzas ezers (Aldzs) Jolzas ezers27º34’43.3”56º01’24.1”Dagdas novads
514.43077Lielais Asūnes ezers   27º36’59.9”56º01’15.7”Dagdas novads
515.43079Garais ezers  Garais ezers27º31’40.4”56º00’18.4”Krāslavas novads
516.43080Ormijs (Ormija ezers)Ormijs Ormijas ezers27º34’42.6”55º59’11.4”Krāslavas novads
517.43088Mošņica   27º39’19.7”55º59’20.7”Krāslavas novads
518.43089Nauļānu ezers  Nauļānu ezers27º40’37.0”55º58’36.6”Krāslavas novads
519.43091Kairišu ezers  Kairīšu ezers27º41’52.7”56º05’30.0”Dagdas novads
520.43094Osvas ezers  Osvas ezers27º46’18.8”56º04’58.9”Dagdas novads
521.43096Baltais ezers (Belojes ezers)Baltais ezers Baltais ezers (Belojes ezers) (Latvijas daļa)27º39’40.0”55º56’14.9”Krāslavas novads
522.43097Melnais ezers (Čornojes ezers)Melnais ezers Melnais ezers (Čornojes ezers)27º39’27.6”55º55’57.0”Krāslavas novads
523.43098Mazais Gusena ezers (Sļepuru ezers)   27º37’45.8”55º57’24.0”Krāslavas novads
524.43099Matejka (Matejkas ezers)Matejka Matejka ezers27º36’14.7”55º58’06.7”Krāslavas novads
525.43101Lielais Gusena ezers  Lielais Gusena ezers27º36’59.2”55º57’58.1”Krāslavas novads
526.43102Maksimovas ezers  Maksimovas ezers (Latvijas daļa)27º37’39.7”55º53’37.0”Krāslavas novads
527.43106Dolgojes ezers  Dolgojes ezers (Latvijas daļa)27º37’58.5”55º50’10.0”Krāslavas novads
528.43112Ostrovnas ezers  Ostrovnas ezers27º32’17.3”55º49’41.9”Krāslavas novads
529.43113Melnezers (Čornoje)Melnezers  27º30’59.1”55º50’29.1”Krāslavas novads
530.43118Smiļģine (Smiļģines ezers)Smiļģine Smiļģinu ezers26º48’46.9”55º43’18.2”Daugavpils novads
531.43120Beļānu ezers (Baltais ezers)Beļānu ezers Beļānu ezers (Baltais ezers)26º51’37.5”55º42’40.9”Daugavpils novads
532.43121Volņaņišku ezers   26º48’27.1”55º42’43.7”Daugavpils novads
533.43123Zabolotņiku ezers   26º48’50.1”55º44’48.9”Daugavpils novads
534.43124Abiteļu ezers   26º47’20.5”55º46’16.8”Daugavpils novads
535.43126Šēnheidas ezers  Šēnheidas ezers26º44’20.8”55º45’28.0”Daugavpils novads
536.43127Pirmā Glušonka   26º45’25.2”55º43’34.1”Daugavpils novads
537.43128Otrā Glušonka   26º46’00.7”55º43’39.4”Daugavpils novads
538.43129Sila ezers  Sila ezers26º47’28.1”55º43’43.3”Daugavpils novads
539.43130Ugarinka   26º38’16.7”55º42’45.9”Daugavpils novads
540.43131Riču ezers  Riču ezers (Latvijas daļa)26º42’58.3”55º41’48.4”Daugavpils novads
541.43132Sitas ezers  Sitas ezers (Latvijas daļa)26º46’35.2”55º40’40.0”Daugavpils novads
542.43133Klepinu ezers   26º50’39.0”55º45’37.4”Daugavpils novads
543.43134Dūnakļu ezers   26º52’32.8”55º45’38.7”Daugavpils novads
544.43139Baltais ezers (Beloje)Baltais ezers Baltais ezers (Belojes ezers)27º29’44.2”55º51’02.7”Krāslavas novads
545.43140Garais ezers (Dolgoje)Garais ezers Garais ezers27º28’51.7”55º49’47.0”Krāslavas novads
546.43146Opsas ezers   27º31’03.4”56º04’38.0”Dagdas no vads
547.43147Ižūna ezers

Ižiuns

(Ižūna ezers)

 Ižūna ezers27º26’26.7”56º02’07.0”Krāslavas novads
548.43148Plaudeņš   27º27’50.5”56º00’52.4”Krāslavas novads
549.43149Iļdžs  Indricas ezers (Iļdža ezers)27º28’20.5”56º01’11.3”Krāslavas novads
550.43150Indrs (Indra ezers)Indrs Indras ezers27º27’58.6”55º59’48.0”Krāslavas novads
551.43152Dūņu ezers   27º27’32.5”55º58’29.9”Krāslavas novads
552.43154Izovas ezers   27º33’52.4”55º54’26.9”Krāslavas novads
553.43155Dorotpoles ezers  Dorotpoles ezers27º25’55.7”55º53’38.5”Krāslavas novads
554.43157Purva ezers   27º24’33.5”55º51’29.0”Krāslavas novads
555.43158Dziļais ezers   27º24’20.9”55º51’07.8”Krāslavas novads
556.43161Vilnīšu ezers (Krivojes ezers)  Vilnīšu ezers (Krivojes ezers)27º17’34.3”55º48’31.8”Krāslavas novads
557.43162Varnaviču ezers  Varnaviču ezers27º17’44.2”55º49’23.0”Krāslavas novads
558.43166Ustubnīks   27º24’49.5”55º55’47.6”Krāslavas novads
559.43167Kuļa ezers  Kuļa ezers27º21’16.7”55º56’14.1”Krāslavas novads
560.43171Stirns (Stirna ezers)Stirns Stirnu ezers27º23’21.1”55º55’35.4”Krāslavas novads
561.43174Dauguļu ezers (Šterenberga ezers)   27º22’04.7”55º52’04.6”Krāslavas novads
562.43176Riņģis (Rinču ezers)   27º21’14.6”55º52’02.5”Krāslavas novads
563.43179Rūbežnīks   27º19’42.6”55º55’31.4”Krāslavas novads
564.43186Šilovkas ezers  Šilovkas ezers27º14’49.5”55º49’13.2”Krāslavas novads
565.43191Skaistas ezersSkaists Skaistas ezers27º17’59.3”55º56’27.4”Krāslavas novads
566.43193Bolts (Bolta ezers)Bolts Balta ezers (Baltais ezers)27º15’58.9”55º55’48.9”Krāslavas novads
567.43197Kombuļa ezers   27º10’16.7”55º58’30.8”Krāslavas novads
568.43198Seklis (Sekļa ezers)Seklis Seklais ezers (Sekļa ezers)27º11’16.4”55º57’57.5”Krāslavas novads
569.43200Osvas ezers   27º13’59.6”55º56’02.7”Krāslavas novads
570.43202Olksns (Olksna ezers)Olksns Alksnas ezers (Volksnas ezers, Olksnas ezers)27º12’22.1”55º55’37.8”Krāslavas novads
571.43203Ašars   27º11’16.4”55º55’41.5”Krāslavas novads
572.43204Zirga ezers  Zirga ezers27º11’15.0”55º54’46.2”Krāslavas novads
573.43206Kirjanišku ezers  Kirjanišķu ezers26º54’01.1”55º46’19.5”Daugavpils novads
574.43207Kamenkas ezers  Kamenkas ezers26º55’01.9”55º47’07.4”Daugavpils novads
575.43209Sargavas ezers   27º00’56.7”55º58’26.7”Krāslavas novads
576.43212Tartaka dzirnavezers   26º58’28.9”55º53’13.6”Krāslavas novads
577.43236Dziļais ezers   26º18’58.1”55º51’13.7”Ilūkstes novads
578.43237Skujiņu ezers   26º15’27.6”55º49’53.2”Ilūkstes novads
579.43239Lielais Ilgas ezers   26º19’16.4”55º48’25.0”Daugavpils novads
580.43240Mazais Ilgas ezers   26º18’40.4”55º47’53.0”Daugavpils novads
581.43242Lielais Kumpinišku ezers  Lielais Kumpinišķu ezers26º15’50.9”55º46’22.8”Daugavpils novads
582.43246Laucesas ezers (Smelīnes ezers)  Laucesas ezers (Smelīnes ezers)2617’53.2”55º45’04.8”Daugavpils novads
583.43251Meduma ezers   26º20’23.4”55º47’27.6”Daugavpils novads
584.43256Kurcuma ezers  Kurcuma ezers26º22’19.5”55º43’48.6”Daugavpils novads
585.43258Robežas ezers  Robežas ezers (Latvijas daļa)26º22’30.1”55º42’51.1”Daugavpils novads
586.4326º5Sventes ezers  Sventes ezers26º21’17.6”55º51’15.9”Daugavpils novads
587.43267Šķirsteņu ezers   26º20’40.1”55º48’43.5”Daugavpils novads
588.43273Samaņkas ezers  Samaņkas ezers (Latvijas daļa)26º22’54.8”55º42’35.1”Daugavpils novads
589.43279Skirnas ezers  Skirnas ezers (Latvijas daļa)26º33’50.4”55º40’37.9”Daugavpils novads
590.43283Šķirnates ezers (Kimbarcišku ezers)  Šķirnates ezers (Kimbarcišķu ezers)26º29’54.9”55º41’13.7”Daugavpils novads
591.43289Dārza ezers (Gateņu ezers)  Dārza ezers26º33’15.9”55º42’12.8”Daugavpils novads
592.43293Demenes ezers  Demenes ezers26º32’10.6”55º44’03.3”Daugavpils novads
593.43294Briģenes ezers  Briģenes ezers26º32’30.8”55º44’40.9”Daugavpils novads
594.43295Akmenka   26º33’15.6”55º43’13.6”Daugavpils novads
595.43298Bruņu ezers  Bruņu ezers26º41’13.4”55º47’28.0”Daugavpils novads
596.43301Čerņava (Beļmontu ezers)  Černavas ezers (Drisvjates ezers)26º39’02.3”55º43’30.5”Daugavpils novads
597.43302Kumbuļu ezers   26º39’54.3”55º44’55.4”Daugavpils novads
598.43304Jāņuciema ezers (Janovkas ezers)   26º35’33.4”55º45’27.3”Daugavpils novads
599.43308Dervanišku ezers (Ustaukas ezers)Dervanišku ezers Dervanišķu ezers (Ustaukas ezers)26º31’57.7”55º47’19.1”Daugavpils novads
600.43316Šuņazars  Šuņezers26º30’20.2”55º54’02.5”Daugavpils
601.43323Ļūbasts  Ļūbasta ezers26º27’01.0”55º57’03.2”Daugavpils novads
602.43330Mazais Stropu ezers   26º35’48.6”55º55’54.7”Daugavpils
603.43332Lielais Stropu ezers  Lielais Stropu ezers26º35’49.0”55º54’49.3”Daugavpils
604.43335Seiļu ezers   26º32’10.1”56º01’41.1”Daugavpils novads
605.43340Kosinis (Koša ezers)  Kāša ezers (Koša ezers)26º23’01.2”56º00’42.4”Daugavpils novads
606.43343Galiņu ezers  Galiņu ezers (Latvijas daļa)26º13’50.9”55º48’55.0”Ilūkstes novads
607.43344Marijas ezers (Marinovas ezers)  Marijas ezers26º13’30.6”55º52’51.1”Ilūkstes novads
608.43345Šarlotes ezers  Šarlotes ezers26º11’44.3”55º53’03.7”Ilūkstes novads
609.43347Omberģis (Ombergas ezers, Kirilišku ezers)Ombergas ezers  26º08’30.5”55º55’13.0”Ilūkstes novads
610.43350Sviļu ezers   26º04’31.6”55º58’11.0”Ilūkstes novads
611.43351Baltezers   26º04’45.3”55º57’41.1”Ilūkstes novads
612.43352Pabēržu ezers   26º04’12.3”55º55’44.8”Ilūkstes novads
613.43353Lustbergas ezers   26º05’05.1”55º55’51.1”Ilūkstes novads
614.43360Sasaļu ezers  Sasaļu ezers26º18’19.3”55º55’48.6”Daugavpils novads
615.43363Sabaļa ezersSabaļu ezers  26º14’10.7”55º59’49.5”Ilūkstes novads
616.43368Ilzines ezers   26º05’00.9”56º02’59.1”Ilūkstes novads
617.43388Jersikas ezersJersikas ezers (Dimantu ezers) Jersikas ezers26º13’05.7”56º15’05.6”Līvānu novads
618.43389Iesalnieku ezers   26º11’53.1”56º19’42.8”Līvānu novads
619.43391Mazais Ožukns   27º17’03.6”55º57’45.7”Krāslavas novads
620.43392Ildzs (Ildza ezers, Bogdonu ezers)

Ildzs

(Bogdonu ezers)

 Ildzas ezers27º20’56.3”55º56’56.9”Krāslavas novads
621.43393Soms  Sama ezers (Soma ezers)27º19’51.1”55º57’26.7”Krāslavas novads
622.43394Lielais Ožukns  Lielais Āžukņa ezers (Lielais Ožukna ezers)27º18’10.4”55º57’27.0”Krāslavas novads
623.43396Dreidzs (Dreidza ezers)Dreidzs Drīdža ezers27º17’31.6”55º58’38.5”Krāslavas novads
624.43397Ots  Ata ezers (Ota ezers)27º16’41.9”55º59’29.8”Krāslavas novads
625.43398Kauseņš   27º18’21.7”55º59’56.1”Krāslavas novads
626.43399Margaucis   27º20’25.5”55º59’47.2”Krāslavas novads
627.43401Teneiss   27º22’04.0”56º00’26.6”Krāslavas novads
628.43405Ojots (Ojota ezers)Ojots Ojatu ezers (Ojatnieku ezers)27º22’33.7”56º03’24.7”Dagdas novads
629.43407Sivers (Sivera ezers)Sivers Sīvera ezers27º20’09.4”56º01’19.3”Krāslavas novads
630.43409Ildzs   27º10’38.6”55º59’24.5”Krāslavas novads
631.43414Guļbiņa ezers   27º13’19.0”56º00’25.1”Krāslavas novads
632.43416Ārdavs (Ārdava ezers)Ārdavs Ārdavas ezers27º15’40.8”56º00’43.9”Krāslavas novads
633.43417Ildzs   27º12’20.9”56º02’03.3”Krāslavas novads
634.43418Lejs (Leja ezers)Lejs Lejas ezers27º12’23.4”56º01’07.8”Krāslavas novads
635.43421Bierža ezers  Birža ezers27º18’13.5”56º05’04.9”Krāslavas novads
636.43422Aulejas ezers

Aulejs

(Aulejas ezers)

