Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Ventspilī 2017.gada 10.martā (prot. Nr.3; 9.§)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2014.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 "Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas
1., 2., 4., 5., 7. un 10.punktu un Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1punktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2014.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 "Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.159; 2017, Nr.38) šādus grozījumus:

1. svītrot 14.punktu.

2. izteikt 20.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.2.4. priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli - 1,0".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2017.gada 10.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2014.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 "Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā""

Sadaļa Informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Ventspils pilsētas domes 2014.gada 20.jūnija saistošie noteikumi Nr.7 "Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā" (turpmāk - Saistošie noteikumi), pilnveidojot tā regulējumu atbilstošu pilnvarojuma apjomam, kāds normatīvajos aktos ir piešķirts pašvaldībām attiecībā uz nodevu noteikšanu.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem:

1) tiek svītrots Saistošo noteikumu 14.punkts par nodevas likmi būvatļaujas pagarināšanai, jo šādas nodevas piemērošanu neparedz spēkā esošie normatīvie akti;

2) tiek precizēts Saistošo noteikumu 20.2.4.punktā minētais apzīmējums "politiskā reklāma" uz "priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli", kā arī grozīts šajā punktā noteiktais koeficienta apmērs, atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta astotās daļas regulējumam.

3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"43.1pantu informāciju par ietekmi uz budžetu neiekļauj.
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vide Ventspils pilsētas pašvaldības teritorijā netiek ietekmēta.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi izskatīti Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (23.02.2017.), Ekonomikas un budžeta komisijā (28.02.2017.) un Finanšu komitejā (03.03.2017.) un apstiprināti Ventspils pilsētas domes sēdē (10.03.2017.).
6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

06.04.2017