Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 11

Rīgā 2017. gada 31. janvārī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 4 4. p.)

Grozījumi "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma
17. panta otro daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2015. gada 1. jūlija normatīvajos noteikumos Nr. 104 "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1.  Papildināt noteikumu 11. punktu pēc vārdiem un skaitļiem "noteikumu 5., 6. un 7. punktā noteikto informāciju" ar vārdiem "kā arī informāciju par katra noguldītāja segto noguldījumu apmēru un noguldījumiem tā filiālēs ārpus Latvijas".

2. Izteikt noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

3. Izteikt noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P.Putniņš

 

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
31.01.2017. normatīvajiem noteikumiem Nr. 11

"3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.07.2015. normatīvajiem noteikumiem Nr. 104
"Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un
sniegšanas normatīvie noteikumi
"

Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas prasības

Lauka nosaukums

Lauka datu formāts (*)

Lauka vērtība

Lauka vērtības kategorija

Elementa nosaukums

Mātes elements/i

1. Noguldītāja unikāls identifikators Max40(x) Iekšējais iestādes identifikators Identifikators <NogulditajaUnikalsIdentifikators> <NGFSubjekts>
2a. Noguldītāja (fiziskās personas) vārds vai vārdi Max200(x)

Min1

Vārds/i. Atdalītājs starp vārdiem - atstarpe vai defise (-) Teksts <Vards> <NGFSubjekts><FiziskaPersona>
2b. Noguldītāja (fiziskās personas) uzvārds vai uzvārdi Max200(x)

Min0

Uzvārds/i. Atdalītājs starp vārdiem - atstarpe vai defise (-) Teksts <Uzvards> <NGFSubjekts><FiziskaPersona>
2c. Noguldītāja (fiziskās personas - rezidenta vai nerezidenta) identifikācijas dokumenta numurs Max200(x) Identifikācijas dokumenta numurs Kods <IdentifikacijasDokNumurs> <NGFSubjekts><FiziskaPersona>
2d. Noguldītāja (fiziskās personas - rezidenta vai nerezidenta, kuram piešķirts šāds kods) identifikācijas (personas) kods Max200(x) Personas identifikācijas kods Kods <IdentifikacijasNumurs> <NGFSubjekts><FiziskaPersona>
2e. Noguldītāja (fiziskās personas - nerezidenta) dzimšanas datums YYYY-MM-DD Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts: YYYY-MM-DD Datums <DzimsanasDatums> <NGFSubjekts><FiziskaPersona>
3a. Noguldītāja (juridiskās personas) nosaukums Max200(x) Atdalītājs starp vārdiem - atstarpe Teksts <Nosaukums> <NGFSubjekts><JuridiskaPersona>
3b. Noguldītāja (juridiskās personas) reģistrācijas numurs Max200(x) Juridiskas personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā Kods <RegistracijasNumurs> <NGFSubjekts><JuridiskaPersona>
4. Noguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses valsts kods 2(a) Saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007 Kods <ValstsKods> <NGFSubjekts><FiziskaPersona><Adrese>
vai
<NGFSubjekts><JuridiskaPersona><Adrese>
5. Noguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses pilsēta vai novads Max200(x) Pilsētas/novada nosaukums Teksts <PilsetaNovads> <NGFSubjekts><FiziskaPersona><Adrese>
vai
<NGFSubjekts><JuridiskaPersona><Adrese>
6. Noguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās personas pārējā adreses daļa Max200(x) Pārējā adreses daļa - iela, māja, dzīvoklis, indekss vai cits Teksts <ParejaAdrese> <NGFSubjekts><FiziskaPersona><Adrese>
vai
<NGFSubjekts><JuridiskaPersona><Adrese>
7. Atbilstīgā noguldījuma summa, euro Max12(d(2)) Atbilstīgā noguldījuma summa, euro Skaitlis <AtbilstigaANSumma> <NGFSubjekts>
8. Garantētās atlīdzības summa, euro Max8(d(2)) Garantētās atlīdzības summa, euro Skaitlis <GarantetaATLSumma> <NGFSubjekts>
9. Atbilstīgā noguldījuma summa, euro, par stāvokli piecas darbdienas pirms pārskata sagatavošanas datuma Max12(d(2)) Atbilstīgā noguldījuma summa, euro, par stāvokli piecas darbdienas pirms pārskata sagatavošanas datuma Skaitlis <AtbilstigaNAS5dienas> <NGFSubjekts>
10. Noguldījumu summa, euro Max12(d(2)) Pilna noguldījumu summa, euro Skaitlis <NoguldijumaSumma> <NGFSubjekts>
11. Noguldījumi filiālēs - Informācija par noguldītāja noguldījumiem ārvalstu filiālēs - <Filiales> <NGFSubjekts>
11a. Filiāle - Informācija par noguldītāja noguldījumiem ārvalsts filiālē - <Filiale> <NGFSubjekts><Filiales>
11aa. Filiāles valsts kods 2(a) Saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007 Kods <FilialesValstsKods>