 Aulejas ezers27º16’37.5”56º03’07.0”Krāslavas novads
637.43424Konušku ezers (Kumbuļa ezers)   27º12’14.1”56º04’16.0”Aglonas novads
638.43426Mazais Gausls (Mazais Gausla ezers)Mazais Gausls Mazais Gaušļa ezers27º13’41.5”56º03’33.8”Krāslavas novads
639.43427Lielais Gausls (Lielais Gausla ezers)Lielais Gausls Lielais Gaušļa ezers27º13’41.7”56º03’02.9”Krāslavas novads
640.43428Plaudiņa ezers   27º11’50.8”56º02’42.8”Krāslavas novads
641.43429Cārmins (Cārmina ezers)Cārmins Cērmenes ezers (Cārmaņa ezers)27º10’41.0”56º02’56.5”Krāslavas novads
642.43430Zosns (Zosna ezers)Zosns Zosnas ezers27º09’51.1”56º02’44.3”Aglonas novads
643.43432Sakovas ezers   27º08’29.9”56º01’56.9”Aglonas novads
644.43435Kaļveiša ezers  Kalvīšu ezers27º06’20.4”56º03’24.8”Aglonas novads
645.43436Peipiņu ezers (Ildza ezers)Peipiņu ezers  27º02’28.0”56º01’57.9”Aglonas novads
646.43437Aksenovas ezers  Aksenavas ezers27º03’47.1”56º02’22.0”Aglonas novads
647.43439Šķeltovas ezers   27º00’47.0”56º01’41.8”Aglonas novads
648.43446Dotka   26º47’28.0”56º03’05.3”Daugavpils novads
649.43449Višku ezers  Višķu ezers26º49’20.0”56º03’08.0”Daugavpils novads
650.43453Bieržgaļa ezersBieržgaļa ezers (Kapiņu ezers) Biržgaļa ezers (Biržkalnu ezers, Kapiņu ezers)27º06’48.9”56º08’57.3”Aglonas novads
651.43454Ūgliņa ezers   27º14’55.1”56º04’15.1”Krāslavas novads
652.43455Cierps (Cierpa ezers)Cierps Cērpa ezers (Tērpes ezers)27º15’42.8”56º04’57.7”Krāslavas novads
653.43457Pozdņakovas ezers   27º14’35.4”56º06’48.2”Dagdas novads
654.43458Kustaru ezers  Kustaru ezers27º13’41.0”56º06’42.8”Aglonas novads
655.43460Baltais ezers   27º15’48.0”56º07’34.0”Aglonas novads
656.43463Koškinas ezers  Koškina ezers27º13’13.8”56º08’01.0”Aglonas novads
657.43465Pisiņa ezers (Aktica)   27º13’08.5”56º07’16.0”Aglonas novads
658.43466Pertoška   27º12’35.6”56º07’36.6”Aglonas novads
659.43467Okras ezers  Okras ezers27º17’16.4”56º07’45.4”Aglonas novads
660.43468Dubuļu ezers  Dubuļu ezers27º14’37.6”56º08’31.9”Aglonas novads
661.43470Geraņimovas Ildzs (Geraņimovas Ildza ezers)Geraņimovas Ildzs Geraņimovas Ilzas ezers27º08’55.7”56º09’27.5”Aglonas novads
662.43474Mušas ezers (Dunsku ezers)   27º07’37.3”56º11’10.0”Aglonas novads
663.43476Ižoru ezers   27º15’03.8”56º12’24.0”Rēzeknes novads
664.43477Žierkleitis   27º12’07.2”56º12’26.6”Rēzeknes novads
665.43478Pušas ezers  Pušas ezers27º12’15.5”56º14’27.4”Rēzeknes novads
666.43479Svātovas ezers  Svētavas ezers (Svātavas ezers)27º08’39.3”56º12’55.2”Rēzeknes novads
667.43480Ošaura ezers   27º09’45.4”56º15’03.3”Rēzeknes novads
668.43481Černostes ezers  Černostes ezers27º08’27.2”56º16’55.9”Rēzeknes novads
669.43482Čerstogas ezers   27º06’31.0”56º15’19.6”Rēzeknes novads
670.43483Purišs   27º08’42.7”56º14’36.4”Rēzeknes novads
671.43484Gadrinkas ezers   27º03’57.7”56º12’39.2”Rēzeknes novads
672.43486Kovališku ezers   27º04’22.4”56º15’48.1”Rēzeknes novads
673.43488Dziliukšņa ezers   27º02’48.2”56º15’11.7”Rēzeknes novads
674.43489Galdacis   27º03’09.1”56º14’45.5”Rēzeknes novads
675.43494Sekstu ezers   27º02’09.6”56º12’53.6”Riebiņu novads
676.43497Lielā Kurtoša (Lielais Kurtošas ezers)Lielā Kurtoša Lielais Kurtaša ezers26º58’47.6”56º11’54.3”Riebiņu novads
677.43498Rušons (Rušiuns)  Rušona ezers (Cīruļu ezers)27º02’24.5”56º11’01.3”

Riebiņu novads/

Aglonas novads/

Rēzeknes novads

678.43499Kameņecas Ilzs (Kameņecas Ilza ezers)  Ilzas ezers27º01’04.2”56º08’40.8”Aglonas novads
679.43503Lielais Dubuļkas ezers   27º03’14.3”56º07’08.4”Aglonas novads
680.43505Aglonas ezers (Egles ezers)   27º01’33.0”56º07’27.0”Aglonas novads
681.43506Oposta ezers   26º55’33.5”56º08’51.4”Aglonas novads
682.43508Ruskuļu ezers   26º56’58.7”56º07’41.4”Aglonas novads
683.43509Cirišs  Ciriša ezers26º58’35.4”56º08’01.0”Aglonas novads
684.43512Ciriša ūdenskrātuve   26º59’26.0”56º06’02.1”Aglonas novads
685.43513 Čertoks  27º07’00.0”56º05’02.6”Aglonas novads
686.43515Udriņka   27º10’17.0”56º05’15.1”Aglonas novads
687.43516Saviņu ezers (Saveļu ezers)  Saviņu ezers (Saveļu ezers)27º10’02.4”56º04’31.0”Aglonas novads
688.43517Jazinks (Jazinka ezers)Jazinks Jezinakas ezers (Jazinkas ezers)27º08’21.0”56º04’30.3”Aglonas novads
689.43519Karašu ezers (Karpa ezers)Karašu ezers Karašu ezers (Karpa ezers)27º05’08.4”56º05’35.3”Aglonas novads
690.43523Biešons  Bešēnu ezers (Biešona ezers)27º05’00.4”56º06’04.8”Aglonas novads
691.43524Pakalnis (Pakaļņa ezers)  Pakalņa ezers26º55’30.4”56º05’43.7”Aglonas novads
692.43533Luknas ezers  Luknas ezers26º46’57.7”56º04’03.2”Daugavpils novads
693.43536Zolvas ezers   26º59’10.6”56º13’27.9”Riebiņu novads
694.43537Kategrada ezers  Kategradas ezers26º56’06.1”56º13’36.0”Riebiņu novads
695.43538Sedežs   26º54’54.2”56º14’44.5”Riebiņu novads
696.43540Bicānu ezers  Bicānu ezers26º54’44.6”56º13’25.2”Riebiņu novads
697.43541Eikša ezers  Eikša ezers26º53’19.6”56º11’48.7”Riebiņu novads
698.43543Jašas ezers  Jāšezers26º53’27.6”56º12’39.0”Riebiņu novads
699.43546Mazā Solka (Mazais Solkas ezers)Mazā Solka Mazais Salkas ezers26º52’08.1”56º10’47.3”Riebiņu novads
700.43547Lielā Solka (Lielais Solkas ezers)Lielā Solka Lielais Salkas ezers26º51’08.3”56º10’45.5”Riebiņu novads
701.43550Pelēča ezers  Pelēča ezers26º43’24.4”56º10’08.4”Preiļu novads
702.43553Ārdavas ezersĀrdavas ezers (Vordives ezers)  26º52’37.9”56º07’57.5”Preiļu novads
703.43555Veirūgnes ezers  Vīragnas ezers26º44’19.5”56º06’23.0”Daugavpils novads/ Preiļu novads
704.43556Limanka   26º42’47.5”56º11’00.7”Preiļu novads
705.43557Ziļmas ezers (Dovoles ezers)Ziļmas ezers (Dovales ezers)  26º40’35.7”56º13’34.8”Preiļu novads
706.43559Bleidas ezers  Bleidas ezers26º38’42.4”56º13’15.0”Vārkavas novads
707.43560Šusta ezers  Šusta ezers26º40’54.9”56º11’39.4”Preiļu novads
708.43567Krīvānu ezers   26º31’30.7”56º03’14.4”Daugavpils novads
709.43571Boltazars  Baltezers26º28’56.1”56º04’06.2”Daugavpils novads
710.43572Mazais Kolupa ezers  Mazais Kalupes ezers (Keišu ezers)26º32’02.6”56º06’40.4”Daugavpils novads
711.43573Lielais Kolupa ezers  Lielais Kalupes ezers (Salenieku ezers)26º31’26.8”56º08’40.5”

Vārkavas novads/

Daugavpils novads

712.43577Gerlaks (Gerlaka ezers)Gerlaks Garlaku ezers26º20’40.6”56º12’23.6”Vārkavas novads
713.43578Feimaņu ezers  Feimaņu ezers26º59’52.8”56º16’32.5”

Rēzeknes novads/

Riebiņu novads

714.43580Stūponu ezers   26º51’28.6”56º15’26.4”Riebiņu novads
715.43582Kaučers (Kaučera ezers)Kaučers Kaučera ezers26º51’26.2”56º16’17.3”Riebiņu novads
716.43588Salmejs (Salmeja ezers)Salmejs Salmeja ezers26º52’30.6”56º17’24.2”Riebiņu novads
717.43591Lielais Ostrovas ezers   26º52’04.1”56º19’01.9”Riebiņu novads
718.43595Daguma ezers (Pelēčores ezers)  Deguma ezers (Pelečāres ezers)26º29’50.9”56º28’14.2”Līvānu novads
719.43601Garais ezersGarais ezers (Ilzas ezers)  26º08’46.7”56º24’45.0”Līvānu novads
720.43602Silavu ezers   26º08’19.1”56º24’14.8”Līvānu novads
721.43603Malnais ezers (Liepsalas ezers)Malnais ezers  26º32’02.1”56º33’11.8”Krustpils novads
722.43605Broku ezers   26º26’56º.7”56º35’18.8”Krustpils novads
723.43606Veiganta ezers   26º27’45.5”56º35’28.6”Krustpils novads
724.43607Marindzes ezers (Marinzejas ezers, Marijas ezers)Marindzes ezers  26º22’11.3”56º33’44.7”Krustpils novads
725.43611Odzienas ezers  Odzienas ezers26º18’58.0”56º39’09.0”Madonas novads
726.43613Kurtavas ezers  Kurtavas ezers26º21’01.8”56º38’08.5”Madonas novads
727.43614Baltezers  Baltezers26º10’56.4”56º37’60.0”Krustpils novads
728.43619Gruženieku ezers   26º08’27.9”56º25’53.7”Krustpils novads
729.43620Pāķu ezers   26º07’58.4”56º26’20.8”Krustpils novads
730.43625Ildzenieku ezers  Ildzenieku ezers26º01’23.8”56º29’22.5”Krustpils novads
731.43626Laukezers  Laukezers26º00’27.3”56º29’27.9”Krustpils novads
732.43628Baltiņu ezers   26º00’17.0”56º29’56.0”Krustpils novads
733.43631Baļotes ezers  Baļotes ezers26º01’06.3”56º32’36.8”Krustpils novads
734.43638Vārzgūnes ezers  Vārzgūnes ezers25º53’36.8”56º23’01.0”Jēkabpils novads
735.43641Bancānu ezers   25º49’32.9”56º20’50.9”Jēkabpils novads
736.43642Priekulānu ezers   25º46’35.4”56º21’07.6”Jēkabpils novads
737.43646Klaucānu ezers   25º45’38.7”56º21’05.9”Jēkabpils novads
738.43647Nomavas ezers   25º43’39.1”56º18’28.4”Jēkabpils novads
739.43656Vīķu ezers  Vīķu ezers25º41’59.9”56º33’12.2”Salas novads
740.43657Terehovas ezers   27º07’05.1”56º06’45.4”Aglonas novads
741.43658 Radžu ūdenskrātuve  25°51'27.1"56°28'40.3"Jēkabpils
742.52002Zobols  Zobola ezers25º42’06.1”57º04’28.2”Vecpiebalgas novads
743.52005Brenkūzis   25º39’08.7”57º07’55.9”Vecpiebalgas novads
744.52008Sērmūkšu ezers   25º30’21.0”57º07’36.6”Amatas novads
745.52012Gulbenes ezers (Gulbēris)Gulbenes ezers  25º36’24.6”57º12’39.8”Vecpiebalgas novads
746.52013Bānūžu ezers  Bānūžu ezers25º35’27.5”57º08’43.1”Vecpiebalgas novads
747.52014Ilzes ezers   25º37’29.4”57º08’01.0”Vecpiebalgas novads, Taurenes pagasts
748.52015Stupēnu ezers   25º38’58.5”57º08’32.1”Vecpiebalgas novads
749.52016Dabaru ezers   25º39’09.0”57º09’04.6”Vecpiebalgas novads
750.52022Ilzes ezers   25º38’43.6”57º14’01.1”Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts
751.52024Kaupēnu ezers   25º40’36.5”57º13’56.3”Vecpiebalgas novads
752.52025Juveris  Juvera ezers25º40’25.2”57º13’16.8”Vecpiebalgas novads
753.52028

Arāja ezers

(Āraisis)

