Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 6

Rīgā 2017. gada 3. janvārī (prot. Nr. 1 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 208. nr.; 2016, 96. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "telpu" ar vārdu "ēku".

2. Papildināt 14.1. apakšpunktu aiz vārdiem "apmaiņas fonda izveidei" ar vārdiem "kā arī teritorijas labiekārtošana".

3. Papildināt noteikumus ar 18.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.1 teritorijas labiekārtošanai plāno izmaksas tādā apmērā, lai nodrošinātu ēkas nodošanu ekspluatācijā atbilstoši būvniecības normatīvajiem aktiem, kā arī vides un informācijas pieejamību šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām;".

4. Aizstāt 26. punktā skaitli un vārdus "9.1.4.2. pasākumu "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana"" ar skaitļiem un vārdiem "9.1.4.2. pasākumu "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" (turpmāk - 9.1.4.2. pasākums)".

5. Papildināt noteikumus ar 28.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.6. pēc 9.1.4.2. pasākuma ietvaros veiktās situācijas izpētes rezultātu saskaņošanas pieņem lēmumu par šo noteikumu 14.1., 14.2. un 14.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību uzsākšanu."

6. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus iegulda Labklājības ministrijas vai kapitālsabiedrības (kuras valsts kapitāla daļu turētāja ir Labklājības ministrija) īpašumā vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, kura lietošanas tiesības apstiprina finansējuma saņēmēja noslēgts ilgtermiņa (vismaz uz deviņiem gadiem) nomas līgums, kas ir spēkā vēl piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

06.01.2017