Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Liepājā 2017.gada 19.janvārī (prot. Nr.1, 5.§)

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Liepājā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 4.punktu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU LIEPĀJĀ" grozījumu un izteikt 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. pacelties un nolaisties ar deltaplāniem un citām lidošanai paredzētām konstrukcijām, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Saistošo noteikumu "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Liepājā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pilsētas domes 2014.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.3 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU LIEPĀJĀ" (turpmāk - saistošie noteikumi) mērķis ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību.

Ievērojot, ka 2016.gada 29.novembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumi Nr.737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi", kuri nosaka kārtību, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi un, lai saistošie noteikumi atbilstu citiem tiesību aktiem, ir izdarāmi grozījumi.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi "PAR GROZĪJUMU LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2014.GADA 27.FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU LIEPĀJĀ"" paredz svītrot normu par aizliegumu sabiedriskās vietās vadīt lidošanai paredzētu konstrukciju no attāluma bez Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora saskaņojuma.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Tiešas ietekmes nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai un pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Netika veiktas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

04.02.2017