  Āraiša ezers25º40’15.4”57º11’56.6”Vecpiebalgas novads
754.52030Kapsētas ezers   25º41’06.5”57º11’24.3”Vecpiebalgas novads
755.52032Taurenes ezers  Taurenes ezers25º41’39.1”57º09’41.6”Vecpiebalgas novads
756.52033Auļukalna ezers   25º47’05.2”57º13’34.2”Raunas novads
757.52038Gailītis   25º49’45.6”57º06’34.4”Vecpiebalgas novads
758.52044Seisums   25º49’01.2”57º13’58.4”Raunas novads
759.52045Brengūzis   25º50’43.1”57º13’43.1”Raunas novads
760.52046Draudzesskolas ezers  Skolas ezers (Drustu ezers)25º50’13.1”57º13’13.1”Raunas novads
761.52048Rudiņu ezers   25º49’23.4”57º12’08.4”Jaunpiebalgas novads
762.52049Krogus ezers   25º51’34.7”57º13’40.6”Raunas novads
763.52050Kreiļu ezers   25º51’52.0”57º12’26.2”Raunas novads
764.52052Dūķis   25º56’42.0”57º12’49.7”Raunas novads
765.52061Bricu ezers   25º52’13.7”57º06’54.8”Jaunpiebalgas novads
766.52063Slieķu ezers   25º50’45.3”57º07’33.6”Jaunpiebalgas novads
767.52077Kalmodu ezers  Kalmodu ezers26º11’24.3”57º15’32.9”Gulbenes novads
768.52078Cepļu ezers   26º11’28.7”57º15’18.1”Gulbenes novads
769.52086Galgauskas ezers  Galgauskas ezers26º31’59.3”57º13’31.5”Gulbenes novads
770.52087Roznieku ezers   26º30’25.1”57º15’45.9”Gulbenes novads
771.52104Mazais Virānes ezers  Mazais Virānes ezers26º21’49.9”57º02’38.0”Cesvaines novads
772.52105Lielais Virānes ezers  Lielais Virānes ezers26º21’14.5”57º03’27.9”Gulbenes novads
773.52119Sudals  Sudalezers26º41’04.0”57º18’57.4”Gulbenes novads/ Alūksnes novads
774.52121Augulienas ezers  Augulienas ezers26º41’49.1”57º16’14.6”Gulbenes novads
775.52122Pintelis  Pinteļa ezers26º44’12.5”57º16’26.6”Gulbenes novads
776.52125Sprīvuļu ezers  Sprīvuļu ezers26º49’28.3”57º18’50.8”Gulbenes novads
777.52127Opulītis   26º47’30.0”57º18’08.6”Gulbenes novads
778.52128Ķiploks  Ķiploku ezers26º42’49.3”57º19’43.1”Alūksnes novads
779.52138Mustera ezers   26º22’21.0”57º15’55.7”Gulbenes novads
780.52140Ādmiņu ezers  Ādmiņu ezers26º23’59.7”57º15’55.1”Gulbenes novads
781.52159Duniju ezers   25º59’16.2”57º14’44.0”Raunas novads
782.52173Lizdoles ezers  Lizdoles ezers25º50’17.3”57º17’37.6”Smiltenes novads
783.52185Kalna Bužezers   26º18’17.3”57º26’21.5”Apes novads
784.52190Zvārtavas ezers  Zvārtavas ezers26º21’50.4”57º32’03.0”Apes novads
785.52196Lielais Baltiņš   26º57’50.0”57º35’58.1”Alūksnes novads
786.52200Raipala ezers  Raipala ezers26º58’47.6”57º35’08.0”Alūksnes novads
787.52201Pilskalna ezers   26º55’24.5”57º35’19.4”Alūksnes novads
788.52209Vaidavas ezers  Vaidavas ezers27º06’19.6”57º33’26.9”Alūksnes novads
789.52216Lūkumītis  Lūkumīša ezers27º06’57.7”57º29’59.0”Alūksnes novads
790.52222Veclaicenes ezers   27º00’44.1”57º33’53.5”Alūksnes novads
791.52250Kalekaura ezers   26º47’09.3”57º34’05.3”Apes novads
792.52262Pātražs  Pātraža ezers26º43’09.0”57º20’28.0”Alūksnes novads
793.52264Dūju dambis   26º44’56.1”57º23’00.4”Alūksnes novads
794.52265Luksta ezers   26º41’53.8”57º25’26.6”Apes novads
795.52268Garais ezers  Garais ezers26º40’58.7”57º26’09.2”Apes novads
796.52299Leišu ezers   26º03’25.1”57º40’33.1”Valkas novads
797.52317Vēderis  Vēdera ezers26º08’48.0”57º35’26.9”Valkas novads
798.52319Sētas ezers   26º10’36.1”57º35’19.6”Valkas novads
799.52320Garūlis   26º11’34.4”57º35’33.3”Valkas novads
800.52322Salainis  Salaiņa ezers26º09’35.9”57º34’59.4”Valkas novads
801.52323Vadainis  Vadaiņa ezers26º08’18.0”57º34’49.9”Valkas novads
802.52326Spicieris   25º57’30.1”57º25’15.5”Smiltenes novads
803.52330Niedrājs   25º58’24.8”57º26’06.0”Smiltenes novads
804.52354Sedas ezers   25º51’10.8”57º41’42.8”Strenču novads
805.52375Slīpju ezers   25º53’53.0”57º29’30.4”Smiltenes novads
806.52394Dutkas ezers   25º41’07.6”57º30’43.1”Beverīnas novads
807.52395Baznīcas ezers   25º41’49.6”57º31’37.8”Beverīnas novads
808.52397Trikātas ezers   25º42’53.8”57º32’28.3”Beverīnas novads
809.52399Brenguļu dzirnavezers   25º31’49.6”57º32’48.7”Beverīnas novads
810.52409Brandeļu dzirnavezers (Brandeļu ezers)   25º21’50.3”57º31’43.7”Kocēnu novads
811.52421Startu ezers   25º31’13.8”57º24’41.5”Priekuļu novads
812.52430Lubūzis   25º42’19.6”57º16’55.3”Raunas novads
813.52434Raunaisis   25º42’20.3”57º15’25.1”Vecpiebalgas novads
814.52506Ninieris   25º17’39.0”57º20’15.8”Priekuļu novads
815.52513Lielais Ansis   25º14’39.8”57º28’07.7”Kocēnu novads
816.52514Rābuta ezers   25º19’51.0”57º25’49.8”Kocēnu novads
817.52516Vaidavas ezers  Vaidavas ezers25º16’30.4”57º26’25.8”Kocēnu novads
818.52518Mazais Bauzis  Mazais Bauža ezers25º12’20.0”57º24’43.0”

