Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.; 2000, 3., 14., 15. nr.; 2001, 6. nr.; 2003, 17. nr.; 2005, 13. nr.; 2006, 2. nr.; 2007, 3., 7., 21. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 1., 7., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 86., 151. nr.; 2011, 46., 99., 201., 204. nr.; 2012, 41., 200. nr.; 2013, 243. nr.; 2014, 186., 228. nr.; 2015, 251. nr.; 2016, 241. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. panta 3. punktā vārdu "veloceliņi" ar vārdiem "velosipēdu ceļi".

2. Izteikt 15. panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par pārbūvētās traktortehnikas un tās piekabju atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām jāsaņem attiecīgs Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras vai citas šim nolūkam akreditētas institūcijas atzinums."

3. Aizstāt 15.1 panta trešajā daļā vārdus "novērtējusi Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra" ar vārdiem "novērtējis Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs".

4. 22. pantā:

izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un transportlīdzekļu vadītāja apliecību līdz sodāmības dzēšanai vai noņemšanai nevar iegūt un atgūt persona, kura sodīta par noziedzīgu nodarījumu pret satiksmes drošību saskaņā ar Krimināllikuma 262. un 262.1 pantu.";

izslēgt 1.2 daļu.

5. 25. pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt šādiem dokumentiem, kas pēc policijas darbinieku, robežsargu vai muitas amatpersonu pieprasījuma jāiedod tiem pārbaudei:";

papildināt 2.1 daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskas vai psihotropas vielas pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieku vai robežsargu pieprasījuma, līdz reibuma stāvokļa konstatēšanai nepieciešamās pārbaudes izdarīšanai vai atbrīvošanai no tās, kā arī atteikties no šādas pārbaudes."

6. Papildināt 27. panta sesto daļu ar vārdiem "kā arī atteikties no šādas pārbaudes".

7. Izslēgt 43.2 panta pirmās daļas otro teikumu.

8. Izslēgt 43.6 panta otrās daļas otro teikumu.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 27. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 10. maijā

24.05.2017