Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

Talsos 2016. gada 15. decembrī (prot. Nr. 26, 12. §, lēmums Nr. 615)

Grozījumi Talsu novada domes 11.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta trešo daļu

1. Grozīt Talsu novada domes 11.02.2010. saistošos noteikumus Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā" un svītrot saistošo noteikumu 2.7., 4.6. un 4.7. punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus

 

Saistošo noteikumu Nr. 22 "Grozījumi Talsu novada domes 11.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 3. daļa paredz, ka pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
Pārskatot noteikumiem pievienoto zemju sarakstu, tika konstatēts, ka daļa no esošām zemēm nav piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā un sarakstā minētajām zemēm saimnieciskā darbība nav ierobežota.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu projektā ir atzīti par spēku zaudējušiem saistošo noteikumu Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā" punkti, kuri paredzēja nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piesārņoto un potenciāli piesārņoto zemju īpašniekiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekme uz pašvaldības budžetu ir minimāla.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi ir nenozīmīga.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus

01.01.2017