Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 26

Talsos 2015. gada 28. decembrī (prot. Nr. 30, 8. p., lēmums Nr. 577)

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Talsu novada pašvaldības nodevām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 5. punktu
un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas" 10., 16.1 punktu

Izdarīt Talsu novada pašvaldības 2011. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Talsu novada pašvaldības nodevām" (protokols Nr. 1, lēmums Nr. 10) grozījumus un izteikt saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Talsu novada pašvaldības nodevām" 5. nodaļu jaunā redakcijā:

V. Nodeva par suņu un kaķu turēšanu

14. Nodevas objekti un likmes euro ir šādi:

14.1. Par viena kaķa turēšanu vienreizēja pašvaldības nodevas likme, veicot mājdzīvnieka reģistrāciju

2,00

14.2. Par viena suņa turēšanu vienreizēja pašvaldības nodevas likme, veicot mājdzīvnieka reģistrāciju

5,00

15. No nodevas ir atbrīvoti:

15.1. pensionāri par vienu suni un vienu kaķi;

15.2. fiziskas personas par viena kaķa un viena suņa turēšanu ārpus pilsētas robežām.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus

 

Saistošo noteikumu Nr. 26 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Talsu novada pašvaldības nodevām""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Talsu novada dome ar saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Talsu novada pašvaldības nodevām" 14. un 15. punktu noteica nodevas objektus un apmērus par suņu un kaķu turēšanu, kā arī noteica piemērojamos atvieglojumus dažu personu kategorijām. Talsu novada pašvaldība pēc iedzīvotāju ierosinājuma izvērtēja nodevu apmēru un precizēja piemērojamās atlaides. Lai tās apstiprinātu, nepieciešams sagatavot un Talsu novada domē apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Talsu novada pašvaldības nodevām" grozījumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu projekts paredz precizēt nodevu objektus un apmērus par suņu un kaķu turēšanu Talsu novada administratīvajā teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu grozījumi uzsākti izstrādāt pēc iedzīvotāju priekšlikumiem.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus

02.02.2016