Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 116

Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 163. nr.; 2016, 62. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 3.2. apakšpunktā vārdus "un atteikums nav pamatots ar ārsta atzinumu vai invaliditāti".

2. Svītrot 3.3. apakšpunktu.

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

4.1.1. iznākuma rādītājs - pasākumā iesaistītie bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, - 9782;

4.1.2. finanšu rādītājs - sertificēti izdevumi 12 826 513 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs - pasākumā iesaistītie bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, - 19 345;

4.2.2. rezultāta rādītājs - nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc pasākuma pabeigšanas) - 875;

4.2.3. rezultāta rādītājs - pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti, sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā - 4108."

4. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pasākuma ietvaros projektam pieejamais maksimālais kopējais attiecināmais finansējums ir 32 030 112 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 27 225 595 euro un valsts budžeta finansējums - 4 804 517 euro."

5. Izteikt 16.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. veselības pārbaudes (arodslimību ārsta vai arodveselības un arodslimību ārsta (turpmāk - arodslimību ārsts) konsultācija un atzinums (atbilstoši šo noteikumu pielikumam), ārstu speciālistu apskate, laboratoriskie un funkcionālie izmeklējumi saskaņā ar arodslimību ārsta norīkojumu) šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, kuru atteikums no piemērota darba piedāvājuma vai dalības bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos nav pamatots ar ārsta atzinumu vai invaliditāti, nosakot piemērotību darbam ar veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem, kas iespējami piedāvātajā darbā, kā arī individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;".

6. Aizstāt 16.3. apakšpunktā skaitli "3.3." ar skaitli "3.2.".

7. Aizstāt 16.4. apakšpunktā skaitļus un vārdu "3.1., 3.2. un 3.3." ar skaitļiem un vārdu "3.1. un 3.2.".

8. Aizstāt 18.2. apakšpunktā skaitļus un vārdu "3.1., 3.2. un 3.3." ar skaitļiem un vārdu "3.1. un 3.2.".

9. Aizstāt 18.3.2. apakšpunktā skaitli "3.3." ar skaitli "3.2.".

10. Svītrot 29.4. apakšpunktā vārdus "un atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" papildinājumā noteiktajam informācijas iegūšanas biežumam".

11. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Šo noteikumu 13. punktā minēto sadarbību starp finansējuma saņēmēju un sadarbības partneri var uzsākt no dienas, kad spēkā stājies likums "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", kas paredz tiesības saņemt profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem bezdarbniekiem darbspējas vecumā, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras nosūtījumu profesionālās piemērotības noteikšanai."

12. Aizstāt pielikuma 3. tabulā tekstu

"Saņemts ģimenes ārsta izraksts no personas ambulatorās kartes (atbilstošo atzīmēt):

JĀ/NĒ"

ar tekstu

"Saņemts ģimenes ārsta izraksts no personas ambulatorās kartes (atbilstošo atzīmēt):

JĀ/NĒ

Nepieciešams nosūtījums profesionālās piemērotības noteikšanai (atbilstošo atzīmēt):

JĀ/NĒ"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

03.03.2017