Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 862

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 70. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
55. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 23. nr.; 2010, 41., 206. nr.; 2012, 85. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 138. nr.; 2015, 192., 252. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Lai nodrošinātu kvalitatīvus un pacientiem drošus ārstniecības pakalpojumus, ārstniecības iestāde veic šādus pasākumus:

17.1. ievieš un nodrošina nepārprotamu pacientu identifikāciju visā ārstniecības procesa laikā, izmantojot vismaz divus identifikatorus (piemēram, pacienta vārds, uzvārds un personas kods);

17.2. nodrošina efektīvu komunikāciju starp pacienta ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniecības personām un pacientu, tai skaitā nodrošina:

17.2.1. savlaicīgu kritisko izmeklējumu (tādas diagnostisko izmeklējumu novirzes no normas, kas visticamāk liecina par nopietnu risku pacienta veselībai) rezultātu paziņošanu attiecīgā pacienta ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniecības personām vai pacientam;

17.2.2. nepieciešamos medicīniskos dokumentus saskaņā ar medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem attiecīgā pacienta ārstniecībā iesaistītām ārstniecības personām atsevišķos ārstēšanas posmos vai pacientu nosūtot vai pārvedot starp struktūrvienībām vienas ārstniecības iestādes ietvaros, vai pacientu nosūtot vai pārvedot uz citu ārstniecības iestādi;

17.3. nodrošina risku mazinošus pasākumus ķirurģijā un anestēzijā;

17.4. nodrošina risku mazinošus pasākumus augsta riska pacientiem vai pacientu grupām, kas saistīti ar pacientu vecumu, veselības stāvokli un nepieciešamību pēc īpašās aprūpes (piemēram, krišanas risks, pašnāvības risks, veselības stāvokļa pēkšņas pasliktināšanās risks atkarībā no manipulācijas vai saslimšanas);

17.5. ievieš un uztur pacientu neidentificējošu iekšējo pacientu drošības ziņošanas-mācīšanās sistēmu, kas nodrošina informācijas vākšanu un analīzi par gadījumiem, kuru dēļ radies vai varēja rasties ar veselības aprūpi saistīts kaitējums pacientam (pacientu drošības gadījumiem), un risku mazināšanas pasākumus, lai samazinātu attiecīgu gadījumu atkārtošanās iespējas un nodrošinātu atgriezenisku saiti pacienta drošības jautājumos iesaistītajām ārstniecības personām;

17.6. ievieš un uztur drošu zāļu aprites sistēmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās;

17.7. nodrošina ar pacienta veselības aprūpi saistīto infekcijas slimību risku mazināšanas pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē;

17.8. ievieš un uztur pacientu sūdzību un ierosinājumu analīzes sistēmu;

17.9. nodrošina sniegto ārstniecības pakalpojumu rezultātu analīzi;

17.10. regulāri veic pacientu aptauju par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.";

1.2. svītrot 26.7. apakšpunktā vārdus "(izņemot zobārstniecības kabinetu)";

1.3. svītrot 26.10. apakšpunktā vārdus "(izņemot zobārstniecības kabinetu)";

1.4. papildināt noteikumus ar 26.1 un 26.2 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Šo noteikumu 26.7. un 26.10. apakšpunkts neattiecas uz zobārstniecības kabinetu.

26.2 Šo noteikumu 26.3., 26.5., 26.6., 26.7. 26.8., 26.9. un 26.10. apakšpunkts neattiecas uz psihoterapeita kabinetu.";

1.5. aizstāt 27. punkta ievaddaļā vārdus "(izņemot zobārstniecības kabinetu)" ar vārdiem "(izņemot zobārstniecības kabinetu un psihoterapeita kabinetu)";

1.6. papildināt noteikumus ar 139.1 punktu šādā redakcijā:

"139.1 Dzemdību nodaļā diennakts dežūras klātienē nodrošina:

139.1 1. ginekologs, dzemdību speciālists;

139.1 2. vecmāte;

139.1 3. anesteziologs, reanimatologs;

139.1 4. operāciju māsa;

139.1 5. pediatrs vai neonatologs, ja dzemdību skaits gadā lielāks par 1000.";

1.7. papildināt noteikumus ar 5.6.13. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"5.6.13. Prasības insulta vienībai

164.1 Insulta vienībā pacientam nodrošina:

164.1 1. vizuālās diagnostikas izmeklējumu (galvas smadzeņu datortomogrāfiju vai magnētiskās rezonanses izmeklēšanu) 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā;

164.1 2. datortomogrāfijas vai magnētiskās rezonanses kontrastangiogrāfiju 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā;

164.1 3. ultrasonoloģisko (transtorakālo ehokardiogrāfiju, ekstrakraniālo doplerogrāfiju) izmeklēšanu;

164.1 4. laboratoriskos izmeklējumus (ieskaitot koagulogrammu) 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā;

164.1 5. nepārtrauktu vitālo rādītāju (arteriālā spiediena, elektrokardiogrammas, elpošanas funkcijas, skābekļa saturācijas) un asins glikēmijas, ķermeņa temperatūras monitorēšanu pacienta gultasvietā;

164.1 6. agrīno medicīnisko rehabilitāciju un atlasi tālākai rehabilitācijai.

164.2 Insulta pacienta veselības stāvokļa novērtēšanu, ārstēšanu un agrīnu rehabilitāciju nodrošina multidisciplināra komanda (neirologs, medicīnas māsa, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, funkcionālie speciālisti).

164.3 Insulta vienība nodrošina šo noteikumu 130. punktā minētās prasības.

164.4 Insulta vienības pacienta gultasvietā ir nodrošināta centralizēta skābekļa padeves sistēma un ir medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

164.4 1. skābekļa inhalācija (medicīniskās ierīces komplektā ir plūsmas mērītājs un mitrinātājs);

164.4 2. ilgstoša precīzi dozēta medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana (perfuzori, infūzijas sūkņi).";

1.8. aizstāt 185. punktā skaitli un vārdu "2016. gada" ar skaitli un vārdu "2017. gada";

1.9. papildināt noteikumus ar 189. punktu šādā redakcijā:

"189. Šo noteikumu 164.1 2. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī."

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

3. Šo noteikumu 1.1. apakšpunkts stājas spēkā 2017. gada 1. oktobrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša

01.01.2017