Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68., 80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248., 251. nr.; 2016, 2., 91., 241. nr.; 2017, 5., 75. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 8. panta 10. punktu.

2. Izteikt 11. panta otrās daļas 53. punktu šādā redakcijā:

"53) par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanu un tās atjaunošanu (Elektronisko dokumentu likuma izpratnē);".

3. Papildināt 15. pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Nodokļu maksātājam - starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošai vienībai - ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti. Nosacījumus, kuriem iestājoties ir sniedzams pārskats, pārskata struktūru un saturu, pārskatā lietoto terminu skaidrojumu, kā arī tā sagatavošanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

4. 16. pantā:

papildināt pantu ar 14. punktu šādā redakcijā:

"14) apvienot akcīzes preču noliktavu ar muitas noliktavu, izveidojot apvienoto noliktavu, lai tajā veiktu darbības ar akcīzes precēm, kas pakļautas atliktā akcīzes nodokļa maksāšanai, un darbības ar citām precēm, kas atrodas muitas uzraudzībā. Apvienoto noliktavu var izveidot nodokļu maksātāji, kuriem ir speciāla atļauja (licence) akcīzes preču (alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu) noliktavas turētāja darbībai un atļauja muitas noliktavas darbībai.";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabinets nosaka:

1) prasības, saskaņā ar kurām nodokļu maksātāji iegūst šā panta pirmās daļas 14. punktā minētās apvienotās noliktavas statusu;

2) kārtību, kādā iesniedzams un izskatāms komersanta iesniegums apvienotās noliktavas statusa piešķiršanai;

3) apvienotās noliktavas statusa apturēšanas un anulēšanas nosacījumus un kārtību.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

5. Izslēgt 20. panta 10. punktu.

6. Pārejas noteikumos:

izslēgt 182. punktā vārdus un skaitļus "grozījumi 18. panta pirmajā daļā attiecībā uz 17. un 18. punkta izslēgšanu";

papildināt pārejas noteikumus ar 182.1 punktu šādā redakcijā:

"182.1 Grozījumi šā likuma 18. panta pirmajā daļā attiecībā uz 17. un 18. punkta izslēgšanu stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.";

papildināt pārejas noteikumus ar 191. punktu šādā redakcijā:

"191. Šā likuma 16. panta pirmās daļas 14. punkts un otrā daļa stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī."

7. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16) Padomes 2016. gada 25. maija direktīvas (ES) 2016/881, ar ko direktīvu 2011/16/ES groza attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 8. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. jūnijā

23.06.2017