Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītu reģistra likumā

Izdarīt Kredītu reģistra likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 92. nr.; 2013, 187. nr.; 2014, 26., 214. nr.) šādus grozījumus:

1.  1. pantā:

izteikt 7. punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) kura reģistra dalībniekam iesniegusi pieteikumu, izsakot nodomu kļūt par klientu. Pieteikums iesniedzams rakstveidā vai formā, par kuru reģistra dalībnieks un iespējamais klients iepriekš rakstveidā vienojušies, un tajā iekļaujama informācija par pieteikuma iesniegšanas laiku un finanšu pakalpojumu ar kredītrisku, kuru persona vēlas saņemt, kā arī personas identitāti apliecinošas ziņas,";

izteikt 10. punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) kura reģistra dalībniekam iesniegusi pieteikumu, izsakot nodomu kļūt par klienta galvinieku. Pieteikums iesniedzams rakstveidā vai formā, par kuru reģistra dalībnieks un iespējamais klienta galvinieks iepriekš rakstveidā vienojušies, un tajā iekļaujama informācija par pieteikuma iesniegšanas laiku un klienta saistībām, par kurām persona vēlas uzņemties pienākumu atbildēt, kā arī personas identitāti apliecinošas ziņas,";

izteikt 10.1 un 10.2 punktu šādā redakcijā:

"101iespējamais akreditīva (kredītvēstules) pakalpojuma saņēmējs  -  persona, kura reģistra dalībniekam iesniegusi pieteikumu, izsakot nodomu Latvijā saņemt pakalpojumu, ar kuru reģistra dalībnieks uzņemas pienākumu noteiktā apmērā atbildēt par šīs vai citas personas parādu pret šīs personas un reģistra dalībnieka noteiktiem dokumentiem un kuru reģistra dalībnieks sniedz savā vai citas personas labā. Pieteikums iesniedzams rakstveidā vai formā, par kuru reģistra dalībnieks un iespējamais akreditīva (kredītvēstules) pakalpojuma saņēmējs iepriekš rakstveidā vienojušies, un tajā iekļaujama informācija par pieteikuma iesniegšanas laiku, šīs vai citas personas parādu, par kuru persona vēlas uzņemties pienākumu atbildēt, kā arī personas identitāti apliecinošas ziņas;

102iespējamais galvojuma (garantijas) pakalpojuma saņēmējs - persona, kura reģistra dalībniekam iesniegusi pieteikumu, izsakot nodomu Latvijā saņemt pakalpojumu, ar kuru reģistra dalībnieks uzņemas pienākumu noteiktā apmērā atbildēt par šīs vai citas personas parādu un kuru reģistra dalībnieks sniedz savā vai citas personas labā. Pieteikums iesniedzams rakstveidā vai formā, par kuru reģistra dalībnieks un iespējamais galvojuma (garantijas) pakalpojuma saņēmējs iepriekš rakstveidā vienojušies, un tajā iekļaujama informācija par pieteikuma iesniegšanas laiku, šīs vai citas personas parādu, par kuru persona vēlas uzņemties pienākumu atbildēt, kā arī personas identitāti apliecinošas ziņas;".

2.  15. pantā:

aizstāt pirmās daļas 5., 6., 7. un 8. punktā vārdus "iespējamais klients vai iespējamais klienta galvinieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "iespējamais klients, iespējamais klienta galvinieks, iespējamais akreditīva (kredītvēstules) pakalpojuma saņēmējs vai iespējamais galvojuma (garantijas) pakalpojuma saņēmējs" (attiecīgā locījumā);

izteikt 1.1 daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz iespējamo akreditīva (kredītvēstules) pakalpojuma saņēmēju, iespējamo galvojuma (garantijas) pakalpojuma saņēmēju, personu, kurai ir būtiska līdzdalība tādā komercsabiedrībā, kas ir iespējamā akreditīva (kredītvēstules) pakalpojuma saņēmēja vai iespējamā galvojuma (garantijas) pakalpojuma saņēmēja, komercsabiedrību, kura ir iespējamā akreditīva (kredītvēstules) pakalpojuma saņēmēja vai iespējamā galvojuma (garantijas) pakalpojuma saņēmēja meitas sabiedrība, un uz katru nākamo šādas meitas sabiedrības meitas sabiedrību, komercsabiedrību, kurā iespējamam akreditīva (kredītvēstules) pakalpojuma saņēmējam vai iespējamam galvojuma (garantijas) pakalpojuma saņēmējam ir būtiska līdzdalība, vai iespējamā akreditīva (kredītvēstules) pakalpojuma saņēmēja vai iespējamā galvojuma (garantijas) pakalpojuma saņēmēja padomes locekli (ja padome ir izveidota) un valdes locekli, reģistra dalībniekam nav tiesību saņemt arī pēc tam, kad noslēgts līgums par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu."

3. Aizstāt 23. panta ievaddaļā un 3. punktā vārdus "klients vai klienta galvinieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "klients, klienta galvinieks, iespējamais klients, iespējamais klienta galvinieks, iespējamais akreditīva (kredītvēstules) pakalpojuma saņēmējs vai iespējamais galvojuma (garantijas) pakalpojuma saņēmējs" (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa direktīvas 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ direktīvu 87/102/EEK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra direktīvas 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un regulu (ES) Nr. 1093/2010 (Dokuments attiecas uz EEZ)."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. februārī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2017. gada 23. februārī

09.03.2017