Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 118

Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 96., 202. nr.; 2016, 7., 62., 137. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.1.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "18.1.2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "18.1.2. un 18.1.2.1 apakšpunktā".

2. Papildināt noteikumus ar 3.1.7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.7.4. ir persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvo statusu;".

3. Aizstāt 5.3. apakšpunktā skaitli "70 161 381" ar skaitli "70 161 382".

4. Aizstāt 8. punkta ievaddaļā:

4.1. skaitli "70 161 381" ar skaitli "70 161 382";

4.2. skaitli "1 143 573" ar skaitli "1 143 574".

5. Aizstāt 8.1. apakšpunktā:

5.1. skaitli "33 977 162" ar skaitli "33 977 163";

5.2. skaitli "1 143 573" ar skaitli "1 143 574".

6. Aizstāt 11.1. apakšpunktā skaitli "33 977 162" ar vārdiem un skaitli "ne mazāk kā 33 977 163".

7. Svītrot 18.1.2. apakšpunktā vārdus "un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmeni".

8. Papildināt noteikumus ar 18.1.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.2.1 transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība šo noteikumu 3.1.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas ietver noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu kārtošanu un attiecīgas kategorijas vadītāja apliecības ieguvi saskaņā ar transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju tiesību ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem;".

9. Izteikt 18.1.3. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18.1.3. profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana šo noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai:".

10. Papildināt noteikumus ar 18.1.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.3.3. pirmajam, otrajam vai trešajam kvalifikācijas līmenim atbilstošas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, kas ietver profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanu. Novērtēšanu nodrošina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenci;".

11. Aizstāt 18.1.9.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "18.1.2. un 18.1.3. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "18.1.2., 18.1.2.1 un 18.1.3. apakšpunktā".

12. Papildināt noteikumus ar 21.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3. izmaksas šo noteikumu 18.1.3.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kuras sedz finansējuma saņēmējs, - finanšu atlīdzība šo noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētajiem jauniešiem ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu segšanai atbilstoši profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādim, normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem."

13. Izteikt 22.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"22.2. izmaksas šo noteikumu 18.1.2., 18.1.2.1, 18.1.3.1. un 18.1.3.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:".

14. Izteikt 22.3.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3.1.6. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ko Nodarbinātības valsts aģentūra līdzfinansē par pasākumā iesaistītajiem jauniešiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību, apmēru un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par pasākuma īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums;".

15. Papildināt noteikumus ar 22.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3.5. pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas, lai piesaistītu atbalsta personu darbā ar jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem, ja tās vienīgais uzdevums ir palīdzība jaunietim ar invaliditāti. Atbalsta personas piesaistes izmaksas nepārsniedz 4,50 euro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, un tās aprēķina proporcionāli jaunieša nostrādāto stundu skaitam, nepārsniedzot 40 darba stundas nedēļā;".

16. Aizstāt 22.6.1.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus "3.1.7.2. un 3.1.7.3. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "3.1.7.2., 3.1.7.3. un 3.1.7.4. apakšpunktā".

17. Izteikt 22.6.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.6.1.6. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ko Nodarbinātības valsts aģentūra līdzfinansē par pasākumā iesaistītajiem jauniešiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību, apmēru un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par pasākuma īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums;".

18. Papildināt 30., 31., 34. un 35. punktu aiz skaitļa "18.1.2." ar skaitli "18.1.2.1".

19. Izteikt 40.13.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.13.1.3. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);".

20. Izteikt 41.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"41.1 Pasākumiem pieejamo finansējumu, ko veido starpība starp šo noteikumu 8. un 41. punktā noteikto finansējumu, ne mazāk kā 63 140 804 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālo piešķīrumu Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 29 010 639 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējumu - 29 010 639 euro, valsts budžeta līdzfinansējumu - 3 975 952 euro un privāto līdzfinansējumu - ne mazāk kā 1 143 574 euro, var izlietot:".

21. Aizstāt 41.1 1. apakšpunktā:

21.1. skaitli "33 769 162" ar skaitli "33 769 163";

21.2. skaitli "1 143 573" ar skaitli "1 143 574".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

03.03.2017