Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

Izdarīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 16. nr.; 2009, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196., 205. nr.; 2011, 60. nr.; 2012, 100. nr.; 2013, 187., 227. nr.; 2014, 172., 257. nr.; 2015, 124. nr.; 2016, 31., 115. nr.) šādus grozījumus:

1. 4. pantā:

aizstāt pirmās daļas 2. punktā vārdus "Kriminālprocesa likumā" ar vārdu "Krimināllikumā";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Kriminālprocesa likumā lietoto terminu "noziedzīgi iegūta manta, arī finanšu līdzekļi"" ar vārdiem "Krimināllikumā lietoto terminu "noziedzīgi iegūta manta"";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Kriminālprocesa likumā" ar vārdu "Krimināllikumā".

2. 5. pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. un 2. punktā vārdu "zinot" ar vārdu "apzinoties";

izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā vai to realizēšana, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.";

izslēgt pirmās daļas 4. punktu;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ir atzīstamas arī šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētās darbības, kad persona apzināti pieļāva, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti."

3. 56. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kontroles dienests atbilstoši šā likuma prasībām sniedz informāciju pēc ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarotu prokuroru no likumības un pamatotības viedokļa izvērtēta un akceptēta operatīvās darbības subjektu, pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, kā arī tiesas pieprasījuma operatīvās darbības procesā vai kriminālprocesā.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kontroles dienests pēc operatīvās darbības subjektu, pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras vai tiesas pieprasījuma sniedz informāciju, vai tā rīcībā ir ziņas par personu vai tās kontu. Informāciju pieprasa operatīvās darbības procesā vai kriminālprocesā, ja ir pamatotas aizdomas, ka attiecīgā persona ir saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu vai citu ar šo darbību saistīto noziedzīgo nodarījumu, vai tās rīcībā varētu būt noziedzīgi iegūti līdzekļi. Informāciju sniedz šifrētā veidā, personas datus pseidonimizējot, saskaņā ar noslēgto divpusējo līgumu."

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

01.08.2017