Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.236

Rīgā 2016.gada 20.decembrī (prot. Nr.85, 24.§)

Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 17.maija saistošajos noteikumos Nr.204 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu

Izdarīt Rīgas domes 2016.gada 17.maija saistošajos noteikumos Nr.204 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr.102(5674)) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 9.8.apakšpunktā vārdus "privātās vai Pašvaldības izglītības iestādes vai citas pašvaldības" ar vārdu "Pašvaldības".

2. Izteikt 16.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1. pēc 30 dienām no uzņemšanas datuma, ja bērnam ir piedāvāta vieta Pašvaldības izglītības iestādē, bet piedāvājums nav pieņemts, kā rezultātā pieteikums Pašvaldības izglītības iestādē ir anulēts (neatkarīgi no tā, vai bērns ir reģistrēts uzņemšanai vienā vai vairākās Pašvaldības izglītības iestādēs);".

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 16.2.1.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2.1.1 bērnam Pašvaldības noteiktajā kārtībā vairs nav reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei Pašvaldības izglītības iestādē vai pieteikumā mainīts vēlamais mācību uzsākšanas laiks;".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2016.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.236 "Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 17.maija saistošajos noteikumos Nr.204 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 17.maija saistošajos noteikumos Nr.204 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam"" (turpmāk - saistošie noteikumi) precizē vienu no nosacījumiem, kam jābūt, lai privātais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs saņemtu līdzfinansējumu par bērnam sniegto uzraudzības pakalpojumu, kā arī saistošajos noteikumos papildus esošajiem nosacījumiem līdzfinansējuma pārtraukšanai noteikts, ka līdzfinansējuma izmaksu pārtrauc arī gadījumos, ja bērnam Rīgas pilsētas pašvaldības noteiktajā kārtībā vairs nav reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē vai pieteikumā mainīts vēlamais mācību uzsākšanas laiks.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Kopš Rīgas domes 2016.gada 17.maija saistošo noteikumu Nr.204 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam" ieviešanas praksē konstatēti vairāki gadījumi, kad bērna vecāki, izvēloties privāto izglītības iestādi, nav apmierināti ar privātās izglītības iestādes sniegto pakalpojumu vai secinājuši, ka bērns vēl nav gatavs pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam, viņam ir adaptācijas grūtības un pasliktinājies veselības stāvoklis, kā rezultātā bērns privāto izglītības iestādi apmeklējis pāris dienas, līdz ar to vecāki vēlas atgriezties pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, līdz tiks saņemts piedāvājums no izvēlētās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes. Tādēļ saistošajos noteikumos precizēts viens no nosacījumiem, kam jābūt, lai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs saņemtu līdzfinansējumu par bērnam sniegto uzraudzības pakalpojumu, proti, kamēr vecāki gaida piedāvājumu no Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes, līdzfinansējumu varēs saņemt arī gadījumā, ja vecāki bērnu uzraudzības pakalpojumu būs izvēlējušies pēc tam, kad bērns ir apmeklējis privāto vai citas pašvaldības izglītības iestādi.
Tā kā viens no līdzfinansējuma piešķiršanas pamatnosacījumiem ir fakts, ka bērnam nav piedāvāta pirmsskolas izglītības programmas apguve Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē, tad saistošajos noteikumos precizēts, ka līdzfinansējuma izmaksu pārtrauc gadījumā, ja bērnam Rīgas pilsētas pašvaldības noteiktajā kārtībā vairs nav reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē vai pieteikumā mainīts vēlamais mācību uzsākšanas laiks.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

17.01.2017