Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 112

Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 26. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
25. panta 19. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124., 168. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "pielikums" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "1. pielikums" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. mājputnu (vistu, tītaru, pērļu vistiņu, zosu, pīļu, paipalu, baložu, fazānu, irbju un citu ierobežotās platībās turētu putnu) novietnēm un nelauksaimnieciskos nolūkos turētu mājputnu turēšanas vietām;".

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ir atbildīgs par biodrošības pasākumu kopuma (turpmāk – pasākumu plāns) izstrādi un izpildi šo noteikumu 2. punktā minētajās dzīvnieku turēšanas vietās, izņemot tos dzīvnieku īpašniekus vai turētājus, kas tur:

3.1. cūku sugas dzīvniekus kā mājas (istabas) dzīvniekus savā mājoklī;

3.2. nobarojamos cūku sugas dzīvniekus, tos nepārvietojot no novietnes teritorijas uz citām novietnēm vai kautuvi;

3.3. mājputnus kā mājas (istabas) dzīvniekus."

4. Izteikt 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. tīra un dezinficē novietnes teritorijā iebraucošos transportlīdzekļus;".

5. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Ja cūku sugas dzīvnieku vai mājputnu īpašnieks vai turētājs nenodrošina kādu no šo noteikumu 1. vai 2. pielikumā noteiktajiem biodrošības pasākumiem, Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par dzīvnieku un to produktu pārvietošanas aizliegumu."

6. Papildināt noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, kas tur mājputnus kā mājas (istabas) dzīvniekus, laikposmā no 2017. gada 2. marta līdz 2017. gada 31. maijam nodrošina to turēšanu slēgtās telpās un nepieļauj to kontaktu ar migrējošiem savvaļas putniem."

7. Izteikt pielikuma 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Veicot darba pienākumus, darbinieki ievēro higiēnas pasākumus (piemēram, mazgā rokas ar ziepēm un karstu ūdeni, dezinficē apavus un rokas). Apmeklētājiem ir pienākums novietnē ievērot biodrošības prasības."

8. Papildināt noteikumus ar 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 291

Biodrošības pasākumi novietnēs, kurās tur mājputnus

1. Novietnē aizliegts ienest savvaļas putnu līķus, savvaļas putnu līķu daļas vai jebkādu citu inficētu materiālu vai priekšmetu, kas var būt infekcijas slimības izplatītājs.

2. Dzīvnieku īpašnieks ierobežo nepiederošu personu piekļūšanu mājputnu turēšanas vietām. Ja nepieciešams iekļūt mājputnu turēšanas vietā, apmeklētājus nodrošina ar vienreizlietojamu vai tīru aizsargapģērbu un aizsargapaviem. Apmeklētājus informē par biodrošības pasākumiem un uzrauga to ievērošanu. Apmeklētājiem ir pienākums novietnē ievērot biodrošības prasības.

3. Dzīvnieku īpašnieks par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu (piemēram, samazinās barības un ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu masveidīga bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju, smakšanu, putniem parādās respiratoras (elpošanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes), nekavējoties ziņo praktizējošam veterinārārstam vai dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.

4. Laikposmā no 2017. gada 2. marta līdz 2017. gada 31. maijam dzīvnieku īpašnieks nodrošina šādu prasību ievērošanu:

4.1. mājputni tiek turēti slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;

4.2. ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;

4.3. ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi, kuros iesaistīti mājputni;

4.4. mājputnu dzirdināšanai aizliegts izmantot virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;

4.5. darbinieki ir nodrošināti ar darba vai maiņas apģērbu un apaviem. Darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.

5. Dzīvnieku īpašnieks mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizē mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu.

6. Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai mājputnu barībai un pakaišiem nevarētu piekļūt savvaļas putni."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
02.03.2017