Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1

Rīgā 2017. gada 3. janvārī (prot. Nr. 1 38. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma
 13. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 10. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.5. organizēt pasākumus, lai iesaistītu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus aktuālu jautājumu risināšanā."

2. Papildināt 4.2. apakšpunktu aiz vārda "institūcijām" ar vārdiem "kā arī nevalstiskajām organizācijām".

3. Aizstāt 5.9. apakšpunktā vārdus "astoņi to nevalstisko organizāciju vadītāji, kuras parakstījušas memorandu" ar vārdiem "astoņi memorandu parakstījušo nevalstisko organizāciju lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvji (turpmāk - nevalstiskās organizācijas pārstāvis)".

4. Aizstāt 7. punktā vārdus "mājaslapā internetā" ar vārdiem "tīmekļvietnē (www.mk.gov.lv)".

5. Aizstāt 9. punktā vārdus "mājaslapā internetā" ar vārdu "tīmekļvietnē".

6. Papildināt 10. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja balsošanā vairāki kandidāti saņēmuši vienādu balsu skaitu, padome nosaka, kādā kārtībā tiek izvēlēts pārstāvis darbam padomē līdz attiecīgā pilnvaru termiņa beigām."

7. Aizstāt 11., 12. un 13. punktā vārdus "nevalstiskās organizācijas vadītājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nevalstiskās organizācijas pārstāvis" (attiecīgā locījumā).

8. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Ja ir iepriekš zināms, ka padomes sēdē notiks balsojums par konkrētu jautājumu, padomes loceklim, kurš nevar piedalīties padomes sēdē un atbilstoši šo noteikumu 18. punktā minētajai kārtībai nav pilnvarojis citu iestādes vai organizācijas pārstāvi piedalīties attiecīgajā padomes sēdē, ir tiesības nodot savu balsi par kādu no iepriekš zināmajiem risinājumiem, par to elektroniski informējot padomes sekretariātu. Sekretariāts padomes sēdes laikā par to informē citus padomes locekļus. Ja nepieciešams, padomes sēdes laikā padomes sekretariāts organizē saziņu ar padomes locekli, kurš nepiedalās padomes sēdē."

9. Svītrot 20. un 21. punktu.

10. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Valsts kanceleja nodrošina padomes sēdes video tiešraidi Ministru kabineta tīmekļvietnē."

11. Izteikt 24.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2. sagatavo padomes sēdes darba kārtības projektu un materiālus, kas iesniegti izskatīšanai padomes sēdē, kā arī padomes sēdes protokolu. Padomes sēdes protokolā norāda darba kārtību, sēdes dalībniekus, personas, kuras piedalījušās debatēs par attiecīgo jautājumu, un pieņemtos lēmumus. Padomes sekretariāts pirms padomes sēdes protokola parakstīšanas protokola projektu elektroniski nosūta padomes sēdes dalībniekiem saskaņošanai;".

12. Izteikt 24.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.5. nodrošina padomes sēžu darba kārtības, protokola un videoieraksta, kā arī citas svarīgas informācijas (tai skaitā padomes apstiprināto prioritāšu un ikgadējā darba plāna) publicēšanu Ministru kabineta tīmekļvietnē;".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Kultūras ministre Dace Melbārde

06.01.2017