Kocēnu novads/

Pārgaujas novads

819.52530Rustēgs (Ungurs)Ungurs (Rustēgs) Rustēga ezers (Unguru ezers)25º04’54.3”57º20’21.6”Pārgaujas novads
820.52543Melnezers   25º09’18.8”57º21’40.1”Pārgaujas novads
821.52544Driškins   25º10’14.4”57º21’42.3”Pārgaujas novads
822.52545Auciema ezers  Auciema ezers25º08’47.8”57º19’43.9”Pārgaujas novads
823.52546Raiskuma ezers  Raiskuma ezers25º09’45.8”57º18’51.6”Pārgaujas novads
824.52551Āraišu ezers  Āraišu ezers25º17’12.6”57º15’00.6”Amatas novads
825.52555Vēķu ezers   25º18’14.3”57º13’39.1”Amatas novads
826.52556Gaucis   25º20’29.8”57º13’15.1”Amatas novads
827.52557Asaru ezers   25º11’42.5”57º08’53.2”Amatas novads
828.52561Rezguļu ezers   25º19’44.0”57º03’57.7”Amatas novads
829.52564Sarkaņu ezers   25º25’36.5”57º02’47.4”Amatas novads
830.52570Kosas ezers   25º22’32.5”57º05’18.8”Amatas novads
831.52575Mazums  Mazuma ezers25º23’09.7”57º13’34.2”Cēsu novads
832.52576Rēveļu ezers   25º17’19.2”57º08’25.5”Amatas novads
833.52609Mazstraudzes dzelve   25º04’58.6”57º17’52.5”Pārgaujas novads
834.52611Muižnieku ezers   25º02’39.2”57º16’51.7”Pārgaujas novads
835.52623Ratnieku ezers  Ratnieku ezers25º01’42.7”57º09’49.7”Līgatnes novads
836.52629Ķiržu ezers   25º02’47.5”57º17’26.1”Pārgaujas novads
837.52634Katvaru ezers  Katvaru ezers24º47’42.5”57º33’34.4”Limbažu novads
838.52639Darbnīcu dīķis   24º47’53.0”57º31’22.3”Limbažu novads
839.52641Zvejnieku ezers   24º51’09.2”57º29’37.1”Limbažu novads
840.52647Rāķis  Rāķa ezers24º55’24.0”57º36’01.9”Kocēnu novads
841.52658Sārumezers  Sārumezers24º49’33.3”57º25’09.6”Pārgaujas novads
842.52659Ruckas ezers  Ruckas ezers24º54’47.9”57º24’55.2”Pārgaujas novads
843.52662Eiķēnu ezers   24º57’45.0”57º22’48.4”Pārgaujas novads
844.52664Pūricas ezers (Ikuldas ezers)  Pūricu ezers25º00’50.0”57º19’09.9”Pārgaujas novads
845.52665Vīņaudu ezers   24º59’58.1”57º21’07.4”Pārgaujas novads
846.52666Riebiņu ezers  Riebiņu ezers24º57’09.3”57º22’38.2”Pārgaujas novads
847.52667Melnezers   24º47’37.2”57º22’52.5”Krimuldas novads
848.52672Plaužu ezers   24º57’31.4”57º18’38.2”Pārgaujas novads
849.52673Pekšu ezers   24º58’14.8”57º18’41.2”Pārgaujas novads
850.52675Braslas ūdenskrātuve   24º55’41.6”57º17’28.2”Pārgaujas novads
851.52685Umuru ezers   24º55’16.2”57º06’56.0”Siguldas novads
852.52697Jērkules ezers   24º45’48.8”57º12’33.6”Krimuldas novads
853.52713Vējupe   24º21’05.6”57º04’18.1”Ādažu novads
854.52714Kadagas ezers  Kadagas ezers24º21’16.5”57º06’59.3”Ādažu novads
855.52715Dzirnezers  Dzirnezers24º18’43.8”57º08’21.3”Carnikavas novads
856.52725Laveru ezers   24º16’01.6”57º06’59.8”Carnikavas novads
857.52732Ummis  Umma ezers24º19’52.4”57º10’04.4”Carnikavas novads
858.52734Vidējais Garezers  Garezeri24º18’42.5”57º10’17.7”Carnikavas novads
859.52735Dienvidu Garezers  Garezeri24º17’43.8”57º09’39.4”Carnikavas novads
860.52736Murata ezers  Muratu ezers27º05’22.7”57º34’53.4”Alūksnes novads
861.52737Lielsloku ezers   26º42’40.6”57º23’50.5”Alūksnes novads
862.52738Kocēnu ūdenskrātuve   25º19’53.3”57º31’28.6”Kocēnu novads
863.52739Muižnieku ezers   25º01’03.1”57º10’00.3”Līgatnes novads
864.53003Limbažu Lielezers  Limbažu Lielezers24º42’02.5”57º29’12.6”Limbažu novads
865.53006Dūņezers  Dūņezers24º42’01.7”57º31’57.6”Limbažu novads
866.53014Āsteres ezers  Āsteres ezers24º42’32.8”57º37’07.3”Limbažu novads
867.53022Greiļu dīķis   24º43’06.3”57º41’37.6”Limbažu novads
868.53024Pāles ūdenskrātuve (Vētras ūdenskrātuve)   24º40’40.7”57º42’07.3”Limbažu novads
869.53029Turmatu dīķis   24º37’49.6”57º41’20.9”Limbažu novads
870.53031Viļķenes muižas dzirnavezers   24º33’56.1”57º36’37.6”Limbažu novads
871.53037Lādes ezers  Lādes ezers24º41’27.9”57º26’11.4”Limbažu novads
872.53040Bruņķītis   24º37’16.4”57º27’03.2”Limbažu novads
873.53041Skujas ezers   24º36’40.8”57º27’48.6”Limbažu novads
874.53042Auziņu ezers  Auziņu ezers24º36’05.0”57º28’22.7”Limbažu novads
875.53043Cimelis   24º38’12.8”57º32’10.6”Limbažu novads
876.53046Dziļezers   24º34’54.8”57º29’44.0”Limbažu novads
877.53047Riebezers  Riebezers24º34’44.0”57º29’28.3”Limbažu novads
878.53051Aģes ezers  Aģes ezers24º49’04.2”57º17’56.1”Krimuldas novads
879.53053Aijažu ezers  Aijažu ezers24º43’15.8”57º22’54.6”Krimuldas novads
880.53064Salas ezers   24º48’46.1”57º16’20.0”Krimuldas novads
881.53066Bīriņu ezers   24º39’37.3”57º14’47.3”Limbažu novads
882.53068Pabažu ezers  Pabažu ezers24º35’37.6”57º15’24.4”Sējas novads
883.53070Mazuikas ezers   24º22’30.6”57º07’41.5”Ādažu novads
884.53071Lieluikas ezers   24º23’08.1”57º08’14.4”Ādažu novads
885.53072Dūņezers  Dūņezers24º21’27.7”57º09’02.0”Ādažu novads
886.53073Lilastes ezers (Līlastes ezers)  Līlastes ezers24º21’21.2”57º10’50.3”Ādažu novads
887.53074Mālkalna dīķis   24º43’11.5”57º28’16.3”Limbažu novads
888.53075Paldažu dīķi   24º44’04.4”57º27’29.2”Limbažu novads
889.54001Bauņu dzirnavezers   25º10’28.4”57º44’34.4”Burtnieku novads
890.54010Vīķvēnu ezers   25º09’07.3”57º30’38.2”Kocēnu novads
891.54011Lielais Bauzis  Lielais Bauža ezers25º11’14.7”57º25’15.7”Kocēnu novads/Pārgaujas novads
892.54016Augstrozes Lielezers  Augstrozes Lielezers25º00’49.6”57º31’42.7”Limbažu novads
893.54019Dauguļu Mazezers  Dauguļu Mazezers25º01’59.7”57º32’48.8”Kocēnu novads
894.54022Mazais Ozolmuižas ezers   25º02’23.8”57º38’11.6”Alojas novads
895.54023Lielais Ozolmuižas ezers   25º02’51.3”57º37’56.6”Alojas novads
896.54028Zilūža ezers   25º14’23.4”57º35’51.1”Kocēnu novads
897.54031Bērzu ezers   25º52’26.2”57º48’39.0”Valkas novads
898.54035Valdis  Valda ezers25º46’13.6”57º44’53.3”Valkas novads
899.54039Kukris   25º44’16.9”57º45’01.9”Valkas novads
900.54040Rūķis   25º42’53.8”57º45’23.1”Valkas novads
901.54048Laņģezers   25º24’58.9”57º59’25.3”Rūjienas novads
902.54058Bezdibenis   25º42’01.4”57º49’23.4”Valkas novads
903.54060Cepšu ezers  Cepšu ezers25º40’30.9”57º50’10.4”Valkas novads
904.54067Burtnieku ezers (Burtnieks)  Burtnieku ezers25º14’28.3”57º44’24.7”Burtnieku novads
905.54069Ķiruma ezers (Kreņa ezers)  Ķiruma ezers25º03’32.8”57º46’43.9”Burtnieku novads
906.54072Ramatas Lielezers  Ramatas Lielezers24º55’59.2”57º59’31.9”Mazsalacas novads
907.54074Mazezers   24º54’28.0”57º58’42.3”Mazsalacas novads
908.54075Purezers   24º54’52.2”57º40’52.0”Alojas novads
909.54076Paužezers   24º55’28.2”57º42’27.3”Alojas novads
910.54079Urgas dzirnavezers   24º57’11.7”57º43’41.5”Alojas novads
911.54081Ungurpils dzirnavezers   24º49’19.5”57º46’13.0”Alojas novads
912.54087Primmas ezers   24º35’36.2”57º44’24.5”Salacgrīvas novads
913.54089Rauskas ūdenskrātuve   25º04’15.2”57º59’52.1”Mazsalacas novads
914.54090Sēļu dīķis   25º12’44.3”57º51’19.1”Mazsalacas novads
915.54091 Sedas dīķi  25°42’51.6”57°42’59.8"Strenču novads
916.56001Kodajezers (Sokas ezers)   24º47’24.8”57º58’27.3”Alojas novads
917.63007Zāģezers   25º58’20.5”57º47’44.6”Valkas novads
918.68001Šešku ezers  Šešku ezers28º07’21.2”56º10’51.5”Zilupes novads
919.68005Gordojs  Gordovas ezers (Gordoja ezers)28º00’14.8”56º11’12.1”Dagdas novads
920.68006Molvejas ezers   28º00’12.0”56º11’58.3”Dagdas novads
921.68007Keiša ezers (Ciša ezers)   28º01’17.0”56º12’22.1”Dagdas novads
922.68008Lielā Paļts   28º03’00.9”56º11’19.6”Dagdas novads
923.68010Plisūns  Plisūna ezers (Plusons, Dunduru ezers)28º00’23.8”56º13’14.1”Ludzas novads
924.68011Škaunas ezers  Šķaunes ezers28º03’34.5”56º15’44.9”Ludzas novads
925.68013Kovšezers   28º01’48.7”56º13’52.3”Ludzas novads
926.68014Ilza ezers  Ilza ezers28º04’29.7”56º14’14.7”Ludzas novads
927.68015Pintu ezers  Pintu ezers28º07’14.7”56º11’05.4”Zilupes novads
928.68018Aglonkas ezers (Pricimovas ezers)   28º06’35.0”56º15’33.9”Ludzas novads
929.68025Zeiļovas ezers   27º59’04.3”56º11’02.1”Dagdas novads
930.68026Audzeļu ezers   27º58’41.8”56º15’36.1”Ludzas novads
931.68027Istras ezers  Istras ezers27º58’33.5”56º14’39.3”Ludzas novads
932.68030Dziļais ezers  Dziļezers27º59’40.7”56º15’11.8”Ludzas novads
933.68031Maroksnas ezers   28º00’38.4”56º16’44.9”Ludzas novads
934.68034Lielais Lauderu ezers  Laudera ezers27º59’27.6”56º20’56.5”Zilupes novads
935.68035Ubuļu ezers   28º02’54.1”56º17’12.9”Ludzas novads
936.68037Dolgojes ezers   28º02’43.7”56º17’55.9”Ludzas novads
937.68038Sološu ezers  Sološu ezers28º04’37.0”56º20’10.5”Zilupes novads
938.68041Brigu ezers  Briģu ezers28º04’11.9”56º24’52.7”Ludzas novads
939.68042Zaļesjes ezers   28º08’27.3”56º20’02.5”Zilupes novads
940.68046Zilezers  Zilezers28º07’25.3”56º30’39.3”Ciblas novads
941.68048Kurjanovas ezers  Kurjanovas ezers27º59’18.5”56º31’52.0”Ciblas novads
942.68049Daļkas ezers (Skiņču ezers)   28º01’28.2”56º33’02.4”Ciblas novads
943.68050Peiteļa ezers  Pīteļa ezers28º02’27.9”56º36’13.3”Ciblas novads
944.68055Micānu ezers  Micānu ezers27º29’49.8”56º37’09.6”Rēzeknes novads
945.68056Meirānu ezers  Meirānu ezers27º31’50.6”56º37’52.5”Rēzeknes novads
946.68066Viraudas ezers  Viraudas ezers27º31’05.1”56º34’42.8”Rēzeknes novads
947.68068Sedziers (Sedziera ezers)Sedziers Sedzera ezers (Zeltiņu ezers)27º33’17.3”56º33’24.1”Rēzeknes novads
948.68070Cirma ezers  Cirma ezers27º36’40.0”56º33’29.8”Ludzas novads
949.68072Pauguļu ezers   27º39’51.8”56º32’56.0”Ludzas novads
950.68073Zviergzdines ezers  Zvirgzdenes ezers27º41’12.2”56º33’37.2”Ciblas novads
951.68077Pūdnīku ezers   27º35’50.9”56º28’52.5”Ludzas novads
952.68078Dukanu ezers  Dukānu ezers27º38’26.3”56º29’55.5”Ludzas novads
953.68080Soidu ezers  Soidu ezers27º39’14.6”56º30’43.0”Ludzas novads
954.68081Zeiļu ezers  Zeiļu ezers27º39’56.6”56º30’43.4”Ludzas novads
955.68085Runtortas ezers   27º41’12.0”56º31’44.1”Ludzas novads
956.68087Audeļu ezers  Audeļu ezers27º48’36.4”56º17’54.1”Ludzas novads
957.68090Brodaižas ezers   27º47’26.9”56º19’02.4”Ludzas novads
958.68094Aunejas ezers   27º51’23.8”56º20’16.7”Ludzas novads
959.68096Rogaižas ezers  Rogaižu ezers27º43’52.4”56º21’32.5”Ludzas novads
960.68097Vorcu ezers   27º44’41.4”56º22’09.4”Ludzas novads
961.68098Porkaļu ezers   27º43’35.0”56º22’55.7”Ludzas novads
962.68100Rancānu ezers   27º45’17.4”56º23’27.8”Ludzas novads
963.68101Ostrovas ezers   27º46’30.5”56º23’17.8”Ludzas novads
964.68104Lielais Filantmuižas ezers   27º48’39.1”56º23’15.6”Ludzas novads
965.68105Škirpānu ezers   27º46’56.1”56º23’25.9”Ludzas novads
966.68107Antoslavas ezers (Stolonu ezers)   27º42’56.9”56º26’20.8”Ludzas novads
967.68108Nierzas ezers  Nirzas ezers (Nierzas ezers)27º54’05.0”56º23’24.1”Ludzas novads
968.68110Leidiukšņa ezers  Līdūkšņas ezers27º51’38.2”56º23’42.9”Ludzas novads
969.68113Lielais Kūrmas ezers  Lielais Kurmas ezers27º47’03.9”56º24’36.5”Ludzas novads
970.68114Mazais Kūrmas ezers  Mazais Kurmas ezers27º48’01.1”56º25’12.0”Ludzas novads
971.68115Zurzu ezers   27º48’07.8”56º27’05.1”Ludzas novads
972.68116Vidējais ezers   27º47’13.2”56º27’43.6”Ludzas novads
973.68117Pildas ezers  Pildas ezers27º46’23.8”56º28’15.9”Ludzas novads
974.68122Dziļūts  Dziļūta ezers27º39’14.4”56º22’18.6”Rēzeknes novads
975.68123Šostu ezers   27º38’23.0”56º22’53.3”Rēzeknes novads
976.68125Bečeru ezers   27º39’24.6”56º23’01.0”Ludzas novads
977.68126Rikopoles ezers   27º36’32.3”56º23’21.7”Rēzeknes novads
978.68130Idzipoles ezers  Idzipoles ezers27º40’59.0”56º20’17.4”Rēzeknes novads
979.68133Garais Snidzins   27º42’47.4”56º23’02.6”Ludzas novads
980.68134Opolais Snidzins  Apaļais Sniedziņa ezers (Augšsniedziņu ezers)27º41’14.5”56º22’38.8”Ludzas novads
981.68138Sleinovas ezers   27º42’18.4”56º23’60.0”Ludzas novads
982.68142Kiudalovas ezers  Lielais Kivdalovas ezers27º40’23.3”56º27’31.8”Ludzas novads
983.68143Tribuku ezers   27º41’10.1”56º28’12.6”Ludzas novads
984.68144Rauzu ezers   27º44’30.0”56º30’33.8”Ludzas novads
985.68145Sporna ezers   27º57’12.3”56º24’26.0”Ludzas novads
986.68152Istalsnas ezers   27º51’21.9”56º29’12.3”Ludzas novads
987.68153Oču ezers   27º49’42.0”56º27’56.4”Ludzas novads
988.68155Diunokļa ezers  Dūnākļu ezers27º42’49.3”56º33’32.5”Ludzas novads
989.68156Mazais Ludzas ezers  Mazais Ludzas ezers27º42’42.1”56º32’57.2”Ludzas novads
990.68157Lielais Ludzas ezers  Lielais Ludzas ezers27º45’59.6”56º32’23.1”Ciblas novads
991.68159Felicianovas ūdenskrātuve   27º51’19.6”56º32’24.6”Ciblas novads
992.68160Franapoles ezers  Franapoles ezers27º47’07.3”56º33’39.6”Ciblas novads
993.68169Rojevkas ezers  Rajevkas ezers27º52’45.2”56º43’22.3”Ciblas novads
994.68176Nūmiernes ezers  Nūmērnes ezers27º31’32.5”56º50’52.9”Kārsavas novads
995.68177Motrīnes ezers   27º36’12.3”56º52’04.9”Baltinavas novads
996.68179Svātiunes ezers  Svētaunes ezers (Jorzavas ezers)27º32’20.6”56º53’19.1”Baltinavas novads
997.68181Obeļovas ezers   27º34’34.9”56º54’12.2”Baltinavas novads
998.68184Orlovas ezers   27º26’10.4”57º01’17.0”Balvu novads
999.68185Ploskīnes ezers  Plaskines ezers27º30’29.9”57º00’43.9”Balvu novads
1000.68188Kuļpines ezers   27º30’33.4”57º11’02.2”Viļakas novads
1001.68189Nastrovas ezers   27º33’58.1”57º11’43.3”Viļakas novads
1002.68190Tepenīcas ezers  Tepenīcas ezers27º36’20.4”57º13’26.5”Viļakas novads
1003.68194Liepnicas ezers   27º41’08.7”57º21’27.4”Alūksnes novads
1004.68197Viļakas ezers  Viļakas ezers27º41’22.0”57º11’34.3”Viļakas novads
Skaidrojumi.

1 ŪTK (2012) ir Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 551 "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru" lietotais ūdenstilpes nosaukums.

2 Vietvārdu datubāzē esošais (2017. gada aprīlī) atšķirīgais ūdenstilpes nosaukums salīdzinājumā ar ŪTK(2012). Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra veido un uztur Vietvārdu datubāzi, un ir vietvārdu informācijas sistēmas pārzinis.

3 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ieteiktais vietvārds oficiāla statusa piešķiršanai, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumu.

4 Ūdenstilpes nosacītā centra koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92, kas noteiktas ģeodēziskajās koordinātās uz rotācijas elipsoīda, ko apzīmē LKS-92 BLh, un kur austrumu garums L un ziemeļu platums B izteikts grādos (º), minūtēs (’) un sekundēs (”) līdz desmitdaļām.

5 Novadi un republikas pilsētas, kuru teritorijā atrodas ūdenstilpe.

6 Ūdenstilpei nav piešķirts nosaukums, tādēļ tā nav iekļauta Vietvārdu datubāzē. Nosaukumus mākslīgām ūdenstilpēm piešķir pašvaldība.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra vietā – labklājības ministrs Jānis Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 4. jūlija
noteikumiem Nr. 403
Ūdenstilpju kodi Ventas upju baseinu apgabalā

Nr.

p. k.

Ūdenstilpes kods

Ūdenstilpes nosaukums

LKS-92 koordinātas4

Novads, pilsēta5

ŪTK (2012)1

Vietvārdu datubāzē2

Oficiālais nosaukums3

Civillikuma

I vai II pielikumā

austrumu

garums L

ziemeļu

platums B

33 – upju baseini no Lietuvas robežas līdz Liepājas ezera kanāla baseinam

1.33003Papes ezers Papes ezersPapes ezers21º02’50.4”56º11’23.0”Rucavas novads

34 – Liepājas ezera kanāla baseins

2.34001Kalšu ezers Kalšu ezersKalšu ezers21º52’11.6”56º21’48.8”Vaiņodes novads
3.34023Tīreļu dīķis   21º45’38.9”56º32’30.6”Vaiņodes novads
4.34024Sepenes ezers Sepenes ezersSepenes ezers21º43’58.9”56º33’25.0”Vaiņodes novads
5.34031Reiņu ezers  Reiņu ezers21º40’19.5”56º32’53.0”Priekules novads
6.34033Krotes dzirnavu dīķis   21º33’01.6”56º32’52.9”Priekules novads
7.34034Bunkas dzirnavezers   21º30’09.2”56º30’05.4”Priekules novads
8.34035Lejpors   21º31’08.8”56º35’26.1”Durbes novads
9.34040Dobeļdīķis   21º36’02.2”56º27’48.5”Priekules novads
10.34043Prūšu ūdenskrātuve   21º29’11.7”56º26’08.3”Priekules novads
11.34063Tāšu ezers Tāšu ezersTāšu ezers21º13’13.6”56º36’36.7”Grobiņas novads
12.34065Ērgļu dīķis   21º16’20.6”56º31’30.1”Grobiņas novads
13.34067Eglīšu dīķis   21º17’12.0”56º31’10.8”Grobiņas novads
14.34068Diekantu dīķis   21º16’25.9”56º30’45.0”Grobiņas novads
15.34072Jardāns   21º11’31.5”56º31’01.7”Grobiņas novads
16.34075Tosmares ezers Tosmares ezersTosmares ezers21º03’26.6”56º34’40.8”Liepāja
17.34077Liepājas ezers  Liepājas ezers21º03’19.2”56º27’29.4”Liepāja/Grobiņas novads/Nīcas novads
18.34082Morķu dīķis   21º26’47.0”56º33’59.3”Durbes novads
19.34083Dubeņu karjera dīķis   21º11’10.6”56º29’25.1”Grobiņas novads
20.34084Velekšņu dīķis   21º34’27.5”56º32’30.7”Priekules novads
21.34085Penta dīķis   21º21’05.1”56º31’38.9”Grobiņas novads
22.34086 Beberliņu ūdenskrātuve  21º01’08.6”56º33’51.4”Liepāja

