Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par autoceļiem"

Izdarīt likumā "Par autoceļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13./14. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5. nr.; 1997, 22. nr.; 2002, 21. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 23. nr.; 2005, 24. nr.; 2006, 24. nr.; 2007, 12., 24. nr.; 2009, 3., 8., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 174., 205. nr.; 2011, 204. nr.; 2013, 232., 250. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Kārtību, kādā tiek pārraudzīta pašvaldību autoceļu uzturēšana, nosaka Ministru kabinets.

(3) Satiksmes ministrija deleģē valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu un ar to saistīto darbu programmu vadību un izpildes kontroli, iepirkumu organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, kā arī pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzību valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" saskaņā ar deleģēšanas līgumu."

2. Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:

"25. pants. Valsts un pašvaldību autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgās prasības

Ministru kabinets nosaka valsts un pašvaldību autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgās prasības."

3. Pārejas noteikumos:

izslēgt 19. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 21. un 22. punktu šādā redakcijā:

"21. Ministru kabinets līdz 2017. gada 1. septembrim izdod šā likuma 7. panta otrajā daļā (jaunajā redakcijā) minētos noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā tiek pārraudzīta pašvaldību autoceļu uzturēšana. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 1. septembrim piemērojami Ministru kabineta 2008. gada 8. janvāra noteikumi Nr. 10 "Kārtība, kādā tiek pārraudzīta pašvaldību ceļu, komersantu ceļu un māju ceļu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana", ciktāl tie nav pretrunā ar likumu.

22. Ministru kabinets līdz 2018. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 25. pantā (jaunajā redakcijā) minētos noteikumus par valsts un pašvaldību autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgām prasībām."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 27. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 10. maijā

24.05.2017