Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 346

Rīgā 2017. gada 20. jūnijā (prot. Nr. 31 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 292 "Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 292 "Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 96. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.7. par 50 % no taksācijas gadā personai aprēķinātās nodokļa summas par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi, bet ne vairāk par likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto apmēru, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem (arī tad, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta)."

2. Izteikt 14.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. informāciju par taksācijas periodā piemēroto atvieglojumu summu personām, kurām taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību (šo noteikumu 9.7. apakšpunkta izpratnē) (4. pielikums)."

3. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Pašvaldības, nosakot nodokļa ieņēmumu prognozi zemei 2018. gadam, ņem vērā Valsts zemes dienesta sniegto informāciju par valsts robežas joslas platību konkrētā zemes vienībā."

4. Izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 292

   
 

(pašvaldības nosaukums)

 

izziņa par 20____. gadā piemēroto atvieglojumu summu par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi personām, kurām taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību

(euro)

Piemērotā atvieglojumu summa par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi

personām, kurām taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību  

Pašvaldības domes priekšsēdētājs
 

(vārds, uzvārds, paraksts)*

 

(datums)*

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "vārds, uzvārds, paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

23.06.2017