Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 858

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 62. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes
uz vidi novērtējumu" 9. un 12. panta otro daļu,
15. panta trešo daļu, 16. panta otro daļu,
17. panta piekto daļu, 20. panta
piekto daļu un 22. panta sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 14. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 10.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. ievieto dienesta tīmekļa vietnē. Informatīvais paziņojums par paredzēto darbību tīmekļa vietnē ir pieejams līdz brīdim, kad pieņemts lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu;";

1.2. izteikt 13. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"13. Dienests sagatavo sākotnējo izvērtējumu un pieņem lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērtējama ietekme uz Natura 2000 teritoriju). Sākotnējā izvērtējumā norāda:";

1.3. papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Lēmumā par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu ietver pamatojumu novērtējuma piemērošanai vai nepiemērošanai, ņemot vērā likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktos kritērijus, atbilstoši kuriem novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi.";

1.4. izteikt 14., 15., 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

"14. Ja dienests pieņēmis lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, tas izsniedz tehniskos noteikumus atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 13. panta otrās daļas prasībām.

15. Ja dienests pieņēmis lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu, tas triju darbdienu laikā ievieto lēmumu savā tīmekļa vietnē, kā arī paziņo un nosūta lēmumu atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 14.1 pantam.

16. Birojs triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā lēmuma saņemšanas rakstiski informē ierosinātāju par programmas izdošanas nosacījumiem, kā arī informē ierosinātāju un pašvaldību, vai būs nepieciešams organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

17. Birojs un pašvaldība triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts dienesta lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma piemērošanu, ievieto informāciju par pieņemto lēmumu savā tīmekļa vietnē.";

1.5. aizstāt 18. punkta ievaddaļā vārdus "Ja birojs" ar vārdiem "Ja dienests vai birojs";

1.6. aizstāt 18.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "8.2. vai 15.2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "8.2. apakšpunktā vai 15. punktā";

1.7. aizstāt 22. punktā skaitļus un vārdus "8.2., 15.4. un 18.2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "8.2. un 18.2. apakšpunktā un 16. punktā";

1.8. aizstāt 62. punktā vārdus un skaitļus "birojs, paziņojot šo noteikumu 8.2. vai 15.2. apakšpunktā" ar vārdiem un skaitļiem "birojs vai dienests, paziņojot šo noteikumu 8.2. apakšpunktā vai 15. punktā";

1.9. izteikt 63.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.1. šo noteikumu 8.2., 22.3., 36.2., 50.3., 54.3. un 59.1. apakšpunktā un 15. un 46. punktā minēto informāciju un dokumentus iesniedz piekrastes pašvaldībā;";

1.10. izteikt 66.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.1. šo noteikumu 8.2., 22.3., 36.2., 50.3., 54.3. un 59.1. apakšpunktā un 15. un 46. punktā minēto informāciju un dokumentus iesniedz Ekonomikas ministrijā, bet šo noteikumu 22.1., 36.3. un 59.3. apakšpunktā minēto paziņojumu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";".

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

01.01.2017