Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Rēzeknē 2017.gada 9.martā (prot. Nr.110, 3.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 16.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu un
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 7.punktu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 16.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā -

"3.1. Rēzeknes pašvaldības nodevas par reklāmas un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu aprēķināšanas tarifa likmes ir sekojošas:";

1.2. izteikt 3.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā -

"3.1.2. Tarifs ir 1,42 euro par reklāmas vienu kvadrātmetru dienā.";

1.3. svītrot 3.3.apakšpunktā vārdus "izņemot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu";

1.4. izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā -

"3.4. Pašvaldības nodevu par priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā nosaka saskaņā ar saistošo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktu."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 09.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.6 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 16.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā""

Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes 16.04.2010. saistošie noteikumi Nr.7 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā" nosaka kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu; kārtību, kādā aprēķina un iekasē pašvaldības nodevu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām (turpmāk - nodeva), Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta astotā daļa nosaka, ka par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti) maksājama pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās, ja tādu pašvaldība noteikusi attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem. Pašvaldības noteiktā nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem nedrīkst būt lielāka par zemāko nodevas apmēru, kāds konkrētajā vietā noteikts par preču vai pakalpojumu reklāmas materiālu izvietošanu.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Ņemot vērā, ka nodeva par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem nedrīkst būt lielāka par zemāko nodevas apmēru, kāda noteikta par preču vai pakalpojumu reklāmas materiālu izvietošanu, līdz ar to saistošajos noteikumos tiek precizēts 3.3.apakšpunkts, izteikts jaunā redakcijā 3.1., 3.1.2. un 3.4.apakšpunkti.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta astotā daļa, likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punkts un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punkts.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.rezekne.lv Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti" pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē)

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

23.03.2017