35 – mazo upju baseini starp Liepājas ezera kanālu un Ventu

23.35003Zvirgzdu ezers  Zvirgzdu ezers21º38’54.8”56º56’04.7”Alsungas novads
24.35013KukšezersKukšu ezers Kukšu ezers21º40’51.2”56º57’24.8”Alsungas novads
25.35017PiņķezersPiņķezers (Piņķu ezers) Pinku ezers21º41’28.3”56º59’51.0”Kuldīgas novads
26.35032Alsungas dzirnavezers   21º34’23.0”56º58’48.5”Alsungas novads
27.35035Īvandes dzirnavezers   21º46’04.9”56º59’17.9”Kuldīgas novads
28.35060Vilgāles ezers Vilgāles ezersVilgāles ezers21º48’31.4”56º52’30.8”Kuldīgas novads
29.35093Dopors   21º30’07.6”56º40’30.9”Aizputes novads
30.35097Lažas ūdenskrātuve   21º37’50.2”56º42’39.6”Aizputes novads
31.35098Mucenieku dīķisMucenieku dīķis  21º40’12.4”56º39’24.0”Aizputes novads
32.35114Tīdu ezers  Tīdu ezers21º45’22.5”56º37’51.6”Aizputes novads
33.35115Blendienas dīķis   21º41’28.9”56º40’27.9”Aizputes novads
34.35118Krūzgaļu dīķis   21º42’08.8”56º40’52.6”Aizputes novads
35.35119Krauzes dīķis   21º44’36.2”56º41’45.4”Aizputes novads
36.35287Prāvāju dīķis   21º44’13.7”56º41’34.2”Aizputes novads
37.35129Tapiņu dīķis   21º44’57.5”56º40’06.6”Aizputes novads
38.35132Kazdangas dzirnavezers   21º44’19.8”56º43’27.6”Aizputes novads
39.35164KanersKaneris  21º46’17.6”56º47’22.8”Kuldīgas novads
40.35169Rakauska dīķis   21º49’09.1”56º47’51.1”Kuldīgas novads
41.35182Ķikuru ezers Ķikuru ezersĶikuru ezers21º39’37.4”56º48’03.9”Kuldīgas novads
42.35183Alokstes ūdenskrātuve   21º35’09.8”56º47’53.8”Aizputes novads
43.35188Dzintarnieku dīķis   21º28’21.0”56º48’53.9”Aizputes novads
44.35196Mazdzērves dīķis   21º29’27.1”56º46’33.8”Aizputes novads
45.35197Krievpurva dīķis   21º28’03.9”56º46’52.1”Aizputes novads
46.35199Elku dīķis   21º30’12.1”56º47’28.4”Aizputes novads
47.35201Tāšu Padures dzirnavezers   21º42’52.5”56º35’53.2”Aizputes novads
48.35209Plūdākslis   21º32’35.2”56º40’06.9”Aizputes novads
49.35210Durbes ezers Durbes ezersDurbes ezers21º21’32.8”56º36’56.6”Durbes novads
50.35211Purva dīķis   21º23’36.3”56º36’26.8”Durbes novads
51.35217Mačpors   21º22’22.6”56º39’27.5”Durbes novads
52.35218Rimmas dīķis   21º21’35.3”56º39’31.0”Durbes novads
53.35221Lielais Bērzu dīķis   21º18’16.2”56º42’01.8”Durbes novads
54.35223Vīksnas dīķis   21º24’29.1”56º39’42.1”Durbes novads
55.35237Tīpors   21º28’45.1”56º39’13.2”Durbes novads
56.35258Dzēkainis   21º26’11.6”56º44’35.6”Aizputes novads
57.35279Aploku dīķis   21º41’02.3”56º39’03.1”Aizputes novads
58.35280Atgarozas dīķis   21º31’54.8”56º48’06.8”Aizputes novads
59.35281Baložu dīķis   21º43’36.0”56º39’02.4”Aizputes novads
60.35282Poļu dīķis   21º31’24.5”56º45’18.9”Aizputes novads
61.35283Zviedru dīķis   21º44’57.1”56º40’55.5”Aizputes novads
62.35284Zveju dīķis   21º33’42.0”56º48’45.2”Aizputes novads
63.35285Jaunostiņu dīķis   21º26’54.2”56º39’15.4”Aizputes novads
64.35286Lāču dīķis   21º31’24.9”56º47’01.2”Aizputes novads
65.35288Buļļu dīķis   21º23’55.1”56º35’16.9”Durbes novads
66.36001Ukru ezers   23º03’27.6”56º20’15.1”Auces novads
67.36009Vadakstes ūdenskrātuve   22º47’17.7”56º22’04.0”Saldus novads
68.36012Zvārdes ezers (Odzēnu ezers)  Zvārdes ezers (Odzēnu ezers)22º36’13.0”56º34’25.7”Saldus novads
69.36013Svētaiņu ezers (Sila ezers)   22º38’09.7”56º32’51.1”Saldus novads
70.36014Ķerkliņu ezers  Ķerkliņu ezers22º40’44.2”56º31’20.9”Saldus novads
71.36015Glūdaiņu dīķis   22º43’35.3”56º33’04.5”Saldus novads
72.36021Ķēniņu dīķis   22º24’34.8”56º27’32.7”Saldus novads
73.36022Ezeres dzirnavu dīķis   22º22’14.7”56º24’16.8”Saldus novads
74.36026Ezerkalna dīķis   22º17’21.1”56º27’35.5”Saldus novads
75.36031Kanavišķu dīķis   22º07’07.5”56º27’17.6”Saldus novads
76.36033Sāmeļu dīķis   22º25’32.6”56º35’37.9”Saldus novads
77.36036Rupeiku dīķis   22º19’41.8”56º34’55.8”Saldus novads
78.36037Plocenieku dīķis   22º17’14.3”56º34’55.9”Saldus novads
79.36039Groskopu dīķis   22º17’32.1”56º34’39.1”Saldus novads
80.36040Pampāļu dzirnavu dīķis   22º12’47.7”56º32’45.5”Saldus novads
81.36043Zaņas dzirnavu dīķis   22º10’58.5”56º27’20.3”Saldus novads
82.36044Mednieku dīķis   22º14’30.5”56º26’45.9”Saldus novads
83.36053Pižuka dīķis   21º50’53.8”56º25’32.8”Vaiņodes novads
84.36054Bātas dzirnavu dīķis   21º53’27.3”56º26’48.0”Vaiņodes novads
85.36059Viesdauga   21º55’44.0”56º29’44.3”Vaiņodes novads
86.36064Briņķu ezers   21º50’30.7”56º31’25.6”Skrundas novads
87.36083Ilziks   21º46’35.3”56º36’51.9”Aizputes novads
88.36095Krievkalnu dīķis   21º57’35.6”56º34’59.4”Skrundas novads
89.36109Rūtiņu dīķis   22º41’49.6”56º37’51.0”Brocēnu novads
90.36114Cieceres ezers  Cieceres ezers22º33’44.7”56º38’52.2”Brocēnu novads
91.36116Pīsenieku dīķis   22º37’02.8”56º35’32.5”Saldus novads
92.36117Lielais Lemzeres dīķis   22º34’36.3”56º35’46.0”Brocēnu novads
93.36120Ildzis   22º35’24.6”56º43’49.2”Brocēnu novads
94.36128Baltezers   22º38’04.6”56º40’49.8”Brocēnu novads
95.36133Brocēnu ezers (Brocenu ezers)  Brocēnu ezers22º33’10.8”56º41’54.9”Brocēnu novads
96.36134Saldus ezers  Saldus ezers22º30’38.5”56º40’26.1”Saldus novads
97.36143Lapsu dīķis   22º22’28.9”56º39’09.8”Saldus novads
98.36146Dekšņas dīķis   22º22’24.1”56º37’50.4”Saldus novads
99.36147Silzemju dīķis   22º23’40.8”56º37’56.2”Saldus novads
100.36151Pakuļu ūdenskrātuve   22º19’35.2”56º41’10.9”Saldus novads
101.36152Ķēniņu dīķis   22º23’29.1”56º45’32.9”Saldus novads
102.36153Lašupes dzirnavu dīķis   22º17’46.6”56º42’32.2”Saldus novads
103.36158Planku dīķis   22º19’05.3”56º36’29.4”Saldus novads
104.36173Veiķenieku ezers  Veiķenieku ezers22º14’22.1”56º44’19.4”Saldus novads
105.36208Āpezers (Āpu ezers)ĀpezersĀpezers 21º53’27.8”56º55’35.3”Kuldīgas novads
106.36214Zutēnu dīķis   22º26’56.7”56º51’17.7”Saldus novads
107.36215Šķēdes dzirnavezers   22º15’19.5”56º53’31.7”Kuldīgas novads
108.36216Spīķu ūdenskrātuve   22º17’36.0”56º53’03.7”Kuldīgas novads/ Saldus novads
109.36221Luntes dīķis   22º17’45.2”56º49’34.1”Saldus novads
110.36232Buku dīķis (Upesmuižas dzirnavu dīķis)

Buka dīķis

(Upesmuižas dzirnavu dīķis)

  22º22’12.9”56º57’55.9”Kuldīgas novads
111.36249Blaku dīķi   22º01’09.8”57º00’32.2”Kuldīgas novads
112.36253Kliģu ezers  Kliģu ezers23º06’31.4”56º43’12.3”Tukuma novads
113.36255Brandavu ezers   23º04’20.5”56º45’03.2”Jaunpils novads
114.36256Lestenes ezers (Pālansu ezers)  Pālansu ezers (Lestenes ezers)23º04’15.3”56º46’20.1”Tukuma novads
115.36263Brencis   22º54’57.2”56º46’40.7”Jaunpils novads
116.36264Glūdainis   22º55’05.3”56º46’18.6”Jaunpils novads
117.36270Lielais Lācis   22º56’53.1”56º47’41.3”Jaunpils novads
118.36281Remtes ezers  Remtes ezers22º41’05.6”56º44’10.8”Brocēnu novads
119.36285Kaiju dīķis   22º42’40.8”56º44’50.4”Brocēnu novads
120.36295Viesatu dzirnavezers   22º50’37.9”56º47’58.9”Jaunpils novads
121.36307Purdīķis   22º46’12.9”56º54’02.6”Kandavas novads
122.36313Bauju dīķis   22º48’22.2”56º58’58.8”Kandavas novads
123.36314Kukšu dzirnavu ezers   22º51’18.4”56º58’33.3”Tukuma novads
124.36320Sēmes ezers Sēmes ezersSēmes ezers23º04’20.4”57º03’06.3”Tukuma novads
125.36323Pilsētas ezers   23º05’09.8”57º05’49.8”Tukuma novads
126.36325Sīļezers   23º03’17.7”57º05’11.3”Tukuma novads
127.36340Klagātu dīķis   22º38’58.2”56º45’32.5”Brocēnu novads
128.36341Lanceņu dīķis   22º37’48.5”56º47’04.7”Brocēnu novads
129.36347Kazukalnu dīķis   22º42’26.6”56º48’40.7”Kandavas novads
130.36355Vecsatiķu dzirnavu dīķis   22º32’15.7”56º47’35.6”Brocēnu novads
131.36364Ķirpdīķis   22º36’53.2”56º54’42.2”Kandavas novads
132.36371Lainums   22º30’11.3”56º57’04.1”Kandavas novads
133.36376Vēderiņu dīķis   22º34’28.5”56º57’27.0”Kandavas novads
134.36379Purva dīķis   22º35’12.6”56º57’52.1”Kandavas novads
135.36380Punku dīķis   22º33’27.6”56º57’21º.0”Kandavas novads
136.36391Segliņu ezers   22º15’53.8”57º05’30.1”Kuldīgas novads
137.36393Dzilonis   22º16’57.6”57º07’23.0”Kuldīgas novads
138.36396Slujas ezers Slujas ezersSlujas ezers22º10’14.0”57º05’53.9”Kuldīgas novads
139.36397Mežzīles dzirnavezers   22º12’41.6”57º04’38.7”Kuldīgas novads
140.36400Sviriņezers (Sviriņu ezers)   22º12’29.4”57º00’57.5”Kuldīgas novads
141.36406Mazais Nabas ezers Mazais Nabas ezersMazais Nabas ezers21º50’35.2”57º04’01.2”Kuldīgas novads
142.36407Lielais Nabas ezers Lielais Nabas ezersLielais Nabas ezers21º48’40.4”57º04’12.1”Kuldīgas novads
143.36408Kāžezers Kāžezers 21º50’21.0”57º10’03.2”Ventspils novads
144.36417Vendzavas dzirnavezers   21º40’36.7”57º09’49.5”Ventspils novads
145.36427Klāņezers KlāņezersKlāņezers21º46’38.5”57º27’56.6”Ventspils novads
146.36429Berkindīķis   22º27’01.6”56º49’28.8”Saldus novads
147.36430Celmu dīķis   22º13’01.9”56º27’46.7”Saldus novads
148.36431Driguļu dīķis   22º30’56.7”56º32’14.6”Saldus novads
149.36432Smilgu dīķis   22º19’23.9”56º45’24.7”Saldus novads
150.36433Reņģenes dīķis   22º28’27.1”56º27’39.6”Saldus novads
151.36434Liepas dīķis   22º10’33.3”56º28’54.7”Saldus novads
152.36435Jaunsātu grantskarjera dīķis   22º56’50.1”56º58’01.1”Tukuma novads