<NGFSubjekts><Filiales><Filiale>

11ab. Noguldījumu summa filiālē, euro Max12(d(2)) Pilna noguldījumu summa, euro Skaitlis <NoguldijumaSummaFiliale> <NGFSubjekts><Filiales><Filiale>
12. Segtais noguldījums, euro Max12(d(2)) Segtā noguldījuma summa, euro Skaitlis <SegtaisNoguldijums> <NGFSubjekts>
13.Bloķētās summas, euro Max12(d(2)) Apgrūtinājumu summa, euro

Daļa no segtā noguldījuma

Skaitlis <BloketasSummas> <NGFSubjekts>
14. Neiekļaušanas garantēto noguldītāju sarakstā iemesls Max5(x) Klasifikators, kas norāda, kādēļ noguldītājs nav iekļauts garantēto noguldītāju sarakstā (saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 23. pantu vai Kredītiestāžu likuma 172. panta pirmo daļu) Teksts <NeieklausanasIemesls> <NGFSubjekts>

* a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars."

 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
31.01.2017. normatīvajiem noteikumiem Nr. 11

"4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.07.2015. normatīvajiem noteikumiem Nr. 104
"Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un
sniegšanas normatīvie noteikumi
"

XML faila paraugs

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<FKTK_NGF BankasBICKods="XXXXLV22XXX" IzveidesDatums="2017-08-14" IzveidesLaiks="14:20:00" Versija="2.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="FKTK_NGF_V2-full.xsd">

  <NGFSubjekts>
    <NogulditajaUnikalsIdentifikators>IBB_345678</NogulditajaUnikalsIdentifikators>

<FiziskaPersona>

      <Vards>Roberts</Vards>

<Uzvards>Kalniņš-Kļaviņš</Uzvards>

<IdentifikacijasDokNumurs>AT1234567</IdentifikacijasDokNumurs>

<IdentifikacijasNumurs></IdentifikacijasNumurs>

<DzimsanasDatums></DzimsanasDatums>

<Adrese>

        <ValstsKods>LV</ValstsKods>

<PilsetaNovads>Rīga</PilsetaNovads>

<ParejaAdrese>Tadaiķu 55-66, LV-1111</ParejaAdrese>

      </Adrese>
    </FiziskaPersona>

<AtbilstigaANSumma>250000.00</AtbilstigaANSumma>

<GarantetaATLSumma>85000.00</GarantetaATLSumma>

<AtbilstigaNAS5dienas>360000.10</AtbilstigaNAS5dienas>

<NoguldijumaSumma>350000.00</NoguldijumaSumma>

<Filiales>

      <Filiale>
        <FilialesValstsKods>LT</FilialesValstsKods>

<NoguldijumaSummaFiliale>2500.00</NoguldijumaSummaFiliale>

      </Filiale>

<Filiale>

        <FilialesValstsKods>EE</FilialesValstsKods>

<NoguldijumaSummaFiliale>3500.00</NoguldijumaSummaFiliale>

      </Filiale>
    </Filiales>

<SegtaisNoguldijums>100000.00</SegtaisNoguldijums>

<BloketasSummas></BloketasSummas>

<NeieklausanasIemesls>23_6</NeieklausanasIemesls>

  </NGFSubjekts>

<NGFSubjekts>

    <NogulditajaUnikalsIdentifikators>US-ABCLRC</NogulditajaUnikalsIdentifikators>

<JuridiskaPersona>

      <Nosaukums>SIA XMIA</Nosaukums>

<RegistracijasNumurs>UK5212584222</RegistracijasNumurs>

<Adrese>

        <ValstsKods>LV</ValstsKods>

<PilsetaNovads>Rīga</PilsetaNovads>

<ParejaAdrese>Bauskas 300-10</ParejaAdrese>

      </Adrese>
    </JuridiskaPersona>
         
    <AtbilstigaANSumma>255000.00</AtbilstigaANSumma>

<GarantetaATLSumma>93000.00</GarantetaATLSumma>

<AtbilstigaNAS5dienas>300000.00</AtbilstigaNAS5dienas>

<NoguldijumaSumma>255000.00</NoguldijumaSumma>

<Filiales>

      <Filiale>
        <FilialesValstsKods>CY</FilialesValstsKods>

<NoguldijumaSummaFiliale>78000.00</NoguldijumaSummaFiliale>

      </Filiale>

<Filiale>

        <FilialesValstsKods>IT</FilialesValstsKods>

<NoguldijumaSummaFiliale>6700.00</NoguldijumaSummaFiliale>

      </Filiale>
    </Filiales>

<SegtaisNoguldijums>100000.00</SegtaisNoguldijums>

<BloketasSummas>3000</BloketasSummas>

<NeieklausanasIemesls></NeieklausanasIemesls>

  </NGFSubjekts>."
04.02.2017