Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 203

Rīgā 2017. gada 11. aprīlī (prot. Nr. 19 12. §)

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
4. panta 1., 2., 3. un 4. punktu un likuma "Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem
" 22. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 62. nr.) grozījumu un izteikt 57. un 58. punktu šādā redakcijā:

"57. Papildus šo noteikumu 53. punktā minētajiem nosacījumiem pakalpojuma sniedzējs aprēķina kompensāciju par pakalpojuma līguma noteikumu pārkāpšanu, ja pakalpojuma sniedzējs šo noteikumu 7. punktā minētajā pakalpojuma lietotāja novadīto ražošanas notekūdeņu pārbaudē, veicot analīzi akreditētā laboratorijā, notekūdeņos konstatējis augstāku piesārņojošo vielu koncentrāciju, nekā noteikts šo noteikumu 5. punktā vai pakalpojuma līgumā. Ja ir pārsniegta noteiktā maksimāli pieļaujamā koncentrācija rādītājiem - bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5) un ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) -, kompensāciju aprēķina tikai par ķīmiskajam skābekļa patēriņam (ĶSP) noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas pārsniegumu. Kompensāciju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

V= T x K x (R - 1), kur

V - kompensācijas apmērs;

T - kanalizācijas pakalpojumu tarifs vai vietējās pašvaldības noteiktā maksa;

K - novadīto notekūdeņu daudzums kubikmetros (m3);

R - piesārņojošās vielas maksimāli pieļaujamās koncentrācijas vislielākā pārsniegšanas reize, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

R=E/M, kur

E - pārbaudē konstatētā piesārņojošās vielas koncentrācija notekūdeņos (mg/l);

M - saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu pašvaldības noteiktā vai saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu pakalpojuma līgumā noteiktā maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos (mg/l).

58. Šo noteikumu 57. punktā minēto kompensāciju pakalpojuma sniedzējs sāk aprēķināt par norēķinu periodu, kurā tika konstatēts maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegums notekūdeņos, un tā tiek piemērota līdz nākamajai notekūdeņu pārbaudei. Pakalpojuma sniedzējs var noslēgt ar pakalpojuma lietotāju vienošanos par kompensācijas apmēru un tās samaksas kārtību, ja pakalpojuma lietotājs īsteno notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu ierīkošanas vai pārbūves projektu. Paredzētais kompensācijas apmērs nevar būt mazāks par faktiski radītajām izmaksām papildu piesārņojuma savākšanai un attīrīšanai. Vienošanās pielikumā pievieno projekta īstenošanas laika grafiku, kas nedrīkst pārsniegt divus gadus no vienošanās noslēgšanas dienas. Pakalpojuma lietotājs pielikumu ar laika grafiku iesniedz arī Valsts vides dienestā. Pēc projekta īstenošanas laika grafikā noteiktā termiņa beigām pakalpojuma sniedzējs kompensāciju piemēro atbilstoši šo noteikumu 57. punktā minētajiem nosacījumiem."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

14.04.2017