Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā

Izdarīt Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 197. nr.) šādus grozījumus:

1. 6. pantā:

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja laulība izbeidzas ar viena laulātā nāvi vai izsludināšanu par mirušu, dzimtsarakstu iestāde vai Tieslietu ministrija izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā.";

aizstāt devītajā daļā vārdu "izziņas" ar vārdu "izmeklēšanas".

2. Izslēgt 12. panta otrās daļas otro teikumu.

3. Izteikt 16. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dzimtsarakstu nodaļa paziņo mirušās personas pilsonības valsts akreditētajai diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai Latvijā par ārzemnieka miršanas fakta reģistrāciju. Ja attiecīgās valsts diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība neatrodas Latvijā, par ārzemnieka (izņemot personu, kura atzīta par bezvalstnieku Latvijas Republikā) miršanas fakta reģistrāciju paziņo Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam."

4. Papildināt 35. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dzimtsarakstu nodaļa, pamatojoties uz personas iesniegumu un dzimtsarakstu nodaļas atzinumu, dzimšanas reģistra ierakstu sastāda atkārtoti, ja dzimšanas reģistra ieraksts, kurā jāveic papildinājums, reģistrēts ārvalstī."

5.   Papildināt 36. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa, pamatojoties uz adoptētāju iesniegumu un dzimtsarakstu nodaļas atzinumu, dzimšanas reģistra ierakstu sastāda atkārtoti, ja adoptējamā dzimšanas fakts reģistrēts ārvalstī."

6. Izslēgt 37. panta otrajā daļā vārdus "bāriņtiesas lēmumu".

7. Izslēgt 39. panta ceturtajā daļā vārdus "vai izziņas".

8. Aizstāt 42. panta otrajā daļā vārdu "izziņas" ar vārdu "izmeklēšanas".

9. 44. pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus "vai bāriņtiesas lēmumu";

izteikt piektās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Nepamatoti atjaunoto vai atkārtoti sastādīto civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu vai pirmreizēji sastādīto civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, ja tas ir nepilnīgs un ja atjaunotā vai atkārtoti sastādītā civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšana radītu personai nelabvēlīgas juridiskas sekas, anulē, pamatojoties uz Tieslietu ministrijas lēmumu."

10. Aizstāt 45. panta ceturtajā daļā vārdus "Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa" ar vārdiem "dzimtsarakstu nodaļa".

11. Papildināt 47. panta otro daļu pēc vārdiem "dzimtsarakstu iestādes amatpersona" ar vārdiem "Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors vai Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļas vadītājs".

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. februārī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2017. gada 23. februārī

09.03.2017