Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Talsos 2016. gada 12. maijā (prot. Nr. 9, 6. p., lēmums Nr. 257)

Par grozījumiem Talsu novada domes 13.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Talsu novada pašvaldības nodevām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas punktu, 14. panta trešo daļu,
21. panta pirmās daļas 15. punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10. punktu,
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas" 3. punktu

Izdarīt Talsu novada domes 13.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2 (protokols Nr. 1, lēmums Nr. 10) "Par Talsu novada pašvaldības nodevām" grozījumus un svītrot saistošo noteikumu VI nodaļu "Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās".

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus

 

Saistošo noteikumu Nr. 10 "Par grozījumiem Talsu novada domes 13.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Talsu novada pašvaldības nodevām""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Talsu novada pašvaldība ir izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus, kuri nosaka reklāmas/reklāmas objektu izvietošanas, ekspluatācijas un grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību un kontroli par reklāmas/reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās Talsu novada administratīvajā teritorijā, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu. Līdz šim Talsu novada pašvaldība iekasēja pašvaldības nodevas par reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā saskaņā ar Talsu novada domes 13.01.2011. saistošo noteikumu Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nodevas" 6. nodaļu. Lai nodrošinātu nodevas iekasēšanas kārtības atbilstību jaunajai reklāmas/reklāmas objektu izvietošanas kārtībai, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu, un ir nepieciešams veikt grozījumus Talsu novada domes 13.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Talsu novada pašvaldības nodevām".
2. Īss projekta satura izklāsts Ņemot vērā to, ka Talsu novada pašvaldība ir sagatavojusi apstiprināšanai Talsu novada domē jaunu saistošo noteikumu projektu "Pašvaldības nodevas par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā", ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2, izslēdzot atbilstošo nodaļu no saistošajiem noteikumiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus

04.10.2016