37 – mazo upju baseini starp Ventu un Lielupi

153.37029Valguma ezers Valguma ezersValguma ezers23º18’34.1”56º59’22.5”Engures novads
154.37036Kugrainis   23º23’21º.5”57º01’40.7”Engures novads
155.37042Kaņieris KaņierisKaņiera ezers23º27’59.4”57º00’08.4”Engures novads
156.37043Seklis SeklisSekļa ezers23º07’16.9”57º00’15.9”Tukuma novads
157.37066Dursupes ezersDursupes dzirnavezers  22º52’37.7”57º11’37.0”Talsu novads
158.37087Pļavu ezers   22º53’19.8”57º15’38.8”Talsu novads
159.37088Dzirciema ezers  Dzirciema ezers23º00’41.8”57º06’48.0”Tukuma novads
160.37090Rindzeles ezers   23º03’03.7”57º08’20.3”Tukuma novads
161.37091Vaskaris   23º02’12.4”57º09’35.2”Tukuma novads
162.37094Rideļu dzirnavezers   23º05’15.2”57º09’04.7”Engures novads
163.37096Engures ezers  Engures ezers23º06’35.5”57º15’55.0”Mērsraga novads/Engures novads/Tukuma novads/Talsu novads
164.37106Laidzes ezers  Laidzes ezers22º41’05.3”57º17’52.0”Talsu novads
165.37124Kuļļu dīķis   22º29’41.1”57º19’48.0”Talsu novads
166.37133Dižklajamdīķis   22º29’24.4”57º24’48.5”Talsu novads
167.37134Sasmakas ezers (Valdemārpils ezers)Sasmakas ezers Sasmakas ezers (Valdemārpils ezers, Ārlavas ezers)22º36’54.0”57º21’54.1”Talsu novads
168.37141Lubezers  Lubezers22º38’23.4”57º23’46.7”Talsu novads
169.37164 Talsu ezers  22º35’45.3”57º14’34.2”Talsu novads
170.37165Vilkmuižas ezers   22º35’15.1”57º15’06.7”Talsu novads
171.37171Kalnimantu dīķis   22º24’54.0”57º18’32.2”Talsu novads
172.37174Stūriņezers   22º21’13.4”57º20’05.8”Talsu novads
173.37179Seklene (Velnezers)   22º16’ 48.5”57º17’59.0”Ventspils novads
174.37181Sipenes dzirnavezers   22º04’26.0”57º20’02.7”Ventspils novads
175.37185Dižiere (Pilsezers)   22º15’45.4”57º19’17.3”Ventspils novads
176.37190Kaļķu dīķis   22º25’03.5”57º32’49.9”Dundagas novads
177.37193Pāces dīķis (Baložezers)   22º16’33.8”57º29’17.2”Dundagas novads
178.37194Pāces dzirnavezers   22º16’48.8”57º29’53.7”Dundagas novads
179.37196Būšnieku ezers Būšnieku ezersBūšnieku ezers21º38’38.0”57º26’43.9”Ventspils
180.37198Skarbezers   22º04’42.3”57º33’15.3”Ventspils novads
181.37200Pluncezers  Plunču ezers22º23’06.0”57º10’45.4”Talsu novads
182.37204Spāres ezers  Spāres ezers22º18’46.8”57º13’02.4”Talsu novads
183.37208Ilziķis   22º10’46.3”57º15’40.4”Ventspils novads
184.37209Tirukšezers   22º11’51.7”57º14’08.8”Ventspils novads
185.37212Rūmikezers   22º18’11.6”57º10’06.9”Talsu novads
186.37214Kalvenes ezers   22º18’01.9”57º09’33.1”Talsu novads
187.37216Kāņezers  Mordangas–Kāņu ezers22º17’31.1”57º08’46.4”Talsu novads
188.37251Mordangas ezers  Mordangas–Kāņu ezers22º17’02.0”57º08’42.3”Talsu novads
189.37217Kleinis   22º18’32.3”57º08’53.7”Talsu novads
190.37218Gulbju ezers  Gulbju ezers22º15’16.4”57º12’48.6”Talsu novads
191.37220Gulbis GulbisGulbja ezers22º17’19.5”57º06’41.8”Kuldīgas novads
192.37221Mežmuižas ezers   22º16’31.0”57º07’30.5”Kuldīgas novads
193.37223Usmas ezers Usmas ezersUsmas ezers22º08’28.2”57º11’11.3”Ventspils novads
194.37226Lakšezers   22º07’12.6”57º14’40.7”Ventspils novads
195.37232Svētes ūdenskrātuve   21º57’06.9”57º17’48.4”Ventspils novads
196.37233Puzes ezers Puzes ezersPuzes ezers21º57’46.1”57º19’58.2”Ventspils novads
197.37236Zigatezers Zigatezers 21º54’05.0”57º33’17.2”Ventspils novads
198.37238Makšķerezers   21º55’35.2”57º33’30.0”Ventspils novads
199.37242Garais ezers   21º57’39.6”57º34’00.1”Ventspils novads
200.37248StruņķdīķisStruņķu dīķis  22º23’36.4”57º18’30.4”Talsu novads
201.37250Odumu dīķisOdumu dīķis  22º25’38.0”57º29’25.4”Dundagas novads
Skaidrojumi.

1 ŪTK (2012) ir Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 551 "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru" lietotais ūdenstilpes nosaukums.

2 Vietvārdu datubāzē esošais (2017. gada aprīlī) atšķirīgais ūdenstilpes nosaukums salīdzinājumā ar ŪTK(2012). Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra veido un uztur Vietvārdu datubāzi, un ir vietvārdu informācijas sistēmas pārzinis.

3 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ieteiktais vietvārds oficiāla statusa piešķiršanai, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumu.

4 Ūdenstilpes nosacītā centra koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92, kas noteiktas ģeodēziskajās koordinātās uz rotācijas elipsoīda, ko apzīmē LKS-92 BLh, un kur austrumu garums L un ziemeļu platums B izteikts grādos (º), minūtēs (’) un sekundēs (”) līdz desmitdaļām.

5 Novadi un republikas pilsētas, kuru teritorijā atrodas ūdenstilpe.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra vietā – labklājības ministrs Jānis Reirs
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 4. jūlija
noteikumiem Nr. 403
Ūdenstilpju kodi Lielupes upju baseinu apgabalā

Nr. p. k.

Ūdenstilpes kods

Ūdenstilpes nosaukums

LKS-92 koordinātas4

Novads, pilsēta5

ŪTK (2012)1

Vietvārdu

datubāzē 2

Oficiālais nosaukums3

Civillikuma

I vai II pielikumā

austrumu

garums L

ziemeļu

platums B

22 – Nemunas baseins

1.22004Mazais Subates ezers  Mazais Subates ezers25º53’53.4”55º59’41.9”Ilūkstes novads
2.22007Svuiļu ezers   25º55’18.2”56º01’50.4”Ilūkstes novads
3.22008Āzišķu ezers   25º54’44.2”56º01’38.1”Ilūkstes novads
4.22009Lielais Subates ezers  Lielais Subates ezers25º55’07.0”56º00’39.6”Ilūkstes novads
5.22010Kazimirvāles ezers   25º56’53.9”55º59’52.6”Ilūkstes novads
6.22014Kaminčas ezersKamiņčas ezers Kaminčas ezers26º03’10.8”55º59’10.0”Ilūkstes novads

38 – Lielupes baseins

7.38002Ilzu ezers

Ilzu ezers

(Garais ezers)

 Garais ezers (Akmeņu ezers, Ilzes ezers)25º31’50.7”56º09’47.1”Viesītes novads
8.38006Patmalnieku ezers   25º56’03.7”56º03’16.7”Ilūkstes novads
9.38015Zuju ezers   25º50’55.1’56º06’53.4”Aknīstes novads
10.38016Vecmuižas ezers   25º45’20.9”56º07’49.5”Aknīstes novads
11.38025Dumblis  Aizdumbles ezers (Dumbļa ezers, Dutvulu ezers)25º34’37.0”56º09’28.1”Viesītes novads
12.38027Krīgānu ezers  Krīgānu ezers25º28’07.2”56º12’07.4”Viesītes novads
13.38029Viņaukas ezersViņaukas ezers (Ķebānu ezers)  25º28’43.8”56º11’13.6”Viesītes novads
14.38031Sūpes ezers  Sūpes ezers25º39’19.8”56º16’44.3”Viesītes novads
15.38032Mazais Klauces ezers   25º35’47.6”56º17’13.0”Viesītes novads
16.38033Lielais Klauces ezers   25º34’03.4”56º17’08.6”Viesītes novads
17.38036Saukas ezers  Saukas ezers25º28’01.7”56º15’51.3”Viesītes novads
18.38037Štulvis   25º22’13.3”56º15’03.4”Neretas novads
19.38043Vasarāja ezers   25º39’45.1”56º21’32.3”Viesītes novads
20.38044Viesītes ezers  Viesītes ezers25º39’44.1”56º21’03.9”Viesītes novads
21.38049Mazsunākstes ezers   25º30’04.3”56º26’51.8”Jaunjelgavas novads
22.38062Rundāles dzirnavu ezers   24º00’59.7”56º25’17.3”Rundāles novads
23.38079Lielplatones ūdenskrātuve   23º40’09.8”56º27’57.0”Jelgavas novads
24.38080Platones ūdenskrātuve   23º41’42.7”56º32’02.5”Jelgavas novads
25.38083Znotiņu ezers (Aklais ezers)  Znotiņu ezers (Aklais ezers)25º08’11.6”56º29’53.6”Jaunjelgavas novads
26.38087Vāveres ezers   24º48’05.2”56º33’10.3”Vecumnieku novads
27.38091Rukšu ezers   24º35’48.0”56º25’21.6”Vecumnieku novads
28.38092Ozolaines dīķis   24º28’10.7”56º26’39.3”Bauskas novads
29.38094Griķu dīķis   23º51’12.0”56º41’07.4”Ozolnieku novads
30.38096Ozolnieku ezers (Ozolnieku ūdenskrātuve)Ozolnieku ezers  23º48’04.8”56º41’12.9”Ozolnieku novads
31.38099Bārbeles ezers   24º34’36.2”56º27’50.1”Vecumnieku novads
32.38101Vecais ezers   24º32’29.4”56º36’25.1”Vecumnieku novads
33.38102Jaunais ezers   24º31’10.8”56º36’04.0”Vecumnieku novads
34.38106Staņķu dzirnavu ezers   24º29’33.0”56º39’14.3”Vecumnieku novads
35.38116Augstkalnes dzirnavu ezers   23º19’47.9”56º24’12.6”Tērvetes novads
36.38118Mūrmuižas dzirnavu ezers   23º31’07.4”56º25’55.3”Jelgavas novads
37.38128Gulbju ūdenskrātuve (Gulbju ezers)Gulbju ezers (Gulbju ūdenskrātuve)  23º24’10.9”56º30’00.8”Tērvetes novads
38.38130Velēnu dīķis   23º12’36.4”56º27’13.0”Tērvetes novads
39.38131Klūnu dīķis   23º13’26.8”56º27’14.9”Tērvetes novads
40.38132Indrānu ūdenskrātuve   23º20’08.5”56º29’17.9”Tērvetes novads
41.38136Lielauces ezers Lielauces ezersLielauces ezers22º54’11.6”56º32’02.5”Auces novads
42.38140Vipēdis (Lielais  Vipēdis)  Lielais Vipēda ezers22º59’49.9”56º35’24.1”Dobeles novads
43.38153Bēnes dzirnavezers (Bēnes ezers)Bēnes dzirnavezers  23º02’54.5”56º29’19.4”Auces novads
44.38157Kroņauces dzirnavu ezers   23º19’53.6”56º30’53.5”Tērvetes novads
45.38161Sauzeru dīķis   22º48’49.5”56º35’24.1”Dobeles novads
46.38170Pona dīķis (Pones dīķis)   22º48’42.3”56º35’48.1”Dobeles novads
47.38172Purviņu dīķi   22º49’25.7”56º35’49.8”Dobeles novads
48.38189Blīdenes dzirnavu ezers   22º47’05.0”56º39’27.3”Brocēnu novads
49.38192Jerlaku dīķis   22º48’49.2”56º37’14.4”Brocēnu novads
50.38193Dāvainis   22º49’05.1”56º38’00.0”Brocēnu novads
51.38196Žvinguļu dīķis   22º53’37.1”56º37’09.4”Dobeles novads
52.38199Svētes ezers Svētes ezersSvētes ezers22º58’54.1”56º37’01.5”Dobeles novads
53.38200Zebrus ezers Zebrus ezersZebrus ezers22º59’07.4”56º37’55.1”Dobeles novads
54.38201Palejas dzirnavu ezers   22º58’11.8”56º39’57.1”Dobeles novads
55.38203Annenieku ūdenskrātuve   23º04’40.4”56º40’20.6”Dobeles novads
56.38218Ķimšu ūdenskrātuve   23º02’25.4”56º43’57.0”Jaunpils novads
57.38220Lielapsauju ezers  Lielapsauju ezers (Apsauju ezers)23º04’55.7”56º43’04.2”Jaunpils novads
58.38228Rūju dīķi   23º12’33.9”56º37’07.5”Dobeles novads
59.38231Lāču dīķis   23º15’50.4”56º39’17.0”Dobeles novads
60.38237Sesavas ezers   23º01’08.7”56º34’11.4”Auces novads
61.38238Spārņa ezers  Spārņa ezers23º02’20.7”56º33’12.2”Auces novads
62.38246Naudītes dīķis   23º11’04.1”56º32’08.7”Dobeles novads
63.38251Apguldes ezers  Apguldes ezers23º14’47.2”56º32’26.4”Dobeles novads
64.38263Gaurata ezers  Gauratas ezers23º17’20.5”56º39’54.8”Dobeles novads
65.38267Lielais Ausekļu dīķis   23º17’26.0”56º41’12.4”Dobeles novads
66.38271Džūkstes ūdenskrātuve   23º15’34.8”56º47’50.5”Tukuma novads
67.38272Lancenieku dzirnavu ezers   23º20’14.2”56º48’51.4”Tukuma novads
68.38295Dūņieris  Dūņiera ezers23º29’57.7”56º59’18.9”Engures novads
69.38297Melnezers   23º31’38.2”56º58’08.7”Jūrmala
70.38305Aklais ezers   23º34’37.2”56º56’18.8”Jūrmala
71.38306Akacis   23º33’04.9”56º56’30.6”Jūrmala
72.38311Slokas ezers Slokas ezersSlokas ezers23º33’42.4”56º57’21.0”Jūrmala
73.38320Beberbeķu dzirnavezers   23º55’23.5”56º55’49.6”Babītes novads
74.38322Božu ūdenskrātuve   23º52’42.9”56º54’34.2”Babītes novads
75.38323ºTīreļu ūdenskrātuveSkaista ezers  23º48’46.7”56º51’05.4”Babītes novads
76.38325Babītes ezers Babītes ezersBabītes ezers23º44’28.4”56º55’14.7”Babītes novads
77.38332Arves ezers   24º24’51.1”56º34’20.9”Vecumnieku novads
78.38326Beibežu dīķis   24º24’51.1”56º33’50.0”Vecumnieku novads
79.38327Sahalīnes dīķis   23º33’47.8”56º50’49.6”Valgundes novads
80.38328Mariņmuižas dīķis   23º10’05.9”56º47’07.8”Tukuma novads
81.38329Svitenes ūdenskrātuve   23º55’15.6”56º22’08.7”Rundāles novads
82.38330Auniņu dīķis   22º53’42.0”56º36’48.0”Dobeles novads
83.38331Ruļļu karjera dīķis   23º41’00.3”56º35’35.6”Jelgavas novads

Skaidrojumi.

1 ŪTK (2012) ir Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 551 "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru" lietotais ūdenstilpes nosaukums.

2 Vietvārdu datubāzē esošais (2017. gada aprīlī) atšķirīgais ūdenstilpes nosaukums salīdzinājumā ar ŪTK(2012). Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra veido un uztur Vietvārdu datubāzi, un ir vietvārdu informācijas sistēmas pārzinis.

3 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ieteiktais vietvārds oficiāla statusa piešķiršanai, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumu.

4 Ūdenstilpes nosacītā centra koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92, kas noteiktas ģeodēziskajās koordinātās uz rotācijas elipsoīda, ko apzīmē LKS-92 BLh, un kur austrumu garums L un ziemeļu platums B izteikts grādos (º), minūtēs (’) un sekundēs (”) līdz desmitdaļām.

