Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 61

Rīgā 2017. gada 28. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 15 5. p.)

Grozījumi "Sūdzību par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem izskatīšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma
7. panta pirmās daļas 1. punktu
un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku
darbības likuma
29. panta piekto daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.12.2015. normatīvajos noteikumos Nr. 206 "Sūdzību par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem izskatīšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.2. punktu šādā redakcijā:

"2.2. šo noteikumu 4.1. un 8. punktā noteiktās prasības ir saistošas piesaistītajiem apdrošināšanas aģentiem un apdrošināšanas aģentiem, par kuriem apdrošināšanas komersants ir uzņēmies pilnu atbildību par to profesionālās darbības kļūdu vai profesionālās darbības nolaidības dēļ klientiem nodarītajiem zaudējumiem, kā arī dalībvalstu piesaistītajiem apdrošināšanas aģentiem un dalībvalstu apdrošināšanas aģentiem, par kuriem apdrošināšanas komersants ir uzņēmies pilnu atbildību par to profesionālās darbības kļūdu vai profesionālās darbības nolaidības dēļ klientiem nodarītajiem zaudējumiem, ja tie sniedz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības pakalpojumus Latvijas Republikā ar filiāles starpniecību vai ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi;".

2. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Piesaistītais apdrošināšanas aģents - kredītiestāde un apdrošināšanas aģents - kredītiestāde, par kuru apdrošināšanas komersants ir uzņēmies pilnu atbildību par tā profesionālās darbības kļūdu vai profesionālās darbības nolaidības dēļ klientiem nodarītajiem zaudējumiem, ievēro šo noteikumu 5.-18. punkta prasības, ja apdrošināšanas komersants ar piesaistīto apdrošināšanas aģentu - kredītiestādi vai apdrošināšanas aģentu - kredītiestādi ir rakstveidā vienojušies, ka sūdzību par piesaistītā apdrošināšanas aģenta - kredītiestādes vai apdrošināšanas aģenta - kredītiestādes sniegto apdrošināšanas starpniecību izskatīšanu nodrošina pats piesaistītais apdrošināšanas aģents - kredītiestāde vai apdrošināšanas aģents - kredītiestāde."

3. Papildināt noteikumu 3. punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "nodarītajiem zaudējumiem" ar vārdiem "izņemot, ja apdrošināšanas komersants ir izpildījis šo noteikumu 2.1 punktā noteikto nosacījumu".

4. Papildināt noteikumus ar 4.4. punktu šādā redakcijā:

"4.4. apdrošināšanas komersants par piesaistīto apdrošināšanas aģentu - kredītiestādi vai apdrošināšanas aģentu - kredītiestādi saņemto sūdzību pārsūta attiecīgajam piesaistītajam apdrošināšanas aģentam - kredītiestādei vai apdrošināšanas aģentam - kredītiestādei, ja apdrošināšanas komersants ir izpildījis šo noteikumu 2.1 punktā noteikto nosacījumu."

5. Izteikt 8.2. punktu šādā redakcijā:

"8.2. informāciju par adresātu, kam iesniedzama sūdzība, sūdzības iesniegšanas veidus un kontaktinformāciju;".

6. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Apdrošināšanas aģentam un piesaistītajam apdrošināšanas aģentam, par kuru sūdzības neizskata apdrošināšanas komersants, ir pienākums pēc apdrošināšanas komersanta pieprasījuma iesniegt tam informāciju par saņemtajām un izskatītajām sūdzībām."

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P.Putniņš

01.04.2017