Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.281

Valmierā 2017.gada 30.martā

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums"

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
30.03.2017. lēmumu Nr.123 (prot. Nr.4, 20.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.134, 2013, Nr.245) šādus grozījumus:

1. svītrot 1.6.1.1.6.apakšpunktu;

2. izteikt 1.6.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6.1.5. Attīstības un būvniecības pārvalde (Lāčplēša iela 2, Valmiera), kuras tiešā pakļautībā atrodas:

1.6.1.5.1. struktūrvienība "Attīstības nodaļa";

1.6.1.5.2. struktūrvienība "Valmieras pilsētas Būvvalde";

1.6.1.5.3. struktūrvienība "Pilsētplānošanas nodaļa";"

3. svītrot 1.6.1.7.apakšpunktu;

4. aizstāt 1.24.punktā vārdus "Attīstības pārvalde" ar vārdiem "Attīstības un būvniecības pārvalde";

5. aizstāt 2.1.20.apakšpunktā vārdus "Attīstības pārvaldes" ar vārdiem "Attīstības un būvniecības pārvaldes" un svītrot 2.1.20.apakšpunktā vārdus "Valmieras pilsētas Būvvaldes";

6. aizstāt 2.10.punktā vārdus "Attīstības pārvalde" ar vārdiem "Attīstības un būvniecības pārvalde" un svītrot 2.10.punktā vārdus "Valmieras pilsētas Būvvalde";

7. aizstāt 4.9.punktā vārdus "pārvalde" ar vārdiem "nodaļa";

8. izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.281
"Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības
2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159
"Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums""

Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrshēma

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 30.marta saistošajiem noteikumiem Nr.281 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) domes 26.01.2017. lēmumu Nr.30 (protokols Nr.1, 30.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu "Attīstības pārvalde", "Valmieras pilsētas Būvvalde" un struktūrvienības "Kapitāla pārvaldības nodaļa" apvienošanu un iestādes "Attīstības un būvniecības pārvalde" izveidošanu".
2. Īss projekta satura izklāsts Ar Pašvaldības domes 26.01.2017. lēmumu Nr.30 (protokols Nr.1, 30.§) ir nolemts izveidot Pašvaldības iestādi "Attīstības un būvniecības pārvalde", kuras pakļautībā atrodas šādas izveidotās struktūrvienības: "Attīstības nodaļa", "Pilsētplānošanas nodaļa", "Valmieras pilsētas Būvvalde". Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams precizēt Valmieras pilsētas pašvaldības 27.06.2013. saistošos noteikumus Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Pašvaldības iestādei "Attīstības un būvniecības pārvalde" tiek nodotas iestāžu "Attīstības pārvalde", "Valmieras pilsētas Būvvalde" un struktūrvienības "Kapitāla pārvaldības nodaļa" tiesības un pienākumi. Pārējās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

31.03.2017