Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā

Izdarīt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 6. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 232., 243. nr.; 2014, 257. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 10. panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Datu sniedzējam ir pienākums, iesniedzot datus, informēt Informācijas sistēmas pārzini, ja attiecīgie dati (izņemot datus par apgrūtinātajām teritorijām un to robežām) ir ierobežotas pieejamības informācija, norādot datu ierobežotās pieejamības statusa noteikšanas pamatu un termiņu, līdz kuram ierobežotās pieejamības statuss noteikts. Informācijas sistēmas datus, kuri saskaņā ar Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likumā noteikto ir vispārpieejama informācija, izsniedz kā vispārpieejamu informāciju arī tad, ja datu sniedzējs norādījis uz tās ierobežotas pieejamības statusu."

2. Pārejas noteikumos:

3. punktā:

izslēgt otro teikumu;

papildināt punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"Datus par šā likuma 7. panta 8. un 9. punktā un 12. punkta "k" un "l" apakšpunktā minētajām apgrūtinātajām teritorijām un to robežām un 8. panta 4., 5., 6., 7., 9. un 10. punktā un 12. punkta "a", "b", "j" un "m" apakšpunktā minētajiem objektiem un to robežām datu sniedzēji pirmreizēji iesniedz līdz 2017. gada 30. jūnijam. Pārējie šo pantu normās minētie pirmreizējie dati iesniedzami līdz 2017. gada 31. decembrim.";

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Informācijas sistēmas pārzinis nodrošina Informācijas sistēmā reģistrēto datu sagatavošanu un izsniegšanu, sākot ar 2017. gada 1. jūliju."

3. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija direktīvas Nr. 2014/61/ES par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. martā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. aprīlī

19.04.2017