Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 850

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 54. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 19. maija noteikumos Nr. 450 "Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas"

Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma
7. panta septīto daļu, 8. panta vienpadsmito daļu un
9. panta devīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 19. maija noteikumos Nr. 450 "Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 81. nr.; 2013, 99. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "fonda administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "dienests" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. kārtību, kādā vienpusēji atkāpjas no nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas līguma, ja dabas resursu nodokļa (turpmāk - nodoklis) maksātājs nepiemēro vai piemēro nepilnīgā apmērā nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu un neizpilda līgumā ar Valsts vides dienestu (turpmāk - dienests) ietvertās saistības;";

1.3. aizstāt 2. punkta ievaddaļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - ministrija) pieņēmusi" ar vārdiem "dienests pieņēmis";

1.4. izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs iesniegumu iesniedz pirmo reizi vai iepriekšējā apsaimniekošanas līguma darbības laikā dienesta pārbaudēs vai auditoru atzinumos tam ir konstatēti pārkāpumi, kuru dēļ izbeigts apsaimniekošanas līgums, apsaimniekošanas līgumu noslēdz uz vienu gadu;";

1.5. svītrot 3. punktā vārdu "ministrijas";

1.6. svītrot 4. punktā vārdu "ministrijas";

1.7. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Nodokļa maksātājam vai apsaimniekotājam, kas ar dienestu noslēdzis apsaimniekošanas līgumu, ir pienākums ziņot dienestam par izmaiņām saistību izpildē, kuras ietvertas apsaimniekošanas plānā, kas noteikts normatīvajos aktos par kārtību, kādā atbrīvo no nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem, iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem vai videi kaitīgām precēm (turpmāk - apsaimniekošanas plāns). Pamatojoties uz lēmumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā, dienests un nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā.";

1.8. izteikt 5.1 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Dienests, pamatojoties uz Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas padomes ieteikumu, 10 darbdienu laikā pieņem attiecīgu lēmumu un veic grozījumus apsaimniekošanas līgumā ar videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotāju attiecībā uz tiem līgumpartneriem, kuri ir izslēgti no elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra vai bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistra.";

1.9. aizstāt 5.2 punkta otrajā teikumā vārdus "tā vēršas ministrijā ar lūgumu pieņemt" ar vārdiem "tas pieņem";

1.10.  6. punktā:

1.10.1. svītrot otrajā teikumā vārdus "un ministrijai";

1.10.2. aizstāt trešajā teikumā vārdu "Ministrija" ar vārdu "Dienests";

1.11. svītrot 7. punktu;

1.12. aizstāt 9. punktā vārdu "Ministrija" ar vārdu "Dienests";

1.13. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. ja mēneša laikā pēc vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā termiņa apsaimniekotājs nav iesniedzis dienestam auditētu pārskatu par attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli vai nodokļa maksātājs nav iesniedzis gada pārskatu par attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli, dienests 10 darbdienu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas par to sastāda pārbaudes aktu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu par apsaimniekošanas līguma izbeigšanu, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo dienu.";

1.14. svītrot 11. punktu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

01.01.2017