5 Novadi un republikas pilsētas, kuru teritorijā atrodas ūdenstilpe.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra vietā – labklājības ministrs Jānis Reirs
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 4. jūlija
noteikumiem Nr. 403
Ūdenstilpju kodi Gaujas upju baseinu apgabalā

Nr. p. k.

Ūdenstilpes kods

Ūdenstilpes nosaukums

LKS-92 koordinātas4

Novads, pilsēta5

ŪTK (2012)1

Vietvārdu datubāzē2

Oficiālais nosaukums3

Civillikuma

I vai II pielikumā

austrumu

garums L

ziemeļu

platums B

52 – Gaujas baseins

1.52002Zobols  Zobola ezers25º42’06.1”57º04’28.2”Vecpiebalgas novads
2.52005Brenkūzis   25º39’08.7”57º07’55.9”Vecpiebalgas novads
3.52008Sērmūkšu ezers   25º30’21.0”57º07’36.6”Amatas novads
4.52012Gulbenes ezers (Gulbēris)Gulbenes ezers  25º36’24.6”57º12’39.8”Vecpiebalgas novads
5.52013Bānūžu ezers  Bānūžu ezers25º35’27.5”57º08’43.1”Vecpiebalgas novads
6.52014Ilzes ezers   25º37’29.4”57º08’01.0”Vecpiebalgas novads, Taurenes pagasts
7.52015Stupēnu ezers   25º38’58.5”57º08’32.1”Vecpiebalgas novads
8.52016Dabaru ezers   25º39’09.0”57º09’04.6”Vecpiebalgas novads
9.52022Ilzes ezers   25º38’43.6”57º14’01.1”Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts
10.52024Kaupēnu ezers   25º40’36.5”57º13’56.3”Vecpiebalgas novads
11.52025Juveris  Juvera ezers25º40’25.2”57º13’16.8”Vecpiebalgas novads
12.52028

Arāja ezers

(Āraisis)

  Āraiša ezers25º40’15.4”57º11’56.6”Vecpiebalgas novads
13.52030Kapsētas ezers   25º41’06.5”57º11’24.3”Vecpiebalgas novads
14.52032Taurenes ezers  Taurenes ezers25º41’39.1”57º09’41.6”Vecpiebalgas novads
15.52033Auļukalna ezers   25º47’05.2”57º13’34.2”Raunas novads
16.52038Gailītis   25º49’45.6”57º06’34.4”Vecpiebalgas novads
17.52044Seisums   25º49’01.2”57º13’58.4”Raunas novads
18.52045Brengūzis   25º50’43.1”57º13’43.1”Raunas novads
19.52046Draudzesskolas ezers  Skolas ezers (Drustu ezers)25º50’13.1”57º13’13.1”Raunas novads
20.52048Rudiņu ezers   25º49’23.4”57º12’08.4”Jaunpiebalgas novads
21.52049Krogus ezers   25º51’34.7”57º13’40.6”Raunas novads
22.52050Kreiļu ezers   25º51’52.0”57º12’26.2”Raunas novads
23.52052Dūķis   25º56’42.0”57º12’49.7”Raunas novads
24.52061Bricu ezers   25º52’13.7”57º06’54.8”Jaunpiebalgas novads
25.52063Slieķu ezers   25º50’45.3”57º07’33.6”Jaunpiebalgas novads
26.52077Kalmodu ezers  Kalmodu ezers26º11’24.3”57º15’32.9”Gulbenes novads
27.52078Cepļu ezers   26º11’28.7”57º15’18.1”Gulbenes novads
28.52086Galgauskas ezers  Galgauskas ezers26º31’59.3”57º13’31.5”Gulbenes novads
29.52087Roznieku ezers   26º30’25.1”57º15’45.9”Gulbenes novads
30.52104Mazais Virānes ezers  Mazais Virānes ezers26º21’49.9”57º02’38.0”Cesvaines novads
31.52105Lielais Virānes ezers  Lielais Virānes ezers26º21’14.5”57º03’27.9”Gulbenes novads
32.52119Sudals  Sudalezers26º41’04.0”57º18’57.4”Gulbenes novads/ Alūksnes novads
33.52121Augulienas ezers  Augulienas ezers26º41’49.1”57º16’14.6”Gulbenes novads
34.52122Pintelis  Pinteļa ezers26º44’12.5”57º16’26.6”Gulbenes novads
35.52125Sprīvuļu ezers  Sprīvuļu ezers26º49’28.3”57º18’50.8”Gulbenes novads
36.52127Opulītis   26º47’30.0”57º18’08.6”Gulbenes novads
37.52128Ķiploks  Ķiploku ezers26º42’49.3”57º19’43.1”Alūksnes novads
38.52138Mustera ezers   26º22’21.0”57º15’55.7”Gulbenes novads
39.52140Ādmiņu ezers  Ādmiņu ezers26º23’59.7”57º15’55.1”Gulbenes novads
40.52159Duniju ezers   25º59’16.2”57º14’44.0”Raunas novads
41.52173Lizdoles ezers  Lizdoles ezers25º50’17.3”57º17’37.6”Smiltenes novads
42.52185Kalna Bužezers   26º18’17.3”57º26’21.5”Apes novads
43.52190Zvārtavas ezers  Zvārtavas ezers26º21’50.4”57º32’03.0”Apes novads
44.52196Lielais Baltiņš   26º57’50.0”57º35’58.1”Alūksnes novads
45.52200Raipala ezers  Raipala ezers26º58’47.6”57º35’08.0”Alūksnes novads
46.52201Pilskalna ezers   26º55’24.5”57º35’19.4”Alūksnes novads
47.52209Vaidavas ezers  Vaidavas ezers27º06’19.6”57º33’26.9”Alūksnes novads
48.52216Lūkumītis  Lūkumīša ezers27º06’57.7”57º29’59.0”Alūksnes novads
49.52222Veclaicenes ezers   27º00’44.1”57º33’53.5”Alūksnes novads
50.52250Kalekaura ezers   26º47’09.3”57º34’05.3”Apes novads
51.52262Pātražs  Pātraža ezers26º43’09.0”57º20’28.0”Alūksnes novads
52.52264Dūju dambis   26º44’56.1”57º23’00.4”Alūksnes novads
53.52265Luksta ezers   26º41’53.8”57º25’26.6”Apes novads
54.52268Garais ezers  Garais ezers26º40’58.7”57º26’09.2”Apes novads
55.52299Leišu ezers   26º03’25.1”57º40’33.1”Valkas novads
56.52317Vēderis  Vēdera ezers26º08’48.0”57º35’26.9”Valkas novads
57.52319Sētas ezers   26º10’36.1”57º35’19.6”Valkas novads
58.52320Garūlis   26º11’34.4”57º35’33.3”Valkas novads
59.52322Salainis  Salaiņa ezers26º09’35.9”57º34’59.4”Valkas novads
60.52323Vadainis  Vadaiņa ezers26º08’18.0”57º34’49.9”Valkas novads
61.52326Spicieris   25º57’30.1”57º25’15.5”Smiltenes novads
62.52330Niedrājs   25º58’24.8”57º26’06.0”Smiltenes novads
63.52354Sedas ezers   25º51’10.8”57º41’42.8”Strenču novads
64.52375Slīpju ezers   25º53’53.0”57º29’30.4”Smiltenes novads
65.52394Dutkas ezers   25º41’07.6”57º30’43.1”Beverīnas novads
66.52395Baznīcas ezers   25º41’49.6”57º31’37.8”Beverīnas novads
67.52397Trikātas ezers   25º42’53.8”57º32’28.3”Beverīnas novads
68.52399Brenguļu dzirnavezers   25º31’49.6”57º32’48.7”Beverīnas novads
69.52409Brandeļu dzirnavezers (Brandeļu ezers)   25º21’50.3”57º31’43.7”Kocēnu novads
70.52421Startu ezers   25º31’13.8”57º24’41.5”Priekuļu novads
71.52430Lubūzis   25º42’19.6”57º16’55.3”Raunas novads
72.52434Raunaisis   25º42’20.3”57º15’25.1”Vecpiebalgas novads
73.52506Ninieris   25º17’39.0”57º20’15.8”Priekuļu novads
74.52513Lielais Ansis   25º14’39.8”57º28’07.7”Kocēnu novads
75.52514Rābuta ezers   25º19’51.0”57º25’49.8”Kocēnu novads
76.52516Vaidavas ezers  Vaidavas ezers25º16’30.4”57º26’25.8”Kocēnu novads
77.52518Mazais Bauzis  Mazais Bauža ezers25º12’20.0”57º24’43.0”

Kocēnu novads/

Pārgaujas novads

78.52530Rustēgs (Ungurs)Ungurs (Rustēgs) Rustēga ezers (Unguru ezers)25º04’54.3”57º20’21.6”Pārgaujas novads
79.52543Melnezers   25º09’18.8”57º21’40.1”Pārgaujas novads
80.52544Driškins   25º10’14.4”57º21’42.3”Pārgaujas novads
81.52545Auciema ezers  Auciema ezers25º08’47.8”57º19’43.9”Pārgaujas novads
82.52546Raiskuma ezers  Raiskuma ezers25º09’45.8”57º18’51.6”Pārgaujas novads
83.52551Āraišu ezers  Āraišu ezers25º17’12.6”57º15’00.6”Amatas novads
84.52555Vēķu ezers   25º18’14.3”57º13’39.1”Amatas novads
85.52556Gaucis   25º20’29.8”57º13’15.1”Amatas novads
86.52557Asaru ezers   25º11’42.5”57º08’53.2”Amatas novads
87.52561Rezguļu ezers   25º19’44.0”57º03’57.7”Amatas novads
88.52564Sarkaņu ezers   25º25’36.5”57º02’47.4”Amatas novads
89.52570Kosas ezers   25º22’32.5”57º05’18.8”Amatas novads
90.52575Mazums  Mazuma ezers25º23’09.7”57º13’34.2”Cēsu novads
91.52576Rēveļu ezers   25º17’19.2”57º08’25.5”Amatas novads
92.52609Mazstraudzes dzelve   25º04’58.6”57º17’52.5”Pārgaujas novads
93.52611Muižnieku ezers   25º02’39.2”57º16’51.7”Pārgaujas novads
94.52623Ratnieku ezers  Ratnieku ezers25º01’42.7”57º09’49.7”Līgatnes novads
95.52629Ķiržu ezers   25º02’47.5”57º17’26.1”Pārgaujas novads
96.52634Katvaru ezers  Katvaru ezers24º47’42.5”57º33’34.4”Limbažu novads
97.52639Darbnīcu dīķis   24º47’53.0”57º31’22.3”Limbažu novads
98.52641Zvejnieku ezers   24º51’09.2”57º29’37.1”Limbažu novads
99.52647Rāķis  Rāķa ezers24º55’24.0”57º36’01.9”Kocēnu novads
100.52658Sārumezers  Sārumezers24º49’33.3”57º25’09.6”Pārgaujas novads
101.52659Ruckas ezers  Ruckas ezers24º54’47.9”57º24’55.2”Pārgaujas novads
102.52662Eiķēnu ezers   24º57’45.0”57º22’48.4”Pārgaujas novads
103.52664Pūricas ezers (Ikuldas ezers)  Pūricu ezers25º00’50.0”57º19’09.9”Pārgaujas novads
104.52665Vīņaudu ezers   24º59’58.1”57º21’07.4”Pārgaujas novads
105.52666Riebiņu ezers  Riebiņu ezers24º57’09.3”57º22’38.2”Pārgaujas novads
106.52667Melnezers   24º47’37.2”57º22’52.5”Krimuldas novads
107.52672Plaužu ezers   24º57’31.4”57º18’38.2”Pārgaujas novads
108.52673Pekšu ezers   24º58’14.8”57º18’41.2”Pārgaujas novads
109.52675Braslas ūdenskrātuve   24º55’41.6”57º17’28.2”Pārgaujas novads
110.52685Umuru ezers   24º55’16.2”57º06’56.0”Siguldas novads
111.52697Jērkules ezers   24º45’48.8”57º12’33.6”Krimuldas novads
112.52713Vējupe   24º21’05.6”57º04’18.1”Ādažu novads
113.52714Kadagas ezers  Kadagas ezers24º21’16.5”57º06’59.3”Ādažu novads
114.52715Dzirnezers  Dzirnezers24º18’43.8”57º08’21.3”Carnikavas novads
115.52725Laveru ezers   24º16’01.6”57º06’59.8”Carnikavas novads
116.52732Ummis  Umma ezers24º19’52.4”57º10’04.4”Carnikavas novads
117.52734Vidējais Garezers  Garezeri24º18’42.5”57º10’17.7”Carnikavas novads
118.52735Dienvidu Garezers  Garezeri24º17’43.8”57º09’39.4”Carnikavas novads
119.52736Murata ezers  Muratu ezers27º05’22.7”57º34’53.4”Alūksnes novads
120.52737Lielsloku ezers   26º42’40.6”57º23’50.5”Alūksnes novads
121.52738Kocēnu ūdenskrātuve   25º19’53.3”57º31’28.6”Kocēnu novads
122.52739Muižnieku ezers   25º01’03.1”57º10’00.3”Līgatnes novads

53 – Mazie upju baseini starp Gauju un Salacu

123.53003Limbažu Lielezers  Limbažu Lielezers24º42’02.5”57º29’12.6”Limbažu novads
124.53006Dūņezers  Dūņezers24º42’01.7”57º31’57.6”Limbažu novads
125.53014Āsteres ezers  Āsteres ezers24º42’32.8”57º37’07.3”Limbažu novads
126.53022Greiļu dīķis   24º43’06.3”57º41’37.6”Limbažu novads
127.53024Pāles ūdenskrātuve (Vētras ūdenskrātuve)   24º40’40.7”57º42’07.3”Limbažu novads
128.53029Turmatu dīķis   24º37’49.6”57º41’20.9”Limbažu novads
129.53031Viļķenes muižas dzirnavezers   24º33’56.1”57º36’37.6”Limbažu novads
130.53037Lādes ezers  Lādes ezers24º41’27.9”57º26’11.4”Limbažu novads
131.53040Bruņķītis   24º37’16.4”57º27’03.2”Limbažu novads
132.53041Skujas ezers   24º36’40.8”57º27’48.6”Limbažu novads
133.53042Auziņu ezers  Auziņu ezers24º36’05.0”57º28’22.7”Limbažu novads
134.53043Cimelis   24º38’12.8”57º32’10.6”Limbažu novads
135.53046Dziļezers   24º34’54.8”57º29’44.0”Limbažu novads
136.53047Riebezers  Riebezers24º34’44.0”57º29’28.3”Limbažu novads
137.53051Aģes ezers  Aģes ezers24º49’04.2”57º17’56.1”Krimuldas novads
138.53053Aijažu ezers  Aijažu ezers24º43’15.8”57º22’54.6”Krimuldas novads
139.53064Salas ezers   24º48’46.1”57º16’20.0”Krimuldas novads
140.53066Bīriņu ezers   24º39’37.3”57º14’47.3”Limbažu novads
141.53068Pabažu ezers  Pabažu ezers24º35’37.6”57º15’24.4”Sējas novads
142.53070Mazuikas ezers   24º22’30.6”57º07’41.5”Ādažu novads
143.53071Lieluikas ezers   24º23’08.1”57º08’14.4”Ādažu novads
144.53072Dūņezers  Dūņezers24º21’27.7”57º09’02.0”Ādažu novads
145.53073Lilastes ezers (Līlastes ezers)  Līlastes ezers24º21’21.2”57º10’50.3”Ādažu novads
146.53074Mālkalna dīķis   24º43’11.5”57º28’16.3”Limbažu novads
147.53075Paldažu dīķi   24º44’04.4”57º27’29.2”Limbažu novads

