Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 18

Talsos 2016. gada 11. augustā (prot. Nr. 18, 9. § lēmums Nr. 448)

Grozījumi Talsu novada domes 11.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 3. daļu

Izdarīt Talsu novada domes 11.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā" (Talsu novada domes 11.02.2010. sēdes protokols Nr. 3, 8. punkts, lēmums Nr. 114) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.3. iepriekšējā taksācijas gadā darba ņēmējiem mēneša vidējais budžetā samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav mazāks par 70 % no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem Latvijā, kurā nodokļu maksātājs reģistrēts attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE2 redakcijas klasifikācijas divu zīmju līmenim."

2. Izteikt saistošo noteikumu 2.8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8.3. iepriekšējā taksācijas gadā darba ņēmējiem mēneša vidējais budžetā samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav mazāks par 70 % no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem Latvijā, kurā nodokļu maksātājs reģistrēts attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE2 redakcijas klasifikācijas divu zīmju līmenim."

3. Svītrot saistošo noteikumu 4.4.1.apakšpunktu un 4.8.1. apakšpunktu.

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.4.¹ punktu šādā redakcijā:

"4.4.¹ No darba samaksas ieturēto mēneša vidējo budžetā samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu aprēķina, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzi www.vid.gov.lv, sadaļu "Statistika", apakšsadaļu "Darba ņēmēju un fizisko personu ienākumi" un rīku "Algas kalkulators", pieņemot, ka ir iesniegta darba devējam nodokļa grāmatiņa."

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.8.¹ punktu šādā redakcijā:

"4.8.¹ No darba samaksas ieturēto mēneša vidējo budžetā samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu aprēķina, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzi www.vid.gov.lv, sadaļu "Statistika", apakšsadaļu "Darba ņēmēju un fizisko personu ienākumi" un rīku "Algas kalkulators", pieņemot, ka ir iesniegta darba devējam nodokļa grāmatiņa."

6. Saistošie noteikumi piemērojami no 2017. taksācijas gada.

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus

 

Saistošo noteikumu Nr. 18 "Grozījumi Talsu novada domes 11.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 3. daļa paredz, ka pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Valsts ieņēmumu dienests ir mainījis izziņu izsniegšanas kārtību, un Talsu novada pašvaldība ir izvērtējusi, ka atbilstoši VID jaunajai kārtībai ir nepieciešams precizēt saistošos noteikumu tekstu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu projekts paredz grozīt Talsu novada domes 11.02.2010. saistošos noteikumus Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā", mainot atvieglojuma piešķiršanas kritērijus un to saņemšanai nepieciešamos dokumentus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekme uz pašvaldības budžetu ir minimāla.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi ir nenozīmīga.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Notikušas konsultācijas ar Talsu Komersantu klubu, un jautājums skatīts 29.06.2016. Talsu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus

01.01.2017