Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Izdarīt Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131.nr.; 2011, 204.nr.; 2013, 194., 232.nr.; 2015, 60., 91., 248.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 2.panta 1.1 un 1.2 daļu.

2. 4.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

izslēgt astotajā daļā skaitli un vārdu "1.1 daļas".

3. Papildināt 6.pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam šā panta piekto daļu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās tas kopj bērnu līdz divu gadu vecumam, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa "B"."

4. Izslēgt 7.panta 2.1 daļu.

5. Papildināt likumu ar 11. un 12.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Atbildība par budžetā iemaksājamā mikrouzņēmumu nodokļa samaksas termiņa nokavējumu un apmēra samazināšanu

(1) Par mikrouzņēmumu nodokļa samaksas termiņa nokavējumu nodokļa maksātājam aprēķina nokavējuma naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(2) Par nodokļu revīzijā (auditā) konstatēto mikrouzņēmumu nodokļa pārkāpumu, kura rezultātā ir samazināts budžetā iemaksājamā nodokļa apmērs, nodokļu administrācija mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam papildus aprēķina un par labu budžetam piedzen samazināto nodokli un nokavējuma naudu par periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai un uzliek soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(3) Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja datu atbilstības pārbaudē konstatēto mikrouzņēmumu nodokļa pārkāpumu nodokļu administrācija mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam papildus aprēķina un par labu budžetam piedzen samazināto nodokli un nokavējuma naudu par periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz lēmumam par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem.

12.pants. Atbildība par citiem šā likuma pārkāpumiem

Par šā likuma 7.panta otrajā daļā noteiktās deklarācijas neiesniegšanu vai iesniegšanu, neievērojot likumā noteikto termiņu, nodokļa maksātājam piemēro Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto atbildību."

6. Pārejas noteikumos:

izslēgt 9., 10. un 11.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Ministru kabinets:

1) līdz 2017.gada 1.jūnijam iesniedz Saeimai likumprojektus, kas paredz jauna specializēta vienkāršota nodokļu regulējuma ieviešanu mazajiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, lai aizstātu mikrouzņēmumu nodokļa režīmu;

2) iesniedzot šā pārejas noteikuma 1.apakšpunktā minētos likumprojektus, vienlaikus paredz, ka:

a) no tam kalendāra gadam, kura 1.janvārī ir stājušies spēkā šā pārejas noteikuma 1.apakšpunktā minētie likumi, sekojošā kalendāra gada 1.janvāra vairs netiek piemērots šajā likumā noteiktais mikrouzņēmumu nodokļa režīms,

b) nodokļa maksātājiem, kas tā kalendāra gada, kura 1.janvārī ir stājušies spēkā šā pārejas noteikuma 1.apakšpunktā minētie likumi, ceturtajā ceturksnī bija mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, nodokļu maksājumi par attiecīgo periodu ir jāveic atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam,

c) Mikrouzņēmumu nodokļa likums zaudē spēku tam kalendāra gadam, kura 1.janvārī ir stājušies spēkā šā pārejas noteikuma 1.apakšpunktā minētie likumi, sekojoša aiznākamā gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 20.decembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 30.decembrī

01.01.2017