54 – Salacas baseins

148.54001Bauņu dzirnavezers   25º10’28.4”57º44’34.4”Burtnieku novads
149.54010Vīķvēnu ezers   25º09’07.3”57º30’38.2”Kocēnu novads
150.54011Lielais Bauzis  Lielais Bauža ezers25º11’14.7”57º25’15.7”Kocēnu novads/Pārgaujas novads
151.54016Augstrozes Lielezers  Augstrozes Lielezers25º00’49.6”57º31’42.7”Limbažu novads
152.54019Dauguļu Mazezers  Dauguļu Mazezers25º01’59.7”57º32’48.8”Kocēnu novads
153.54022Mazais Ozolmuižas ezers   25º02’23.8”57º38’11.6”Alojas novads
154.54023Lielais Ozolmuižas ezers   25º02’51.3”57º37’56.6”Alojas novads
155.54028Zilūža ezers   25º14’23.4”57º35’51.1”Kocēnu novads
156.54031Bērzu ezers   25º52’26.2”57º48’39.0”Valkas novads
157.54035Valdis  Valda ezers25º46’13.6”57º44’53.3”Valkas novads
158.54039Kukris   25º44’16.9”57º45’01.9”Valkas novads
159.54040Rūķis   25º42’53.8”57º45’23.1”Valkas novads
160.54048Laņģezers   25º24’58.9”57º59’25.3”Rūjienas novads
161.54058Bezdibenis   25º42’01.4”57º49’23.4”Valkas novads
162.54060Cepšu ezers  Cepšu ezers25º40’30.9”57º50’10.4”Valkas novads
163.54067Burtnieku ezers (Burtnieks)  Burtnieku ezers25º14’28.3”57º44’24.7”Burtnieku novads
164.54069Ķiruma ezers (Kreņa ezers)  Ķiruma ezers25º03’32.8”57º46’43.9”Burtnieku novads
165.54072Ramatas Lielezers  Ramatas Lielezers24º55’59.2”57º59’31.9”Mazsalacas novads
166.54074Mazezers   24º54’28.0”57º58’42.3”Mazsalacas novads
167.54075Purezers   24º54’52.2”57º40’52.0”Alojas novads
168.54076Paužezers   24º55’28.2”57º42’27.3”Alojas novads
169.54079Urgas dzirnavezers   24º57’11.7”57º43’41.5”Alojas novads
170.54081Ungurpils dzirnavezers   24º49’19.5”57º46’13.0”Alojas novads
171.54087Primmas ezers   24º35’36.2”57º44’24.5”Salacgrīvas novads
172.54089Rauskas ūdenskrātuve   25º04’15.2”57º59’52.1”Mazsalacas novads
173.54090Sēļu dīķis   25º12’44.3”57º51’19.1”Mazsalacas novads
174.54091 Sedas dīķi  25°42’51.6”57°42’59.8"Strenču novads
56 – Pērnavas baseins
175.56001Kodajezers (Sokas ezers)   24º47’24.8”57º58’27.3”Alojas novads
63 – Peipusa ezera baseins
176.63007Zāģezers   25º58’20.5”57º47’44.6”Valkas novads
Skaidrojumi.

1 ŪTK (2012) ir Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 551 "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru" lietotais ūdenstilpes nosaukums.

2 Vietvārdu datubāzē esošais (2017. gada aprīlī) atšķirīgais ūdenstilpes nosaukums salīdzinājumā ar ŪTK(2012). Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra veido un uztur Vietvārdu datubāzi, un ir vietvārdu informācijas sistēmas pārzinis.

3 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ieteiktais vietvārds oficiāla statusa piešķiršanai, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumu.

4 Ūdenstilpes nosacītā centra koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92, kas noteiktas ģeodēziskajās koordinātās uz rotācijas elipsoīda, ko apzīmē LKS-92 BLh, un kur austrumu garums L un ziemeļu platums B izteikts grādos (º), minūtēs (’) un sekundēs (”) līdz desmitdaļām.

5 Novadi un republikas pilsētas, kuru teritorijā atrodas ūdenstilpe.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra vietā – labklājības ministrs Jānis Reirs
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 4. jūlija
noteikumiem Nr. 403
Ūdenstilpju kodi Daugavas upju baseinu apgabalā
Nr. p. k.Ūdenstilpes kodsŪdenstilpes nosaukumsLKS-92 koordinātas4Novads, pilsēta5

ŪTK (2012)1

Vietvārdu datubāzē2

Oficiālais nosaukums3

Civillikuma

I vai II pielikumā

austrumu

garums L

ziemeļu

platums B

41 – Daugavas lejasgala baseins (līdz Aiviekstei)
1.41004Piksteres ezers  Piksteres ezers25º34’14.5”56º26’54.6”Viesītes novads
2.41005Baltiņu ezers  Baltiņu ezers25º38’45.1”56º31’25.5”Salas novads
3.41021Odzes ezers  Odzes ezers25º42’54.6”56º40’07.3”Pļaviņu novads
4.41026Pļaviņu ūdenskrātuve   25º29’17.6”56º35’36.7”

Pļaviņu novads/ Kokneses novads/ Aizkraukles novads/

Jaunjelgavas novads/Salas novads

5.41055Taurkalnes Aklezers (Aklais ezers)Taurkalnes Aklezers Taurkalnes Aklezers24º53’58.2”56º33’57.4”Vecumnieku novads
6.41056Vitkapu ezers   24º55’27.8”56º36’08.3”Ķeguma novads
7.41062Ņegas ezers   24º45’30.4”56º42’05.2”Ķeguma novads
8.41064Ķeguma ūdenskrātuve   24º53’10.8”56º40’22.1”Lielvārdes novads/ Ķeguma novads
9.41076Atstirves ezers   26º05’07.3”56º58’12.0”Madonas novads
10.41078Mazais Līdēris   26º01’33.8”56º57’29.7”Madonas novads
11.41081Viešūrs (Kaķīša ezers)  Viešūra ezers (Kaķīšu ezers)25º58’05.3”56º53’47.7”Madonas novads
12.41084Lielais Līdēris  Lielais Līdēra ezers26º01’33.4”56º56’48.4”Madonas novads
13.41088Govenis   25º59’51.1”56º59’57.3Madonas novads
14.41089Gulbēris  Gulbēra ezers25º59’31.3”56º59’23.6”Madonas novads
15.41091Ūbēris  Ūbēra ezers25º58’56.8”56º58’09.1”Madonas novads
16.41097Vidusezers   25º52’25.9”56º54’20.1”Ērgļu novads
17.41098Sietnieku ezers   25º51’30.8”56º54’20.8”Madonas novads
18.41101Pāvītes ezers   25º51’36.3”56º59’12.0”Vecpiebalgas novads
19.41105Briņģu ezers   25º52’39.2”57º00’10.8”Vecpiebalgas novads
20.41106Alauksts  Alauksta ezers25º46’23.7”57º05’36.9”Vecpiebalgas novads
21.41107Tauns  Tauna ezers25º46’43.5”57º03’31.5”Vecpiebalgas novads
22.41110Inesis  Ineša ezers25º47’26.2”57º01’55.2”Vecpiebalgas novads
23.41111Nedzis  Nedža ezers25º48’09.9”57º00’27.3”Vecpiebalgas novads
24.41119Leimaņu ezers   25º37’24.7”57º01’34.5”Vecpiebalgas novads
25.41123Kūsītis   25º46’34.6”56º52’14.8”Madonas novads
26.41125Zosins   25º43’23.9”56º51’25.4”Ērgļu novads
27.41126Ilzins  Ilzēnu ezers25º42’05.5”56º51’39.0”Ērgļu novads
28.41127Laišķenu ezers   25º43’34.3”56º52’34.3”Ērgļu novads
29.41128Stirnezers  Stirnezers25º44’10.5”56º52’04.3”Ērgļu novads
30.41134Lācīšu ezers   25º44’11.1”56º58’30.1”Ērgļu novads
31.41136Jumurdas ezers  Jumurdas ezers25º45’19.3”56º56’43.6”Ērgļu novads
32.41137Pakšēnu ezers  Pakšēnu ezers25º42’24.6”56º55’19.5”Ērgļu novads
33.41141Ērgļu ūdenskrātuve   25º38’34.6”56º54’06.6”Ērgļu novads
34.41142Pulgosnis (Pulgošņa ezers)  

Pulgosņa ezers

(Āķēnu ezers)

25º41’19.9”56º53’01.7”Ērgļu novads
35.41143Vecmuižas ezers   25º37’26.5”56º53’25.2”Ērgļu novads
36.41148Zvannieku ezers   25º25’25.4”57º02’10.1”Amatas novads
37.41151Annas ezers (Nelabais ezers)   25º21’38.5”57º02’06.6”Amatas novads
38.41165Lobes ezers  Lobes ezers25º16’31.5”56º43’16.8”Ogres novads
39.41176Rīgas ūdenskrātuveRīgas HES ūdenskrātuve Rīgas HES ūdenskrātuve24º23’32.8”56º50’06.5”

Salaspils novads/

Ikšķiles novads/

Ķekavas novads/

Ogres novads/

Ķeguma novads

40.41187Tīturgas ezersTīturgas ezers  24º08’03.1”56º52’25.4”Ķekavas novads
41.41198Stūnīšu ezersStūnīšu ezers  24º03’16.5”56º51’48.0”Olaines novads
42.41205 Māras dīķis  24°04’46.7"56°55’49.6"Rīga
43.41207 Dambjapurva ezers  24°14’24.4"56°58’37.1"Rīga
44.41208 Velnezers  24°14’48.0"56°58’35.3"Rīga
45.41209 Sauriešu karjera ūdenskrātuves (Ziemeļu ezers, Austrumu ezers, Dienvidu ezers, Rietumu ezers)  24°20’48.8”56°54’27.7”Stopiņu novads
46.41211Ulbrokas ezers   24º17’13.5”56º56’15.1”Stopiņu novads
47.41214Plaužu ezers  Plaužu ezers25º15’08.0”56º53’17.4”Ogres novads
48.41224Pečora ezers  Pečora ezers25º07’55.8”56º53’13.7”Ogres novads
49.41237Dzirnavu dīķis   24º56’04.2”56º53’45.2”Ogres novads
50.41265Ezerrožu ezers   25º16’56.0”57º02’43.0”Amatas novads
51.41283Inderdēļu ezers   24º59’13.4”57º08’37.3”Līgatnes novads
52.41284Zviedru ezers   25º00’18.5”57º09’04.3”Līgatnes novads
53.41292Jūdažu ezers  Jūdažu ezers24º57’06.5”57º06’14.9”Siguldas novads
54.41314Sunīšu ezers  Sunīšu ezers24º21’50.2”56º58’25.4”Garkalnes novads
55.41321Langstiņu ezers  Langstiņu ezers24º20’19.6”57º00’42.1”Garkalnes novads
56.41328Mašēnu ezers   24º19’11.6”56º58’35.4”Garkalnes novads
57.41329Juglas ezers Juglas ezersJuglas ezers24º16’46.8”56º58’46.7”Rīga
58.41330Venču ezers   24º22’40.3”57º02’52.9”Garkalnes novads
59.41331Sekšu ezers   24º21’08.0”57º02’10.8”Garkalnes novads
60.41332Sudrabezers  Sudrabezers24º20’44.0”57º01’42.1”Garkalnes novads
61.41333Mazais Baltezers  Mazais Baltezers24º19’41.8”57º02’48.5”Ādažu novads
62.41334Ataru ezers   24º16’08.6”57º03’53.0”Ādažu novads
63.41335Lielais Jūgezers  Lielais Jūgezers24º14’24.1”57º03’11.8”Garkalnes novads
64.41338Vidusezers   24º13’52.8”57º02’01.9”Garkalnes novads
65.41340Lielais Baltezers  Lielais Baltezers24º17’41.6”57º01’42.6”Garkalnes novads
66.41342 Bābelītis  24º13’05.2”56º59’26.1”Rīga
67.41345Ķīšezers ĶīšezersĶīšezers24º10’30.5”57º01’22.5”Rīga
68.41347Vecdaugava   24º05’23.5”57º03’33.2”Rīga
69.41350Ziemas osta   24º01’49.4”57º03’17.6”Rīga
70.41351Noru dīķis   25º03’51.1”56º50’49.6”Ogres novads
71.41352 Bolderājas karjers  24°02’01.4"57°00’44.1"Rīga
72.41353 mākslīga ūdenstilpe bez nosaukuma Zirgu silā6  24°01’09.9"56°50’51.1"Olaines novads

42 – Aiviekstes baseins

73.42001Baļinovas ezers   27º27’00.7”56º23’17.8”Rēzeknes novads
74.42003Harčenku ezers   27º17’10.4”56º21’50.7”Rēzeknes novads
75.42009Ismeru ezers (Žogotu ezers)  Ismeru–Žogotu ezers, Ismeru ezers (Žagatu ezers)27º20’53.9”56º23’01.3”Rēzeknes novads
76.42012Zosnas ezers  Zosnas ezers27º19’14.6”56º19’59.9”Rēzeknes novads
77.42018Gostiuns   27º34’30.6”56º14’28.0”Dagdas novads
78.42021Antropovas ezers   27º32’35.9”56º17’04.2”Rēzeknes novads
79.42023Rāznas ezers  Rāznas ezers (Rēznas ezers)27º26’45.4”56º19’36.8”Rēzeknes novads
80.42024Kaunatas ezers  Kaunatas ezers27º31’25.1”56º19’34.9”Rēzeknes novads
81.42025Vaišļu ezers   27º38’54.4”56º17’28.1”Rēzeknes novads
82.42027Marguču ezers   27º37’53.2”56º20’16.1”Rēzeknes novads
83.42029Pārtovas ezers