Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 312

Rīgā 2017. gada 6. jūnijā (prot. Nr. 29 56. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1165 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija)"

Izdoti saskaņā ar
Sugu un biotopu aizsardzības likuma
4. panta 5. punktu, 20. panta 7. punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 10. panta
5. punktu un Medību likuma 11. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1165 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija)" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 205. nr.; 2012, 129. nr.; 2013, 55. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija), tostarp dzīvnieku sugas (turpmāk - introdukcija), un izsniedz introdukcijas atļaujas, tostarp atļaujas svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanai akvakultūrā atklātās audzēšanas platībās, saskaņā ar Padomes 2007. gada 11. jūnija Regulu (EK) Nr. 708/2007 par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā (turpmāk - regula Nr. 708/2007);".

2. Papildināt 10. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja introdukcijas ierosinātājs vēlas ieviest svešzemju un vietējā areālā nesastopamas sugas, kuras plānots izmantot akvakultūrā atklātās audzēšanas platībās, tas iesniedz pārvaldē iesniegumu saskaņā ar regulas Nr. 708/2007 6. pantu un I pielikumu."

3. Papildināt 12. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja iesniegums pārvaldē iesniegts, ievērojot regulas Nr. 708/2007 6. panta 1. punkta nosacījumu, pārvalde pirms introdukcijas atļaujas izsniegšanas pieprasa Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" un Pārtikas un veterinārā dienesta atzinumu saskaņā ar regulas Nr. 708/2007 6. panta 2. punktu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

09.06.2017
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.